III trimestri info

Üldinfo

2019/2020. õppeaasta avaaktused 2. septembril

Sügisene koolivaheaeg: 21.-27. oktoober

Üritused

Aeg Kellele Koht Üritus Vastutaja

5. september

3. tund

4. tund

5. tund

 

1. klassid

2.-3. klassid

4.-5. klassid

Aula Ühine sissejuhatus uude õppeaastasse Anne Kloren
30. september 1.-5. klassid   e-õppepäev Anne Kloren
1.-2. oktoober 4. klassid Arvutiklassid Üleriigiline tasemetöö: loodusõpetus Anne Kloren
14.-18. oktoober 1.-5. klassid Koduklassid Teemanädal Klassiõpetajad

 

Väljasõidud

Aeg Kellele Koht Üritus ja eesmärk Vastutaja