Aine- ja huviringid 2016-2017. õa

Ainering, huviring

Kellele?

Õpetaja

Aeg

Koht

AINERINGID

Tarkade klubi

Õpioskuste arendamine erinevates valdkondades: nuputamisülesannete koostamine ja lahendamine, info otsimine erinevatest allikatest, käeline tegevus, õppemängud, katsete läbiviimine, IKT vahendite kasutamine.

1. klassid

Sandra Taimre

Esmaspäev

14.00-14.45

Õ212

2. klassid

Külli Liiv

Teisipäev

13.05-13.50

A347

3. klassid

Margit Rohusaar

Teisipäev

14.00-14.45

A355

4.-6. klassid

Margit Rohusaar

Neljapäev

14.00-14.45

A355

NUTIkas majandaja I ja II

Saadakse teadmisi rollidest, mis inimestel  ühiskonnas on nii eraisiku, töötaja kui ka tarbijana.

Arutletakse, kuidas mõjutab majandus inimeste elu praegu ja tulevikus. Ringitundides õpitakse sihiteadlikult kasutama nutiseadmeid.

Alustajad

Terje Papp

Teisipäev

14.00-14.45

Õ208

Edasijõudnud

Terje Papp

Teisipäev

14.45-15.30

Õ208

Koolileht „AjaStend“

Kooli ja klasside sündmuste jäädvustamine nii sõnas kui ka pildis.

1.-5. klassid

Anne Kloren

Esmaspäev

13.05-13.50

Õ315

Lugemisring

Nii tehnilise kui ka teadliku lugemisoskuse arendamine.

 

1. klassid

Riin Veskioja

Teisipäev

12.10-12.55

A162

Riin Veskioja

Kolmapäev

12.10-12.55

A162

Eleri Troska

Teisipäev

12.10-12.55

A353

Eleri Troska

Reede

12.10-12.55

A353

Suulise väljendusoskuse ring

Suulisest ja kirjalikust tekstist arusaamine, oma mõtete ja arvamuse avaldamine. Sihtrühmaks lapsed, kelle kodukeel erineb õppekeelest.

1.-3. klassid

Anne Kloren

Neljapäev

13.05-13.50

K238

Väikeklassi keraamikaring

Väikeklasside õpilastele ring käelise arengu, keskendumisoskuse arendamiseks

Väikeklassid

Anu Grents

Neljapäev

13.05-13.50

G003

Keraamikaring

Ring õpilase käelise arengu toetamiseks. Ringi töös osalemiseks vajalik koostöö klassiõpetajaga.

1. klassid

 

Anu Grents

Teisipäev

13.05-13.50

G003

Kokandusring

Kokandusringis õpime tööohutust köögis; räägime, milliseid hügieeninõudeid peab toiduvalmistaja meeles pidama, teeme ise menüüsid ja õpime valmistama  ning serveerima lihtsamaid toite. Toitude valmistamiseks jagatakse toidukaubad grupi vahel ära ning iga osaleja toob vajaliku toidumaterjali.

Kokariided võtab iga osaleja ise kaasa: Kokamüts (soovitavalt valge), põll (soovitavalt rinnaosaga), T-särk (soovitavalt valge).

1.-3. klassid

Alates 5. detsembrist on avatud registreerimine kokandusringi uude gruppi aadressil sooklajuhataja@jyri.edu.ee. Registreerimine lõpeb, kui on 12 registreerunut. (Õpilased, kes on juba osalenud ringi töös, enam registreeruda ei saa.)

Uus grupp alustab 10. jaanuaril.

Evelyn Esajas

Teisipäev

15.00-15.45

Õppeköök

LEGO-robootika

Tutvumine programmeerimise algtõdedega, Lego robotite kokkupanemine.

5. klassid

Marge Kalapüüdja

Teisipäev

14.00-14.45

K238

Tööõpetus/tehnoloogia

Tehnoloogiaringis õpime käsitsema erinevaid tööriistu ning valmistame erinevaid töid, mida õpilased on välja mõtelnud ja isiklikus elus vajalikuks peavad. Valmistame ka erinevaid koolile vajalikke tooteid ja meeneid.

