Vastuvõtt Jüri Gümnaasiumisse

 

TAOTLUSED KOOLI ASTUMISEKS, KOOLIST LAHKUMISEKS jm TAOTLUSED

Jüri Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord (pdf) (11.02.2019)

Lapsevanemate koosoleku ettekanne - õppimine Jüri Gümnaasiumis ja vastuvõtmine. (20.02.2019)

 

Üldinfo õpilaste gümnaasiumiastmesse vastuvõtmiseks

2018/2019. õppeaastal moodustatakse Jüri Gümnaasiumis 10. klassid kolme õppesuunaga: 
  • reaalsuund
  • ettevõtluse ja rahvusvaheliste suhete suund
  • rekreatsiooni ja kultuurikorralduse suund

 

JG vastuvõtu korduskatsed  (uuendatud 17.06.2019)

2019/2020 JG 10. klasside vabadele kohtadele korduskatsed toimuvad 27.06 kell 9.00 ruumis K233  Palume kindlasti oma tulek registreerida aadressil aineopetus@jyri.edu.ee hiljemalt 26.06 kell 14.00. Registreerumisel edastada oma ees- ja perekonnanimi, praegune kool, kontakttelefon ning kontakt e-postiaadress.

Korduskatsete tulemused 

Õpilase kood Katsete tulemused  Info vastuvõtmise kohta
Inglise keel, maksimaalne tulemus 100 punkti Matemaatika, maksimaalne tulemus 100 punkti Eesti keel, maksimaalne tulemus 100 punkti KOKKU, maksimaalne tulemus 300 punkti
J1 33 55 88 176 Reaalsuund
J2 16 35 63 114  
J3 62 57,5 83 202,5 Rekreatsioon ja kultuurikorraldus
J4 23 40 75 138  
J5 82 20 33 135  
J6 18 50 48 116  
J7 33 40 43 116  
J8 31 42,5 80 153,5 Võimalik asuda õppima rekreatsiooni ja kultuurikorralduse suunale
J9 31 10 0 41  
J10 21 32,5 60 113,5  
J11 ei osalenud ei osalenud ei osalenud ei osalenud  
J12 57 12,5 67 136,5  
           
Vastuvõetud õpilastel esitada taotlus gümnaasiumisse astumiseks ja nõutavad taotluse lisad hiljemalt 5. juuliks 2019

 

Üldinfo õpilaste põhikooli vastuvõtmiseks 

Koolikohta taotleb lapsevanem e-keskkonnas ARNO aadressil http://piksel.ee/arno/rae/  vastavalt Rae vallavalitsuse dokumendile "Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord".
Täpsem info Rae  valla kodulehel http://www.rae.ee/koolid
 

Lisaks 1. klassi astumisel

Info sisseastumiseks 1. septembril 2019

Infokoosolek 1. klassidesse tulevate laste lastevanematele toimub 27. augustil 2019 kell 17.00 kooli aulas

Teabematerjal koolivalmidusest ja õppimisest Jüri Gümnaasiumis

Meelespea 1. klassi lastevanematele