II trimestri info

Üldinfo

Kodutööde vabad nädal:

16.-20. märts (teemanädal)

Koolivaheajad:

24. veebruar - 1. märts

II trimestri lõpp:

6. märts

Jalgratturi koolitus

Alates 14. jaanuarist toimuvad teisipäeviti jalgratturi koolituse teooriatuunid järgmise ajakava järgi (koolitust viivad läbi OÜ Autosõit koolitajad); aprilli lõpus toimub teooriaeksam:

1. tund - 3.c klass (Õ309), 3.g klass (Õ216);

2. tund - 3.d,d1,v,5.l klassid (A258), 3.e klass (Õ308);

3. tund - 3.a klass (A431), 3.b klass (A427).

Mais toimuvad sõidutunnid ja sõidueksam.

 

Selle õppeaasta üleriigiline kodu-uurimistööde teema on "Meie kandi keel ja kombed": uuri enda või sugulaste kodukandis vähem või rohkem levinud sõnu, vahvaid ütlemisi, tähtpäevade pühitsemise kombeid, peretraditsioone ja muud, mis on seotud üldteemaga.

Üritused

Aeg Kellele Koht Üritus Vastutaja

23. jaanuar

9.00-9.45

9.55-10.40

11.10-11.55

 

3.a klass

3.e, 3.v, 3.d1, 5.l

3.b klass

Raamatukogu Kohtumine Pimedate Raamatukogu töötajaga Priit Kasepalu Anne Kloren

24. jaanuar

9.00-9.45

9.55-10.40

11.10-11.55

 

3.d klass

3.c klass

3.g klass

Raamatukogu Kohtumine Pimedate Raamatukogu töötajaga Priit Kasepalu Anne Kloren
24. jaanuar 1. klassid   I poolaasta tunnistused Anne Kloren
27.-31.jaanuar 1-12. klassid  Erinevad ruumid koolis Kunsti,- muusika- ja teatrinädal Waba(n)dus Elisa Rannala

28. jaanuar

14.15-15.00

Pikapäevarühm Huvialakooli saal Huvialakooli kontsert pikapäevarühmale

Kaidi Merzin

Jüri Järvik

30. jaanuar

11.00-14.15

1. klasside ja 2. klasside esindus Saku Gümnaasium Võistlus "Nuputamist nupukaile"

Mirjel Reinumägi

Carolin Kaubi

31. jaanuar Võistlevad pered   Malepere võistlus Tiina Raud
10.-14. veebruar 1-12. klassid   Stiilinädal, sõbrapäeva tähistamine Elisa Rannala

11. veebruar

11.10-13.00

3. klassid

Aula Õpilaskonverents Heidy Siirak

12. veebruar

9.00-10.30

4. klassid Aula Õpilaskonverents Kristin Uuemäe
20. veebruar 1-2. klassid Pallihall EV ball Elisa Rannala, Linda Pihu
21. veebruar 12.00 3.-12. klassid Pallihall EV aktus Kriste Kald

2. märts

1.-5. klassid   e-õppepäev Anne Kloren
16.-20. märts 1.-5. klassid   Teemanädal Anne Kloren
26. märts 13.00 4.-5. klassid Aula Seminar "Kuidas saada Youtuberiks" Kriste Kald

15. aprill

9.00-10.30

5. klassid Aula Õpilaskonverents

Mari Freimann

Pille Raudam

 

Väljasõidud

Aeg Kellele Koht Üritus ja eesmärk Vastutaja

22. jaanuar

10.40-16.00

2.-4. klasside esindus Loksa Gümnaasium Poiste joonistamispäev "Vana aja sõidukid"

Heidy Siirak

Triin Tammistu

22. jaanuar

11.00-14.00

3.b klass Paks Margareeta "Peetri koge": teadmised kogest, selle leidmisest Mirje Hagur

