Loodusklass

Loodusklass on loodud Jüri Gümnaasiumi õpilastele eesmärkidega:

  • Aidata õpilastel täiendada teadmisi uurimis- ja praktilistes tegevustes, samuti täiendada erinevaid teadmisi  loodusest
  • Loodusainete nädala raames ürituste läbiviimisel abistamine, samuti loodusnurga loomises kaasalöömine.
  • Koolis lillede-taimede kasvuks sobivate tingimustega tutvumine; nende eest hoolitsemine
  • Akvaariumis kasvatatavate loomadega tutvumine – töö kirjanduse, interneti ja loodusmajaga
  • Huvi äratamine looduse vastu läbi huvitavate ja praktiliste tegevuste
  • Aktiivõpped looduses ja looduseradadel ning Lehmja tammikus, kus saame teadmisi puudest, samblikest, taimedest ja paljudest ökosüsteemidest.
  • Loodusklassis saab läbi viia uurimuslikke töid, sealhulgas 8. klassi uurimis- või loovtöid. Asjakohast abi ja suunamist ning praktilisi tegevusi jätkub kuni suveajani. Samuti üritame kaasa lüüa  õue loodusklassi tegemistes, uurimuslikes tegevustes või töödes.
  • Osaleme Teeme ära ja Maailmakoristuse päevadel ja seega kasvatame keskkonnateadlikkust kõigis oma tegemistes.

 


Kevadine taimekasvatus
Loodusklass - akvaarium

Aasta 2019 puu, taim ja loom