Õppenõukogu

Õppenõukogud 2017/2018. õppeaastal

23. oktoober 2017 kell 10.20

Päevakord:

 1. Õppenõukogu esimehe valimine
 2. Õppenõukogu aseesimehe valimine
 3. Õppenõukogu sekretäri valimine
 4. Direktori informatsioon selle kohta, kuidas ta on korraldanud eelmise õppenõukogu otsuste täitmist

Õppenõukogud 2016/2017. õppeaastal

 

20. veebruar 2016 kell 10.00:

Päevakord

 1. Õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning kavandab meetmed riskide vältimiseks
 2. Direktori informatsioon selle kohta, kuidas ta on korraldanud eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuse täitmist

 

7. veebruar 2017

Päevakord:

 1. Õpilasele Jarmo Pajula ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustamine
 2. Direktori informatsioon selle kohta, kuidas ta on korraldanud eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuse täitmist

 

1. detsember 2016

Päevakord:

 1. Õpingute jätkamise otsustamine välisriigist tulnud õpilase kohta
 2. Direktori informatsioon selle kohta, kuidas ta on korraldanud eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuse täitmist

 

17. november 2016 kell 9.45

Päevakord:

 1. Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustamine
 2. Kooli arenguvestluste korraldamise tingimuste ja korra muudatusettepanekute kohta arvamuse andmine
 3. Direktori informatsioon selle kohta, kuidas ta on korraldanud eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuse täitmist

 

24. oktoober 2016 kell 10.00

Päevakord:

 1. Õppenõukogu esimehe valimine
 2. Õppenõukogu aseesimehe valimine
 3. Õppenõukogu sekretäri valimine
 4. Direktori informatsioon selle kohta, kuidas ta on korraldanud eelmise õppenõukogu otsuste täitmist