I trimestri info

ÜLDINFO

VÄLJASÕIDUD

 

Aeg Kellele Väljasõit Sihtkoht Vastutaja
09.10. 2018 kell 8.00 -14.00 8a, 8b KIK" Metsas sees on puud" Viimsi RMK Tädu loodusõpperada Anni Mehide
16.10.2.18 kell 8.00-14.00 9c, 9d, 9l KIK "Metsa sees on puud" Viimsi külastuskeskusRMK  Tavo Kekki, Kelli Vechterstein
20.11.2018 8a, 9b Noortelavastus "Jõud" Rakvere Teater Anni Mehide, Rea Meybaum
21.11.2018 kell 9.00 -17.00 7c Noortelavastus "Jõud" Viljandi Kultuuriakadeemia Carolina Kala
23.11.2018 Kell 10.20-17.00 8b Noortelavastus "Jõud" Tartu Genialistide Klubi Gerly Leibenau

10.-12.05.2019

kell 8.00-23.00

9c Klassiekskursioon  Hiiumaa Tavo Kekki

 

 

ÜRITUSED

 

Aeg Kellele

Üritus

Koht, märkused

Vastutaja
18. oktoober 17.00 5.-12. klassid Lühifilmide konkurss Aula Ida Isabel Kert

19. oktoober 12.00

1.-12. klassid Kooli sünnipäeva tähistamine Pallihall Ida Isabel Kert
04.12. 2018 4-9 klass Spelling Bee   Kadi Toomi
16.01.2019 9 klass Inglise keele tagasiside test   Kadi Toomi