 

6.-9. klassid

Timo Nikitin

Kolmapäev

14.45-16.15

Õ118

Keemiaring

Keemiaringis tekitatakse õpilastes huvi looduse ja loodusteaduste vastu praktiliste tööde kaudu. Õpilased teevad ise katseid ning koos õpetajaga analüüsitakse toimuvat.

 

8. klassid

Maarika Avloi

Esmaspäev

15.00-15.45

Õ409

Keemiaring

Keemiaringis tekitatakse õpilastes huvi looduse ja loodusteaduste vastu praktiliste tööde kaudu. Õpilased teevad ise katseid ning koos õpetajaga analüüsitakse toimuvat.

 

9. klassid

Maarika Avloi

Teisipäev

15.55-16.40

Õ409

Looduse ring: Huvitav loodus

Avastatakse looduse maailma. Põhiliselt tegeletakse akvaariumi elustiku ning erinevate taimede kasvatamisega.

6.-9. klassid

Riina Muug

Teisipäev

14.00-14.45

Õ314

Pilliõpe

Pilliõpe toetab õpilasi, kes soovivad pillimänguga tutvust teha ning oma oskuseid lihvida.

6.-9. klassid

Kuuno Kasak

Neljapäev

14.00-14.45

G005

Matemaatikaring

Lisaks ainetunnis õpitavale täiendavate ülesannete lahendamine.

Eesmärgiks mõtlemis- ja kujutlusvõime  treenimine, loogilisel mõtlemisel rajaneva loovuse arendamine.

Ülesanded NUPUTA  võistluse  ja olümpiaadi tasemel.

7. klassid

Ene Kõiv

Esmaspäev 14.00-14.45

Õ309

3D ring

3D ringis valmistame  eluks vajalikke vidinaid 3D printeriga. Samas teeme koostööd robootika ringiga.

7.-12. klassid

Timo Nikitin

Teisipäev 14.50-15.40

Õ315

Hispaania keele ring

Hispaania keele ring on kõigile, kellel on huvi hispaania keele ja kultuuri vastu. Ring eesmärgiks on anda õpilastele algteadmised hispaania keelest ja kultuurist - see toetab keele valiku tegemist kümnendasse klassi astumisel.

7.-9. klassid

Laura-Liis Pärna

Esmaspäev 16.00-16.45

 

G303

Koolileht "Tool" III kooliastmele

Kooli ja klasside sündmuste jäädvustamine nii sõnas kui ka pildis.

6.-9. klassid Kaja Männi

Teisipäev

14.00-15.30

G209

Robootika

Robootika ringis õpitakse programmeerima lihtsamaid ülesandeid C++ keeles. Robotitega ülesannete lahendamise eelis võrreldes „tavalise“ programmeerimisega seisneb roboti töö selges jälgitavuses, sealjuures piisavalt aeglaselt, et õpilane jõuab kaasa mõelda. Ring toimub meeskonnatööna ja ei eelda eelnevat programmeerimise kogemust. Lisaks on võimalik kasutada robootika ringis 3D printerit ja saab teha paar proovilendu drooniga. Liituda saavad 6 esimest soovijat 9-12 klassist.

9.-12. klassid

Igor Sentšukov

Neljapäev 15.00-16.30

G217

Maailmahariduse ring

Maailma mõtestamine läbi maailmahariduse omandamise.

9.-12. klassid

Priit Dieves

Teisipäev

14.20-15.05

Reede

14.20-15.05

G210

Keemiaring

Keemiahuvilistele

Gümnaasium

Maarika Avloi

Reede

14.35 – 15.20

Õ409

Matemaatikaring I

Matemaatika huvilistele, kes tahavad oma teadmisi „tihendada“.

