Uue õppeaasta info

Üldinfo

Suvine koolivaheaeg:

Alates 10. juuni

 

Üritused

Aeg Kellele Koht Üritus Vastutaja
         

 

Väljasõidud

Aeg Kellele Koht Üritus ja eesmärk Vastutaja
18.-19. august

5.g klass 

(2019-2020. õa järgi)

Lontova puhkemaja ja seikluspark Klassiekskursioon: klassisiseste suhete tugevdamine Mari Freimann
27.-28. august

5.e klass 

(2019-2020. õa järgi)

Piusa Külastuskeskus

Taevaskoja Puhkekeskus

Klassiekskursioon: klassi distantsõppejärgne taasliitmine, klassiõpetuse koostöö lõpetamine, kontakti loomine uue klassijuhatajaga

Rita Jõemets

Kadi Viigi

8. september

9.00-15.00

5.a klass Pernova Hariduskeskus Õppeprogramm "Mikroskoop ja rakk" (koostöö JG Vilistlaskoguga)

Riina Remmel

15. september

9.00-15.00

5.d klass Pernova Hariduskeskus Õppeprogramm "Mikroskoop ja rakk" (koostöö JG Vilistlaskoguga) Marge Kalapüüdja

22. september

9.00-15.00

5.b klass Pernova Hariduskeskus Õppeprogramm "Mikroskoop ja rakk" (koostöö JG Vilistlaskoguga) Külli Liiv