Vastuvõtt Jüri Gümnaasiumisse

 

Üldinfo õpilaste gümnaasiumi vastuvõtmiseks 

 
2017/2018. õppeaastal moodustatakse Jüri Gümnaasiumis 10. klassid kolme õppesuunaga: 
  • reaalsuund
  • ettevõtluse ja rahvusvaheliste suhete suund
  • rekreatsiooni ja kultuurikorralduse suund

Jüri Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord (gümnaasium) (.pdf)

Registreerumine koolivestlusele 10.klassidesse

 

Üldinfo õpilaste põhikooli vastuvõtmiseks 

 
Koolikohta taotleb lapsevanem e-keskkonnas ARNO aadressil http://piksel.ee/arno/rae/  vastavalt Rae vallavalitsuse dokumendile "Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord".
Täpsem info Rae  valla kodulehel http://www.rae.ee/koolid
 
Jüri Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord (põhikool)(pdf)
 

Infokoosolek 1. septembril kooli tulevate laste vanematele toimub 29. augustil 2017 kell 17.00 Jüri Gümnaasiumi aulas. Infokoosolekul tutvustatakse õppekorraldust I klassis, tugikeskuse tegevust, ringide tööd. Infokoosolekule aulas järgnevad klasside lastevanemate koosolekud.

 

Teabematerjal koolivalmidusest ja õppimisest Jüri Gümnaasiumis

Meelespea 1. klassi lastevanematele

2017/2018. õppeaasta 1. klasside lastevanemate koosoleku 20.04.2017 materjalid