Järgmise õppeaasta 1. klasside lastevanemate koosolek

 

2018/2019. õppeaastal 1. klassidesse astuvate laste lastevanematele infokoosolek toimub 8. mail kell 18.00 kooli aulas. Koosolekul räägitakse õppetöö põhimõtetest, õppesuundade erisustest, koolivestlusest.