11. klassi uurimistööde ja praktiliste tööde teostamise etapid ja tähtajad

Teostamise aeg

Õpilase tegevus

11. klass

 

5. september - 30. september

Juhendajaga kokkuleppimine, teema täpsustamine.

Töökava ja ajagraafiku koostamine, esialgsete eesmärkide, uurimisküsimuste ja ülesannete sõnastamine.

3. oktoober – 7. oktoober

Eesmärkidest ja ülesannetest lähtuvalt ajakava esitamine.

10.oktoober – 11. november

Materjali kogumine, kirjaliku osa  ettevalmistamine

14. november – 27. veebruar

Materjali läbitöötamine, kirjutamine, praktilise osa valmistamine, analüüs

1. märts – 31. märts 2017

Töö kirjutamine, täiendamine, vormistamine

3.aprill – 21. aprill

Töö vormistamine arvutil, valmis töö esitamine juhendajale, kaitsmisele lubamise määramine

24.aprill – 28. aprill

Töö esitamine koordinaatorile

2. mai – 12. mai

Esitluse koostamine

15. mai – 19. mai

Retsensiooniga tutvumine, kaitsmiseks valmistumine

22. mai – 26. mai 2017

Töö kaitsmine

10. klass

 

19. mai 2017

Teema valimine, lähtumine seejuures oma võimetest, teadmistest, juhendajaga kokkuleppimine.

22. mai – 26.mai

Osalemine 11. klasside uurimistööde ja praktiliste tööde kaitsmisel.