III trimestri info

ÜLDINFO

Järgmine koolivaheaeg 21.04 - 01.05.2018

VÄLJASÕIDUD

 

Aeg Kellele Väljasõit Sihtkoht Vastutaja

20.03

8.00-18.00

8.a klass Mäesuusa ja lumelaua kursus Kiviõli Martti Pent

21.03

15.00-23.55

9. klassid Ugala teater Viljandi

Siiri Laid

Hairi Laurand

Vilve Mill

23.03

10.00-14.00

9.c ja 9.d klassid Tervishoiumuuseumi külastus Tallinn Eda Selgis

23.03

14.00-17.00

8.b klass Ekskursioon Tallinna Lennujaama Tallinna Lennujaam Rea Meybaum

26.03

11.45- 16.00

9.bd Gerly Leibenau matemaatikarühma õpilased Õppekäik Energia Avastuskeskusesse Tallinn Gerly Leibenau
6.04 9.a ja 9.b klassid Tervishoiumuuseumi külastus Tallinn Eda Selgis

12.04

8.00-18.00

6.d klass Õpilaste Teadusfestival Tartu, ERM Eda Selgis
14.-16.04 9.c klass Õppereis Berliini Saksamaa Kristi Mänd

2.05

8.00-15.00

8.a ja 8.b klassid KIK väljasõit Aegviidu Martti Pent, Rea Meybaum

4.05

8.00-15.00

8.c ja 8.d, 7.v, 9.v, 9.i klassid KIK väljasõit Aegviidu Tavo Kekki, Kelli Vechterstein, Annelore Hirschon

14.05

8.00-15.00

7.a ja 7.b klassid KIK väljasõit Aegviidu Anni Mehide, Gerly Leibenau

21.05

8.00-15.00

7.c ja 7.d klassid KIK väljasõit Aegviidu Timo Nikitin, Riina Muug

1.06

8.00-19.00

7.a klass Klassi väljasõit Prangli Anni Mehide
6.-7.06 8.c klass Klassi väljasõit Saaremaa, Karujärve Tavo Kekki

 

ÜRITUSED

 

Aeg Kellele

Üritus

Koht, märkused

Vastutaja

15. märts

9.30 - 10.45

10.45 - 12.00

6.-9. klassid

6. klassid

7.-9. klassid

Känguru

Gümnaasiumi auditoorium Gerly Leibanu
15.märts 8.-9. klassid Klasside vahelised võrkpalli võistlused võimla,pallihall Üllar Kerde
19. - 23. märts 6.-9. klassid Vene keele nädal   Jekaterina Lapitševa
20. märts 1.-12. klassid Kooli lauluvõistlus Aula

Ida Isabel Kert

22. märts 6.-9 klassid Veepäev   Eda Selgis, Riina Muug, Laur Leetjõe, Maarika Avloi

27. märts

9.55 - 11.35

12.10 - 13.50

 

6.b klass

6.a klass

KEAT loengud/õpitoad

 

A349

A349

Nele Pilman

28. märts

9.55 - 11.35

12.10 - 13.50

 

6.d klass

6.c klass

KEAT loengud/õpitoad

 

A349

A349

Nele Pilman

28. märts

9.00-12.00

9. klassid Eesti keele proovieksam Gümnaasiumi auditoorium Kerli Truuver
5. aprill 18.00 6.-12. klassid Playbox "Eesti Wabariik" Aula Ida Isabel Kert
16. - 20. aprill Koolipere Südamenädal   Tervisenõukogu
20. aprill 6.-9. klassid Teemapäev Ainekabinetid Riina Muug

3. mai

9.00-12.00

9. klassid Matemaatika proovieksam Gümnaasiumi auditoorium Gerly Leibenau, Anni Mehide, Carolina Kala

3. mai

14.00-14.45

7. klassid Ühine klassijuhatajatund: loovtöö Aula Timo Nikitin
4. mai 8. klassid Kirjalike loovtööde esitamine koordinaatorile    Loovtööde koordinaator
9. mai 9. klassid Ohutuspäev   Tervisenõukogu
12. mai Koolipere ja kogukond Käimispäev   Tervisenõukogu

16. mai

9.55-10.50

6. klassid Eesti keele tasemetöö Arvutiklassid Anne Kloren

22. mai

9.55-10.50

6. klassid Matemaatika tasemetöö Arvutiklassid Anne Kloren
4. juuni 8. klassid Loovtööde kaitsmine Ainekabinetid Loovtööde koordinaator

1. juuni

10.00-13.00

9. klassid Eesti keele eksam Gümnaasiumi auditoorium  

8. juuni

10.00-12.00

9. klassid Matemaatika eksam Gümnaasiumi auditoorium  

13. juuni

10.00-12.00

9. klassid Valikeksam Gümnaasiumi auditoorium ja põhikooli auditoorium.   

13. juuni

12.30

9. klassid Inglise keele ja vene keele eksami suulised intervjuud Ainekabinetid  
18. juuni 9. klassid Lõpuaktus Aula Ida Isabel Kert