Lõpueksamid 2019/2020

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2019/2020. õppeaastal: 

  • eesti keel: 1. juunil 2020

  • matemaatika: 4. juunil 2020

  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 10. juunil 2020

  • valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 10.–11. juuni 2020.

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.

Riiklike põhikooli lõpueksamite ajad on antud haridus- ja teadusministri määrusega „Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2019/2020. õppeaastal“.

 

Riigieksamite vormid ja ajad:

  •  eesti keel (kirjalik) – 20. aprill 2020. a;

  •  inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2020. a;

  •  inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 5.–8. mai; 11. mai 2020. a;

  •  matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2020. a

Riigieksamite ajad on antud haridus- ja teadusministri määrusega „Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2019/2020. õppeaastal“.