Metallkappide üürimine

Metallkappide üürimisest 2016/2017. õppeaastal

 

Vastavalt Jüri Gümnaasiumi kodukorrale on võimalik üldjuhul metallkappi üürida alates 4. klassist.

 

Metallkapi rendihind on 1,90€ kuus.

 
Metallkappide üürimise taotluseid saab esitada kooli kantseleisse või saata meiliaadressil
kool@jyri.edu.ee.  Taotlus esitada ainult esimesel üürimisaastal. Taotlejale antakse kirjalikku tagasisidet.

 

 

 

Väljavõte kodukorrast:

 

Isikliku metallkapi üürimiseks esitatakse vastavalt vormile kirjalik taotlus direktorile.

 

Metallkappi kasutatakse õppevahendite, vahetusjalatsite ja riiete hoidmiseks.

 

Võtme kaotusest teatatakse koheselt majandusjuhatajat ning tasutakse luku vahetusega seotud kulud vastavalt arvele ühe nädala jooksul.

 

Kapi loobumise soovist teatatakse ette majandusjuhatajale vähemalt üks kuu ning viimasel kasutamise päeval tagastatakse võti.

 

Kapp tühjendatakse ja puhastatakse suvevaheajaks. Kapi kasutamisega seonduvatest probleemidest teavitatakse majandusjuhatajat.

 

Kui kapi üürija ei täida eelpool nimetatud kohustusi, on õigus kapi valdajal katkestada kapi kasutamine, teatades selles üürijale ette üks nädal.

 

Metallkapi üürimise hinna kehtestab Rae Vallavalitsus. Arved saadab Rae valla Rahandusamet lapsevanema poolt esitatud e-maili aadressile. Tasumine toimub õppeaastas kaks korda: perioodi september-detsember eest ja perioodi jaanuar-mai eest.

 

 

             
Taotlus metallkapi üürimiseks (.docx)
Jüri Gümnaasiumi koridorikappide kasutamistasu hinnakirja kehtestamine (.pdf)