Koostöö Narva Kreenholmi Gümnaasiumiga

2015/2016. õppeaasta kevad-suvel kohtusid jätkusuutliku koostöö planeerimiseks õpetajad üksteise koolides. Planeeritud koostöö, kuhu on kaasatud ka õpilased, algas 2016/2017. õppeaastal. Septembris osales meie kooli 9. klasside meeskond sõpruskooli spordipäeval, kust toodi koju ka diplom II kohaga. Lisaks oli võimalus tutvuda kooliga, jalutada promenaadil ning uisutada. Mõlemate koolide õpilased said omavahel hea kontakti ning ootavad uusi kohtumisi.

Euroopa Keeltepäevaks valmistas Narva kool ette veebiviktoriini, mis viidi läbi vene keele tundides, algselt 9. klassides.

Koostööpakkumine Narva Kreenholmi Gümnaasiumile 2016/2017. õppeaastaks