Pakume tööd

Ootame oma meeskonda alates 21.augustist 2018.a

  • inglise keele õpetajat põhikoolile
  • logopeedi 
  • eripedagoogi
  • füüsikaõpetajat gümnaasiumile
  • klassiõpetajat
  • väikeklassi klassiõpetajat
  • muusikaõpetajat gümnaasiumile (osaline koormus)
  • muusikaõpetajat põhikoolile

Oled sobiv kandidaat, kui sul on kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus või õpid vastaval alal, soov töötada lastega, ennast arendada, avatud meel, koostöö ja suhtlemisoskus ning  digivahendite kasutamise oskus.

Meie pakume võimalust end teostada ja innovaatiliselt mõelda, arendada ja koolitada, toredat meeskonda ja häid töötingimusi.

Sisseelamise perioodil on uuele töötajale toeks mentor, kes on oma ala spetsialist.

Taotlus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt aadressil personalispetsialist@jyri.edu.ee.

Lisainfo telefonidel 622 4296, 5691 8775

 

Jüri Gümnaasium ootab oma meeskonda alates 2018/2019 õppeaastast

6.-9.- klasside ÕPPEDIREKTORIT 1,0 koormusega

Õppedirektor osaleb aktiivselt kooli arendustöös, tegeleb õppe- ja kasvatusprotsesside planeerimise, juhtimise ja arendamisega, täidab HEV koordinaatori ülesandeid. Ta juhendab õpetajate ja aineringide juhtide tööd lähtudes õpilaste arendamisest ja õpitulemusest. Õppedirektor suunab õpetajaid koostööle, korraldab ja dokumenteerib 6.-9. klasside õppekorraldust.

Oled sobiv kandidaat, kui sul on kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus ja juhtimiskompetentsid, tunned valdkonna seadusandlust, oled avatud uuele õpikäsitusele, soovid innovaatiliselt mõelda ja end teostada, oskad inspireerida ja suunata oma meeskonda koostööle, sul on hea suhtlemisoskus ning head digioskused.

Meie pakume võimalust end teostada ja innovaatiliselt mõelda, arendada ja koolitada, toredat meeskonda ja häid töötingimusi.

Sisseelamise perioodil on uuele töötajale toeks mentor, kes on oma ala spetsialist

Motivatsioonikiri, taotlus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 22.06.2018 aadressil personalispetsialist@jyri.edu.ee.

Tööleasumise aeg 13.08.2018.

Lisainfo telefonidel 622 4296, 5691 8775

 

 

Otsime oma meeskonda järgmisi söökla töötajaid:

  • söökla abitööline (2 kohta)

Taotlus ja CV saata aadressil personalispetsialist@jyri.edu.ee või Laste 3, Jüri, Rae vald

Lisainfo telefonidel 622 4296, 5691 8775