Koolivaheajad

Rae valla koolijuhtide nõupidamisel 10. märtsil 2016 otsustati rakendada järgmisest õppeaastast kõikides Rae valla koolides nelja koolivaheaja asemel viis koolivaheaega. Otsuse on heaks kiitnud kooli hoolekogu. Õppeaasta pikkuseks on jätkuvalt 175 koolipäeva.

2016/2017. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

 • sügisvaheaeg 22. oktoober 2016 kuni 30. oktoober 2016;

 • talvevaheaeg 23. detsember 2016 kuni 3. jaanuar 2017;

 • talvevaheaeg 18. veebruar 2017 kuni 26. veebruar 2017;

 • kevadvaheaeg 8. aprill 2017 kuni 16. aprill 2017;

 • suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 7. juuni 2017 kuni 31. august 2017.

 

Põhikool

Põhikoolis on meie koolis siiani rakendatud nelja õppeveerandi süsteemi. Et vähendada pinget, mis sageli kaasneb nii õpilastel kui ka õpetajatel kokkuvõtva hindamisega, oleme otsustanud üle minna kolmele trimestrile.

2016/2017. õppeaasta trimestrite ajad on järgmised:

 • I trimester 1. september 2016 kuni 2. detsember 2016 (62 koolipäeva);

 • II trimester 5. detsember 2016 kuni 10. märts 2017 (57 koolipäeva);

 • III trimester 13. märts 2017 kuni 6. juuni 2017 (56 koolipäeva).

1. klassides toimub sõnaline hindamine kaks korda õppeaastas. Ülejäänud põhikooli klassides toimub kokkuvõttev numbriline hindamine iga trimestri lõpus. Kui individuaalse õppekava alusel õppivat õpilast hinnatakse sõnaliste hinnangutega, siis toimub  see iga trimestri lõpus.

Gümnaasium

Gümnaasiumi õppesüsteemi arendamisel liigub Jüri Gümnaasium oma õppekorraldusega lähemale riigigümnaasiumitele.

Jätkatakse kursuste süsteemis. Kui siiani koosneb kursus 35 õppetunnist, mille igaühe pikkus on 45 minutit, siis 2016/2017. õppeaastast koosneb kursus 21 õppetunnist,  mille igaühe pikkus on 75 minutit. Õpilase koolipäev ei pikene: ühte koolipäeva mahub maksimaalselt viis õppetundi. Kokkuvõttev hindamine toimub kursusepõhiselt.

2016/2017. õppeaasta gümnaasiumiastme trimestrite ajad ja õppekorraldus on järgmised:

10. klassid

I trimester 1. september 2016 kuni 2. detsember 2016 (62 koolipäeva) sh:

 • õppetöö 1. september 2016 kuni 18. november 2016 (52 koolipäeva);

 • arvestused 21.november 2016 kuni 25.november 2016 (5 koolipäeva);

 • valikained 28. november 2016 kuni 2. detsember 2016 (5 koolipäeva);

II trimester 5. detsember 2016 kuni 10. märts 2017 (57 koolipäeva) sh:

 • õppetöö 5. detsember 2016 – 17. veebruar 2017 (47 koolipäeva);
 • arvestused 27. veebruar 2017 kuni 3. märts 2017 (5 koolipäeva);

 • valikained 6. märts 2017 kuni 10. märts 2016 (5 koolipäeva);

III trimester 13. märts 2017 kuni 6. juuni 2017 (56 koolipäeva) sh:

 • õppetöö 13. märts 2017 kuni 19. mai 2017 (44 koolipäeva);

 • arvestused 22. mai 2017 kuni 26. mai 2017 (5 koolipäeva);

 • valikained 29. mai 2017 kuni 2. juuni 2017 (5 koolipäeva);

 • õppetöö 5.juuni 2017 kuni 6.juuni 2017 (2 projektipäeva).

11.-12. klassid

 • I trimester 1. september 2016 kuni 2. detsember 2016 (62 koolipäeva);

 • II trimester 5. detsember 2016 kuni 10. märts 2017 (57 koolipäeva);

 • III trimester 13. märts 2017 kuni 6. juuni 2017 (56 koolipäeva).