Ajatelg

Jüri hariduselu:

 • 1690 - Rüütelkonna maapäev võttis vastu otsuse maakoolide kohta: iga kihelkond peab ehitama akendega koolitoa, kus köstril tuleb hakata lapsi õpetama.
 • 1696 - Jüri kiriklas hakatakse õpetama mõnedele Jüri kihelkonna lastele lugemist ja katekismust.
 • 1721–1726 - Tegutses Jüris köstrikool, kooli asutajaks Jüri pastor Anton Thor Helle, finantseerijaks Rae mõisa rentnik Nottbeck. Esimestel aastatel õppis koolis ligi 45 õpilast.
 • 1822 - Kehtestatakse määrus "Eeskiri rändõpetajate kohta". Rändõpetajate ülesandeks oli mardi- ja jüripäeval oma piirkond mõnel korral läbi käia ja manitseda lapsi lugemaõppimisele.
 • 1737 - Rae mõisa rentnik ehitab kooli Karla külla, mis tegutses arvatavasti 19. saj alguseni.
 • 1863 - Ehitatakse uus Rae vallakool Vaskjala külla. Koolijuhatajaks Gustav Kraemann, õpilasi 23. Hiljem on koolmeistriteks veel Johann Ludvig Mühlbach ja Hans Siimberg.
 • 1888 - Rae vallakool põleb maha koos kõrvalhoonetega
 • 1889 - Valmib vallakooli uus hoone vana asemele. Koolihoones üks koolituba magamistoaga, üks sahver ning kaks koolmeistri elutuba ja pisike köök. Koolijuhatajateks Karel Karell (1892), Valter Karell (1900), Aleksander Feldbach (1908).
 • 1908–1923 - Koolijuhatajaks Johannes Ratassepp. Tema tegevus pedagoogina sai tunnustuse nii külarahva hulgas kui ka vabariigi piires. Oli aastaid Rae vallavolikogu liige, Jüri Muusika Seltsi kirjatoimetaja, Jüri Õpetajate Ühingu asutajaid, Harjumaa Õpetajate Liidu asutajaid ja esimees. Võttis osa Eesti Kirjanduse Seltsi tegevusest ning tegi kaastööd Tallinna ajalehtedele. 1922. aastal muudeti kool viieklassiliseks algkooliks, aasta hiljem kuueklassiliseks.
 • 1933 - Valmib uus Rae koolimaja vana koolimaja naabrusesse.
 • 1960-1970 - Rae 7-klassiline kool muudetakse 4-klassiliseks algkooliks, juhatajaks Juta Sõmer. Alates 5. klassist hakkavad õpilased käima Lehmja 8-klassilises Koolis.
 • 1980 - Suletakse Lehmja 8-kl Kool.
  1. septembril 1980 avatakse Jüri Keskkool.
 • 1995 - Jüri Keskkool nimetatakse ümber Jüri Gümnaasiumiks.
 • 1998 - Avati Rae Huvialakool.
 • 2005 - Lehmja Põhikool liideti Jüri Gümnaasiumiga.
 • 2006 - Avati hoonekompleks: rekonstrueeritud ja laiendatud koolimaja, ruumid Rae Huvialakoolile, Rae valla Spordikeskus, Jüri Raamatukogu.
 • 2009 - Jüri Gümnaasiumi põhikoolis avati inglise keele ja spordi-muusikaklassid.
 • 2011 - Jüri Gümnaasiumi 10.klassides avati esmakordselt klassid kolme õppesuunaga: reaalsuund, inglise keele ja matemaatika õppesuund ning kultuurisuund.
 • 2014 - Avati Jüri Gümnaasiumi gümnaasiumimaja ja spordikeskuse pallihall.
 • 2015 - Gümnaasiumiosas toimunud õppesuundade areng: reaalsuund, ettevõtluse ja rahvusvaheliste suhete suund, rekreatsiooni ja kultuurikorralduse suund.