Õpilasesindus

Jüri Gümnaasiumi õpilasesindus tegutseb kahes vanuseastmes – 4.-9. klassid ja 10.-12. klassid

Jüri Gümnaasiumi õpilasesidus (edaspidi ÕE) on kooli aktiivsete õpilaste ühendus ning ÕE lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest. ÕE lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, kehtivast õpilasesinduse põhimäärusest ja koolis kehtivatest kordadest.

ÕE-sse võivad kandideerida kõik Jüri Gümnaasiumi õpilased ning ÕE liikmed moodustavad üldkogu. ÕE-l on üks alaline struktuurüksus milleks on tegevusmeeskond, kes valmistab ette iganädalased koosolekud ja suhtleb õpiaskonnaga.

ÕE toetab läbi oma tegevuse õppe- ja kasvatustööd ning aitab kaasa õpilaste vaba aja sisustamise võimalusele loomisele. ÕE veab eest kooli õpilastele suunatud õpilasüritusi- ja projekte.