12. klassid

Anneli Kontson

Neljapäev 8.00-8.30

G302

Matemaatikaring II

Teaduskooli õpilaste juhendamine ja ettevalmistus matemaatika olümpiaadiks.

Gümnaasium

Anneli Kontson

Reede 8.00-8.30

ja 14.35-15.50

G302

Vene keele ring

Vene keele huvilistele.

Gümnaasium

Marianne Kink

Reede 14.35-15.20

G220

Inglise keele ring

Ringis toimub ettevalmistus olümpiaadiks ja rahvusvaheliseks inglise keele eksamiks.

Soovijatel on võimalus ühineda keemiat ja inglise keelt lõimiva eTwinningu projektiga, mille eesmärk on leida igapäevaelust keemilisi ja füüsikalisi nähtusi, neid jäädvustada ning kirjeldada inglise keeles partnerriikide (Prantsusmaa ja Poola) õppijatele.

Gümnaasium

Kristel Kook-Aljas

Teisipäev 14.35-15.20

G314

HUVIRINGID

Etlusring

Ilukirjandusliku teksti suulise esitamise harjutamine publiku ees. Õppimine, kuidas läbi oma hääletooni, -valjuse, pauside ja miimika edasi andma erinevaid meeleolusid, käitumislaade, tundeid. Arendatakse suulist väljendusoskust, kaaslasega arvestamist ning kuuldu ja nähtu tagasisidestamist. Etlusringi väljundiks on esinemised kooliüritustel.

1. klassid

Eleri Troska

Kolmapäev

12.10-12.55

Aula

Algklasside näitering

Näiteringis arendatakse õpilase loovust, esinemisjulgust, empaatiavõimet, suhtlemis- ja probleemilahendamise oskust. Äratatakse huvi teatri kui kunstiliigi vastu.  Tehakse läbi erinevaid etüüde, rollimänge ja hääleharjutusi, lauldakse ja tantsitakse. Näiteringi tulev õpilane on kohusetundlik, julge, teistega arvestav ja selge diktsiooniga. Näiteringi väljundiks on etendused jõulupeol, teatriõhtul, eelkooli lõpupeol ja festivalil, teadustamine  õpilaskonverentsil ja etluskonkursil.

2.-4. klassid

Eleri Troska

Esmaspäev

14.00-15.30

Aula

Kooliteater Vaba valik

Jüri kooliteater Vaba Valik sündis 1991. aastal. Nagu nimigi ütleb, on igal ühel vabadus meiega liituda ja laval imesid korda saata. Need teatrimaailma imed sünnivad nii, et saadakse kord nädalas kokku, tehakse tööd oma hääle, keha ja mõttemaailmaga… Ja nagu muuseas valmib ka kevadeks üks lavaküps etendus. Kooliteatrite festivalid, teatrilaagrid ja muu põnev käib kooliteatrieluga alati kaasas.

5.-9.klassid

Ingrid Mikk

Esmaspäev

14.00-15.45

Gümnaasiumimaja auditoorium

10.-12.klassid

Esmaspäev

16.00-18.00

Aula

TORE ring

TORE on noorteühendus, mis koostöös koolidega on oma eesmärgiks võtnud arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi, levitada sallivat õpihimulist ja toetavat hoiakut ning toetada õpilastevahelist ja õpilase-täiskasvanu vahelist koostööd. Jüri Gümnaasiumis oodatakse TORE-ga liituma endisi tugiõpilasi ja teisi aktiivseid vastutustundlikke õpilasi, kes tahavad anda oma panuse kooli keskkonna sõbralikumaks muutmisel.

4.-9. klassid

Erika Piirmets

Neljapäev

14.00-14.45

Kooli muuseum

Muusika

Mudilaskoor

Kahehäälne mudilaskoor. Laste musikaalsuse, rütmitunnetuse arendamine ja muusikaarmastuse kasvatamine. Mitmehäälse laulmise arendamine ja intonatsioonilise puhtuse saavutamine. Eelduseks on soov laulda ja osaleda meeskonnatöös. Laulurõõmu  jagame kooli aktustel, kontsertidel,  jõulukontsertidel  Jüri kirikus, Rae valla laulu-ja tantsupidudel  „Jüri klunker“ ja maakonna  üritustel.