24. jaanuar

11.00-13.30

4.d klass Pirita Spordikeskus Klassiga uisutama

Marge Kalapüüdja

Kelli Vechterstein

27. jaanuar

9.30-12.00

4.c klass Eesti Rahvusraamatukogu Teematund "Pildi vestlus tekstiga": õppida märkama ning ise looma seost illustratsiooni ja teksti vahel Kristin Uuemäe

28. jaanuar

10.15-13.00

1.d klass Eesti Tervishoiumuuseum Õppeprogramm "Nägemata nähtud maailm": erinevate meelte vajalikkus Sigre Leht

28. jaanuar

11.15-13.35

3.d klass Assaku Päästekomando Tuleohutusprogramm "Päästjatel külas": teadmised tuleohutusest Heidy Siirak

29. jaanuar

11.15-13.40

3.e klass

3.v-5.l klass

Estonia pst 11, Tallinn Õppekäik Eesti Panga muuseumisse: teadmised rahast, õppeprogramm "Mis on raha?"

Monika Piil

Sandra Ausmees

30. jaanuar

11.15-13.00

3.g klass Assaku Päästekomando Tuleohutusprogramm "Päästjatel külas": teadmised tuleohutusest Karin Kask

3. veebruar

10.30-12.40

2.d klass Rae Kultuurikeskus Teatrietendus "Hunt kriimsilma talvetembud": kirjandusega tutvumine läbi näitekunsti Mirjel Reinumägi

4. veebruar

11.15-13.00

3.c klass Assaku Päästekomando Tuleohutusprogramm "Päästjatel külas": teadmised tuleohutusest Triin Tammistu

6. veebruar

11.15-15.30

3. klasside esindus Saue Gümnaasium Maakondlik 3. klasside õpioskuste ainevõistlus

Karin Kask

Triin Tammistu

3. veebruar

11.00-13.00

5.a klass Teater Estonia Õppekavast tulenev õppekäik: "Ka ooper kõlab tuttavalt" Helen Lagle

6. veebruar

11.15-13.30

3.a klass Assaku Päästekomando Tuleohutusprogramm "Päästjatel külas": teadmised tuleohutusest Terje Papp

13. veebruar

11.15-13.30

3.b klass Assaku Päästekomando Tuleohutusprogramm "Päästjatel külas": teadmised tuleohutusest Mirje Hagur

18. veebruar

10.15-13.00

1.a klass

1.b klass

1.c klass

1.d klass

1.e klass

1.v klass

Mustamäe Keskus

Apollo Kino

Kino ühiskülastus "Sipsik": klassidevahelise koostöö edendamine, tutvumine Eesti lastekirjandusega

Merke Kalinin

Eleri Viikmäe

Kairi Keldo-Asi

Sigre Leht

Diana Tõnismäe

Regina Sulu

18. veebruar

11.15-13.30

3.e klass

3.v-5.l klass

Assaku Päästekomando Tuleohutusprogramm "Päästjatel külas": teadmised tuleohutusest

Monika Piil

Sandra Ausmees

19. veebruar

9.00-15.00

4.g klass Pernova Loodusmaja Õppeprogramm "Mikroskoop ja rakk": loodusõpetuse teemade kinnistamine (JG Vilistlaskogu poolt toetatud projekt) Triin Kütt

4. märts

9.00-15.00

4.c Pernova Loodusmaja Õppeprogramm "Mikroskoop ja rakk": loodusõpetuse teemade kinnistamine (JG Vilistlaskogu poolt toetatud projekt) Kristin Uuemäe

13. märts

10.00-12.45

4.c klass Tallinn Teatrietendus "Canterville kummitus": maaimakirjandusega tutvumine läbi näitekunsti Kristin Uuemäe

8. aprill

9.00-15.15

4.a klass Pernova Loodusmaja Õppeprogramm "Mikroskoop ja rakk": loodusõpetuse teemade kinnistamine (JG Vilistlaskogu poolt toetatud projekt) Riina Remmel

27. aprill

10.30-13.30

3.a klass Teater Estonia Õppekavast tulenev õppekäik:"Orkestrimäng"

Katrin Betlem

Terje Papp