Õpikute tagastamine Jüri Gümnaasiumis 2017/2018. õppeaastal

Õpikute tagastamine toimub kuni 6. juunini.

 

 

Eksamitegijad ja täiendavale õppetööle jäävad õpilased võivad vastava aine õpikuid laenutada kuni eksami või täiendava õppetöö sooritamiseni.

 

Võlglastele järgmise õppeaasta õpikuid ei laenutata.

 

Tagastamata, kaotatud või rikutud õpikud on õppekirjanduse kogu kasutaja kohustatud vastavalt Jüri Gümnaasiumi hoolekogu otsusele välja maksma soetusmaksumuses või asendama samade või samaväärsete õpikutega.

 

 

Lisainfo:

 622 4214  või  opperaamatukogu@jyri.edu.ee