Õppeaasta suurimaks eesmärgiks XII noorte laulu- ja tantsupeo protsessis osalemine.

1.-2. klassid

 

Hille Savi

 

 

Esmaspäev 12.10-12.55

A163

3.-4. klassid

Hille Savi

 

Esmaspäev

14.00-14.45

A163

1.-4. klassid

Hille Savi

Rutt Ridbeck

Teisipäev 13.05-13.50

Aula

1.-4. klassid: hääleseade väikestes gruppides vastavalt vajadusele

Hille Savi

Neljapäev

13.05-13.50

A163

Poistekoori ettevalmistuskoor

Harjutuskoor, kuhu on oodatud kõik 1. klasside poisid. Arendab musikaalsust ja lauluhäält, lähtudes õpilase individuaalsetest võimetest. Kooris laulmise õppimine. Esinetakse paar korda õppeaastas. Suurepäraste tulemuste puhul võimalus liituda kontsertkooriga.

1. klassid

Pille Pedak

Esmaspäev 12.10-12.55

Teisipäev

13.05-13.50

A152

Poistekoor

Kahehäälne kontsertkoor. Arendab musikaalsust ja rütmitunnetust. Laiendab hääleulatust. Esinetakse koorivormis. Õppeaastas osaletakse 1-2 laululaagris. Eelduseks on viisipidamine, soov laulda ja osaleda meeskonnatöös. Õppeaasta eesmärgiks on osaleda XII noorte laulu- ja tantsupeo protsessis.

2.-6. klassid

Pille Pedak

Esmaspäev

14.00-14.45

Teisipäev

14.00-14.45

Neljapäev

14.00-14.45

A152

Lastekoor

Sel õppeaastal on lastekoori tegevuse eesmärgiks on  osalemine XII noorte laulu- ja tantsupeol „Mina jään“.

Kuna laulupeole pääsemise konkurss on tihe, on sel aastal Jüri Gümnaasiumi lastekoori oodatud õpilased, kel on  hea muusikaline kuulmine, peavad hästi viisi, laulavad õige intonatsiooniga, on kohusetundlikud.

5.-9. klassid

Hairi Laurand

Teisipäev

14.00-15.30

Kolmapäev

14.00-15.30

K233

Segakoor

Gümnaasiuminoorte koor, kuhu on oodatud kõik lauluhuvilised.

Gümnaasium

Olga Getman

Teisipäev 14.30-16.00

G005

Ansamblid

Õpilase vokaalsete võimete arendamine lähtudes individuaalsetest võimetest.  Eelduseks on suurepärane viisipidamine ja soov esineda. Kasuks tuleb kooris laulmine.

1.-2. klassid

Pille Pedak

Kolmapäev

14.00-14.45

A152

3. klassid

Rutt Ridbeck

Teisipäev

13.55-15.25

A154

1.-3. klassid

 

Hille Savi

Neljapäev 12.10-12.55

A163

4.-5. klassid

Kolmapäev 14.00-14.55

 

6.-9. klassid

Hairi Laurand

Reede

14.00-15.30

K233

Rahvatants

 

 

 

 

1.a klassi rahvatants

1. klasside pärimustants

Oodatud on kõik rahvatantsu huvilised poisid ja tüdrukud, kes soovivad omandada pärimus- ja folkloorseid tantse ning laulumänge. Eesmärgiks on esinemised kooli ja valla üritustel ning  Harjumaa põlvkondade peol Keilas.

