Lõpueksamid 2016/2017

Põhikooli lõpueksamid

1. Eesti keel: 1.juuni 2017

2. Matemaatika: 7. juuni 2017

3. Valikaine: 13. juuni 2017

4. Valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2017
Põhikoolilõpetaja teatab kooli juhtkonnale 1. veebruariks õppeaine, milles ta soovib sooritada valikeksami.
 

Gümnaasiumi lõpueksamid

1. Eesti keel: 24. aprill 2017

2. Inglise keel kirjalik: 2. mai 2017

3. Inglise keel suuline: 3.-9. mai 2017

4. Matemaatika: 12. mai 2017

5. Koolieksam: 12. juuni 2017

Gümnaasiumi riigieksameid saavad sooritada vaid eksami toimumise aasta 20. jaanuariks registreeritud eksaminandid.

Võõrkeele riigieksami saab õpilane valida saksa, inglise, prantsuse, vene keele eksamite vahel. Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamitena saab õpilane sooritada rahvusvahelised eksamid ning valida B1- või B2-taseme eksami. Rahvusvaheliste võõrkeeleeksamite ajad Innove kodulehel.