III trimestri info

Üldinfo

Jalgratturi koolitus

Tänavasõit

 

Neljapäev, 23. mai

9.00-9.40         3.c klass I rühm

9.40-10.20       3.c klass II rühm

10.30-11.10     3.d klass I rühm

11.10-11.50     3.d klass II rühm

12.00-12.40     3.e klass I rühm

12.40-13.20     3.e klass II rühm

Lastel kaasas jalgrattad ja kiivrid – vajadusel saavad üksteisele laenata.

Kogunemine platsisõidu koha juures.

Teooriaeksam neile, kel sooritamata

Neljapäeval, 23. mail kell 13.45 klassiruumis A264

Sportlikud vahetunnid iga koolipäeva esimesel vahetunnil võimlas:

  • esmaspäeviti 1. klassid;
  • teisipäeviti 2. klassid;
  • kolmapäeviti 3. klassid;
  • neljapäeviti 4. klassid;
  • reedeti 5. klassid.

 

Väljasõidud

Aeg Kellele Koht Üritus ja eesmärk Vastutaja

21. mai

11.15-13.30

3.a klass Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum Õppekäik: tutvumine klahvpillidega Liivi Lumijõe

21.-22. mai

5.c klass Hiiumaa Lõpureis: Hiiumaa vaatamsiväärsustega tutvumine, ajaloos ja loodusõpetuses õpituga seose loomine Sigre Leht

23. mai

8.00-16.15

2.g klass Tartu Teaduskeskus AHHAA külastus: teaduse ja tehnika saavutuste tundma õppimine Karin Kask

24. mai

8.00-17.00

3.c klass Palamuse Päev Tootsi-aegset koolielamust: vana aja koolilaste koolipäeva kogemine läbi praktiliste tegevuste Kristin Uuemäe

24. mai

8.00-16.00

5.a klass

4.-5.v klass

Palamuse

Siimusti

Raamat "Kevade" radadel: tutvumine koolieluga üle saja aasta tagasi, tutvumine keraamikakoja tegevusega

Linda Pihu

Anu Grents

24. mai

11.25-14.45

5.d klass Tervishoiumuuseum Muuseumitund "Minu muutuv mina": õpilased on tutvunud ja arutlenud teemadel: inimese keha ja selle areng, hügieen, seksuaalsus, seksuaalõigused, soojätkamine Kairi Keldo-Asi

27. mai

8.30-17.00

3.d klass Järvamaa Klassiekskursioon: õppeaasta lõpetamine hariva programmiga, klassisuhete parendamine Marge Kalapüüdja

27. mai

9.15-14.00

3.g klass

3.e klass

Malemaja

Niguliste Muuseum

Õppekäik Malemajja ja Niguliste muuseumitund "Lõvijaht Nigulistes": Eesti malekuulsustega tutvumine, Niguliste Muuseumi ja sealsete kunstiteostega tutvumine

Triin Kütt

Liis Soppe

Tiina Raud

28. mai

9.15-13.00

5.c klass Tallinna Vanalinn Õppesuunast tulenev õppekäik: läbi laduse inglise keel Tallinna vanalinna vaatamisväärsuste tutvustamine; kuulamisoskuse arendamine

Esta Hio

Sirje Nurk

28. mai

9.15-12.30

5.e klass Tervishoiumuuseum Haridusprogramm "Minu muutuv mina": inimeseõpetuses õpitu kinnistamine Merke Kalinin

28. mai

9.00-10.45

1.b klass

1.v klass

Rae vald Kodulooline õppekäik

Eleri Troska

Carolin Kaubi

28. mai

11.00-12.45

1.c klass Rae vald Kodulooline õppekäik Aili Leukmann

29. mai

8.00-12.00

2.a klass

2.b klass

2.v klass

Viimsi RMK KIK projekt "Kena kevade on käes": loodusvaatluse läbiviimise õppimine

Terje Papp

Mirje Hagur

Sandra Ausmees

29. mai

9.00-10.45

1.e klass Rae vald Kodulooline õppekäik Kristiina Kasuk

29. mai

11.00-12.45

1.d klass Rae vald Kodulooline õppekäik Mirjel Reinumägi

30. mai

8.05-12.00

2.c klass

2.d klass

Viimsi RMK KIK projekt "Kena kevade on käes": loodusvaatluse läbiviimise õppimine

Triin Tammistu

Heidy Siirak

30. mai

9.00-10.45

1.a klass Rae vald Kodulooline õppekäik Diana Tõnismäe

30. mai

9.45-15.00

1.c klass

1.d klass

Jaanioja käsitöötalu Võsul Programm "Kevadmuinasjutt": kokkuvõte lõppevast kooliaastast

Aili Leukmann

Mirjel Reinumägi

31. mai

8.00-13.45

3.c klass

3.g klass

Viimsi Kool Jalgrattapäev: jalgratturi koolitusel omandatud teadmiste ja oskuste kinnistamine

Kristin Uuemäe

Triin Kütt

31. mai

8.00-12.00

2.e klass

2.g klass

Viimsi RMK KIK projekt "Kena kevade on käes": loodusvaatluse läbiviimise õppimine

Monika Piil

Karin Kask

31. mai

8.30-15.30

3.a klass

3.b klass

Palmse Palmse mõisat tutvustav programm ja teatrietendus: pargis kasvavate taimede tundma õppimine, teatrietenduse analüüs

Riina Remmel

Külli Liiv

31. mai

8.35-15.50

2.c klass Kiviõli Õppeaasta lõpuüritus Kiviõli Seikluskeskuses: klassisiseste suhete tugevdamine Triin Tammistu

