III trimestri info

Üldinfo

 

Sportlikud vahetunnid iga koolipäeva esimesel vahetunnil võimlas:

  • esmaspäeviti 1. klassid;
  • teisipäeviti 2. klassid;
  • kolmapäeviti 3. klassid;
  • neljapäeviti 4. klassid;
  • reedeti 5. klassid.

 

Väljasõidud

Aeg Kellele Koht Üritus ja eesmärk Vastutaja

3. juuni

8.05-12.00

1.e klass

1.v klass

Viimsi RMK KIK projekt "Kena kevade on käes": loodusvaatluse läbiviimise õppimine

Kristiina Kasuk

Carolin Kaubi

3. juuni

9.00-14.00

4.e klass Nelijärve Puhkekeskus Jalgrattaretk: liiklusreeglite kinnistamine; lõiming teemanädalaga "Suvele vastu" Rita Jõemets

3. juuni

9.20-13.00

3.b klass

3.d klass

Malemaja Õppekavast tulenev õppekäik: tutvumine Malemajaga, maletundides õpitust kokkuvõtte tegemine

Külli Liiv

Marge Kalapüüdja

Tiina Raud

3.-4. juuni 5.d klass Taevaskoja Puhkekeskus Klassi väljasõit: koostöö tõukeratta- ja parvematkal, tutvumine Taevaskoja loodusega Kairi Keldo-Asi

4. juuni

8.05-12.00

1.a klass

1.b klass

Viimsi RMK KIK projekt "Kena kevade on käes": loodusvaatluse läbiviimise õppimine, taime- ja loomaliikidega tutvumine, elus ja eluta looduse erinevuste ja seoste kordamine

Diana Tõnismäe

Eleri Troska

4. juuni

9.00-13.45

2.e klass Anija mõis Õppekäik Anija mõisa ja loodusrajale: taimede tundma õppimine, kooliaastast kokkuvõtte tegemine Monika Piil

4. juuni

9.00-14.00

4.-5.v klass Tallinn Kino ühiskülastus - "Lemmikloomade salajane elu": iseseisvuse harjutamine linnas liiklemisel Anu Grents

4. juuni

10.00-14.00

4.b klass Tallinn Sportlik päev Kuulsaali bowlingus: klassisiseste suhete parandamine Liidi Mehide

4. juuni

16.45-21.45

5.c klass Tallinna Linnateatri lavaauk Etendus "Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimased päevad": kirjanduse ja ajaloo lõiming Sigre Leht

5. juuni

9.00-17.30

2.d klass

3.e klass

Kiviõli Seikluspark Klassiga seiklema!: klassis ühtsustunde tugevdamine, koostöö teise klassi õpilastega

Heidy Siirak

Liis Soppe

5. juuni

9.00-14.45

3.c klass Forum Cinemas Klassiga kinno: liiklemine linnatänavail, muinasjutulis-muusikalise seiklusfilmi avastamine Kristin Uuemäe

5. juuni

10.00-14.00

4.b klass Eesti Tervishoiu Muuseum Haridusprogramm "Minu muutuv mina": loodusõpetuse teema "Inimene" õpitulemuste kinnistamine Liidi Mehide

5. juuni

8.00-12.00

1.c klass

1.d klass

Viimsi RMK KIK projekt "Kena kevade on käes": loodusvaatluse läbiviimise õppimine

Aili Leukmann

Mirjel Reinumägi

5.-6. juuni 5.b klass Toosikannu Puhkekeskus Klassi õppeaastat lõpetav üritus: klassisiseste suhete tugevdamine. Eleri Viikmäe

6. juuni

8.00-23.00

4.e klass Jurmala Õppeaasta lõpetamise puhkusereis Livu Veepargis: lõiming teemanädalaga "Suvele vastu" Rita Jõemets

6. juuni

8.00-18.00

4.-5.v klass Paide, Türi Klassiekskursioon: tutvumine Ajakeskuse, Arvo Pärdi muusikaaia õppimisvõimalustega, kevadpealinnaga Türi Anu Grents

5. juuni

10.45-13.40

1.v Tallinn Kinos käik Carolin Kaubi

7. juuni

8.00-19.00

4.c klass

4.g klass

Prangli Klassiekskursioon: saare vaatamsiväärsustega tutvumine, klassides suhete tugevdamine

Pille Raudam

Mari Freimann

7. juuni

9.00-12.30

3.c klass Assaku Jalgrattamatk: jalgrattakoolitusel omandatu kinnistamine Kristin Uuemäe

9. juuni - 10. juuni

5.e klass Taevaskoja Puhkekeskus Lõpureis: aktiivsed tegevused kaaslastega, loodusõpetuses õpitu kinnistamine Merke Kalinin

10. juuni

8.00-18.00

4.b klass Prangli saar Klassiekskursioon: õppeaasta lõpetamine hariva programmiga, klassisiseste suhete parandamine Liidi Mehide

10. juuni

9.00-14.00

3.g klass Jüri-Mädajärv-Jüri Rattamatk: jalgratturi koolituses õpitu kinnistamine, klassi ühtsustunde tugevdamine, järveäärse loodusega tutvumine Triin Kütt

Üritused

Aeg Kellele Koht Üritus Vastutaja
4. juuni 3. klassid Koolimaja ümbrus

Teemapäev:

Tere, Suvi!

Klassiõpetajad
4. juuni 10-19 aastased noored Terviserada Nutiorienteerumine Rae noortekeskus

11. juuni

9.00

9.35

10.15

 

4.-5. klassid

1. klassid

2.-3. klassid

Aula Õppeaastat lõpetav kogunemine

Anne Kloren

Klassiõpetajad