Jüri Gümnaasium tänab ja tunnustab

 

Austatud õpilased, lastevanemad, vilistlased, koostööpartnerid, asutused ja organisatsioonid!

Ootame Teid hiljemalt 11. mail 2020 esitama kandidaate konkursile „Jüri Gümnaasium tänab ja tunnustab“ järgmistes kategooriates:

           -        Aasta klassiõpetaja

           -        Aasta põhikooli aineõpetaja

           -        Aasta gümnaasiumiõpetaja

           -        Aasta klassijuhataja

           -        Aasta tugispetsialist

           -        Aasta juht

           -        Aasta koolitöötaja

           -        Aasta uus tegija

           -        Aasta hariduse sõber

           -        Jüri Gümnaasiumi aasta tegu

 

Konkursi eesmärk on tunnustada, väärtustada ja tutvustada üldsusele Jüri Gümnaasiumit ning meie õpetajaid, ringijuhte ja teisi haridustöötajaid ning koolitöötajaid (sekretariaat, administraatorid, söökla, koristajad, IKT jne),  kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks, positiivselt mõjutanud meie kooli, Rae valla või kogu riigi elu.

 

Konkursi juhend ja taotluse vorm on manustena lisatud.

 

Teie poolt esitatud ettepanekud vaadatakse läbi komisjoni poolt, kuhu kuuluvad juhtkonna esindaja, ametiühingu ja töötajate usaldusisikud, valdkondade esindajad, hoolekogu esindaja ning vilistlaskogu esindaja.

 

Võitjaid tunnustatakse kooli kevadkontserdil 20. mail 2020 kell 18 Jüri Spordihoone pallihallis.