31. mai

8.30-14.00

2.a klass

2.b klass

2.v klass

Rakvere Keskaegne seiklus ordulinnuses: tutvumine eluga keskaegses linnuses

Terje Papp

Mirje Hagur

Sandra Ausmees

31. mai

9.30-14.30

1.b klass

1.v klass

Nelijärve Peredega orienteerumine: kaardi lugemise oskuse arendamine, projektile "Putukahotell" sisustuse korjamine, ühistunde kujundamine

Eleri Troska

Carolin Kaubi

31. mai

10.00-14.30

1.e klass Rocca al Mare Vabaõhumuuseum Vanaaegne koolitund; seiklusmäng: tutvumine Eesti ajalooga, talurahvaeluga Kristiina Kasuk
31. mai - 1. juuni 4.d klass Prangli saar Klassiekskursioon: klassi õppeaastat lõpetav üritus; klassisiseste suhete tugevdamine Tiina Soans

31. mai

13.15-16.30

5.a klassi tüdrukud Pirita velotrekk Tallinna võimlemispeo "Maailma aeg" staadioniproov

Linda Pihu

Sirli Kants

1. juuni

8.15-10.30

5.a klassi tüdrukud Pirita velotrekk Tallinna võimlemispeo "Maailma aeg" staadioniproov

Linda Pihu

Sirli Kants

2. juuni

10.30-10.00

5.a klassi tüdrukud Pirita velotrekk Tallinna võimlemispeo "Maailma aeg" staadioniproov ja pidu

Linda Pihu

Sirli Kants

3. juuni

9.00-14.00

4.e klass Nelijärve Puhkekeskus Jalgrattaretk: liiklusreeglite kinnistamine; lõiming teemanädalaga "Suvele vastu" Rita Jõemets

3. juuni

9.20-13.00

3.b klass

3.d klass

Malemaja Õppekavast tulenev õppekäik: tutvumine Malemajaga, maletundides õpitust kokkuvõtte tegemine

Külli Liiv

Marge Kalapüüdja

Tiina Raud

4. juuni

9.00-13.45

2.e klass Anija mõis Õppekäik Anija mõisa ja loodusrajale: taimede tundma õppimine, kooliaastast kokkuvõtte tegemine Monika Piil

4. juuni

10.00-14.00

4.b klass Tallinn Sportlik päev Kuulsaali bowlingus: klassisiseste suhete parandamine Liidi Mehide

5. juuni

9.00-17.30

2.d klass

3.e klass

Kiviõli Seikluspark Klassiga seiklema!: klassis ühtsustunde tugevdamine, koostöö teise klassi õpilastega

Heidy Siirak

Liis Soppe

5. juuni

10.00-14.00

4.b klass Eesti Tervishoiu Muuseum Haridusprogramm "Minu muutuv mina": loodusõpetuse teema "Inimene" õpitulemuste kinnistamine Liidi Mehide

5. juuni

8.00-12.00

1.c klass

1.d klass

Viimsi RMK KIK projekt "Kena kevade on käes": loodusvaatluse läbiviimise õppimine

Aili Leukmann

Mirjel Reinumägi

5.-6. juuni 5.b klass Toosikannu Puhkekeskus Klassi õppeaastat lõpetav üritus: klassisiseste suhete tugevdamine. Eleri Viikmäe

6. juuni

8.00-23.00

4.e klass Jurmala Õppeaasta lõpetamise puhkusereis Livu Veepargis: lõiming teemanädalaga "Suvele vastu" Rita Jõemets

7. juuni

8.00-19.00

4.c klass

4.g klass

Prangli Klassiekskursioon: saare vaatamsiväärsustega tutvumine, klassides suhete tugevdamine

Pille Raudam

Mari Freimann

9. juuni - 10. juuni

5.e klass Taevaskoja Puhkekeskus Lõpureis: aktiivsed tegevused kaaslastega, loodusõpetuses õpitu kinnistamine Merke Kalinin

10. juuni

8.00-18.00

4.b klass Prangli saar Klassiekskursioon: õppeaasta lõpetamine hariva programmiga, klassisiseste suhete parandamine Liidi Mehide

Üritused

Aeg Kellele Koht Üritus Vastutaja
20. mai

1.v klass

2.v klass

  e-õppepäev

Carolin Kaubi

Sandra Ausmees

21. mai

11.15

11.40

 

1. klassi

2. klassid

Aula Näiteringi etendus "Pipi läheb kooli" Elisa Rannala

22. mai

12.10

12.30

 

4. klassid

3. klassid

Aula Näiteringi etendus "Pipi läheb kooli" Elisa Rannala
24. mai 4.acdeg klassid Tunniplaani järgi

Teemapäev:

Eesti keele aasta

Klassiõpetajad

22. mai

9.55-10.40

1. klassid Tunniplaani järgi Lasteaialapsed tundides: Tõrukese lasteaed Anne Kloren

23. mai

9.55-10.40

1. klassid Tunniplaani järgi Lasteaialapsed tundides: Taaramäe lasteaed Anne Kloren

23.mai

12.10

1.-5. klassid Aula Mini-Playbox Erika Piirmets

28. mai

14.00-15.50

1.-5. klasside pikapäevarühmade õpilased Sisehoov ja staadion Piknik ja liikumismängud Erika Piirmets

30. mai

9.00

5. klassid Koduklassid Eesti keele ja matemaatika mäng Klassiõpetajad
4. juuni 3. klassid Koolimaja ümbrus

Teemapäev:

Tere, Suvi!

Klassiõpetajad
4. juuni 10-19 aastased noored Terviserada Nutiorienteerumine Rae noortekeskus