Lõpueksamid 2018/2019

Põhikooli lõpueksamid

1. Eesti keel: 3. juuni 2019

2. Matemaatika: 10. juuni 2019

3. Valikaine: 13. juuni 2019

4. Valikeksam inglise ja vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13. juuni 2019
Põhikoolilõpetaja teatab kooli juhtkonnale 1. veebruariks õppeaine, milles ta soovib sooritada valikeksami.
 
 

Gümnaasiumi lõpueksamid 

(8.04.2019)

1. Eesti keel: 22. aprill 2019

2. Inglise keel kirjalik: 6. mai 2019

3. Inglise keel suuline: 7.-10. mai 2019

4. Matemaatika: 24. mai 2019

5. Koolieksam: 6. juuni 2019

Gümnaasiumi riigieksameid saavad sooritada vaid eksami toimumise aasta 20. jaanuariks registreeritud eksaminandid.

Võõrkeele riigieksami saab õpilane valida saksa, inglise, prantsuse, vene keele eksamite vahel. Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamitena saab õpilane sooritada rahvusvahelised eksamid ning valida B1- või B2-taseme eksami. Rahvusvaheliste võõrkeeleeksamite ajad Innove kodulehel.