Loodusklass

Loodusklass on loodud Jüri Gümnaasiumi õpilastele eesmärkidega:

·        Aidata õpilastel täiendada teadmisi uurimis- ja praktilistes tegevustes, samuti täiendada erinevaid teadmisi  loodusest

·        Loodusainete nädala raames ürituste läbiviimisel abistamine, samuti loodusnurga loomises kaasalöömine.

·        Koolis lillede-taimede kasvuks sobivate tingimustega tutvumine; nende eest hoolitsemine

·        Akvaariumis kasvatatavate loomadega tutvumine – töö kirjanduse, interneti ja loodusmajaga

·        Huvi äratamine looduse vastu läbi huvitavate ja praktiliste tegevuste


Kevadine taimekasvatus
Loodusklass - akvaarium​​​​​​​