1.a klass

 

Helen Lagle

 

Teisipäev

12.10-12.55

Kolmapäev

13.05-13.50

S328

 

Aula

1. klassid

Liina Roop

Esmaspäev 12.10-12.55

Kolmapäev 13.05-13.50

Aula

2. klasside valikrühm

2. klasside pärimustants

Oodatud on nii tantsukogemusega rahvatantsuhuvilised poisid ja tüdrukud kui ka uued soovijad. Eesmärgiks on omandada pärimus- ja folkloorseid tantse ning osaleda tantsupeo protsessis. Rühma optimaalne suurus on 8-10 segapaari. Kui huvilisi on rohkem, siis moodustatakse kaks rühma, millest ühe  suurimaks eesmärgiks on osavõtt XII noorte tantsupeost ja teisel osalemine Harjumaa põlvkondade peol Keilas.

2. klassid

(valikrühm)

Linda Pihu

 

Esmaspäev 13.05-13.50

Aula

 

Helen Lagle

Neljapäev

13.05-13.50

Aula

2. klassid

(pärimustants)

Helen Lagle

Esmaspäev

14.00-14.45

Aeroobika-saal

3.-4. klasside tantsurühmad

Oodatud on nii tantsukogemusega rahvatantsuhuvilised poisid ja tüdrukud kui ka uued soovijad. Eesmärgiks on omandada pärimus- ja folkloorseid tantse ning osaleda tantsupeo protsessis. Rühma optimaalne suurus on 8-10 segapaari. Kui huvilisi on rohkem siis moodustatakse kaks rühma, millest ühe suurimaks  eesmärgiks on osavõtt XII noorte  tantsupeost ja teisel osalemine kooli, valla ja maakonna üritustel.

3. klassid

(rahvatants)

 

Linda Pihu

 

Teisipäev

13.05-13.50

 

Rae HK saal

 

Neljapäev

13.05-13.50

 

3.-4. klassid

(pärimustants)

Helen Lagle

Kolmapäev

14.00-14.45

Aula

5.-6. klasside tantsurühm

Oodatud on kõik tantsukogemusega rahvatantsu huvilised poisid ja tüdrukud, kes on valmis pühenduma tantsupeo protsessis osalemisel. Rühma suurim eesmärk on osaleda XII koolinoorte laulu- ja tantsupeol.

5.-6. klassid

(rahvatants)

 

Helen Lagle

Teisipäev

14.00-14.45

Aula

Neljapäev

14.00-14.45

Põhikooli III kooliastme tantsurühm

Oodatud  on kõik rahvatantsuhuvilised poisid ja tüdrukud, kes on valmis pühenduma tantsupeo protsessis osalemisele. Rühmas omandatakse pärimus-, folkloorseid ja autoritantse ning peamine eesmärk sel õppeaastal on osaleda XII koolinoorte laulu- ja tantsupeol.

7.-9. klassid

 

Liina Roop

 

Teisipäev

15.00-15.45

Kolmapäev 15.00-15.45

Aula

Gümnaasiumi tantsurühm

Oodatud on kõik rahvatantsu huvilised noormehed ja neiud, kes on valmis pühenduma tantsupeo protsessis osalemisele. Rühmas omandatakse pärimus-, folkloorseid ja autoritantse ning peamine eesmärk sel õppeaastal on osaleda XII koolinoorte laulu- ja tantsupeol.

Gümnaasium

Liina Roop

Kolmapäev 16.00–17.30

Aula

Sport

 

 

 

 

Võrkpall

Organiseeritud ja iseseisev praktiline harjutamine võrkpallimängu tehniliste elementide õppimiseks, strateegilise ja taktikalise mõtlemise arendamiseks ja üldkehalise vormi parandamiseks. Oodatud on kõik spordihuvilised noored.

Gümnaasium

Sirli Kants

Reede 14.30-16.00

Võimla

Ujumine

Ujumisoskuse parandamise ja lihvimise kursus, mille peaeesmärgiks on abistada neid, kelle varasem ujumisoskus on keskmisest tasemest madalam ja toetada klassis ühtsema ujumisoskuse taseme tekkimist.

3. klassid

Kelli Vechterstein

Esmaspäev

14.00-14.45

Ujula