Vastuvõtt Jüri Gümnaasiumisse

 

Üldinfo õpilaste gümnaasiumi vastuvõtmiseks 

Jüri Gümnaasiumi 2018/2019. õppeaasta 10. klassidesse vastuvõtukatsed toimuvad 5. aprillil kell 10.00-12.30
Kohaloleku kinnitamine alates 9.30. Katsetest ja ettevalmistusest saab rohkem teavet dokumendist
 
Registreerumine katsetele algab kooli veebilehel 1. aprillist.
 
2018/2019. õppeaastal moodustatakse Jüri Gümnaasiumis 10. klassid kolme õppesuunaga: 
  • reaalsuund
  • ettevõtluse ja rahvusvaheliste suhete suund
  • rekreatsiooni ja kultuurikorralduse suund

Täpsemat teavet saab koolimajas 9. klasside üldkoosolekul 6.03.2018 kell 18.00

 

Üldinfo õpilaste põhikooli vastuvõtmiseks 

 
Koolikohta taotleb lapsevanem e-keskkonnas ARNO aadressil http://piksel.ee/arno/rae/  vastavalt Rae vallavalitsuse dokumendile "Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord".
Täpsem info Rae  valla kodulehel http://www.rae.ee/koolid
 
Jüri Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord (põhikool)(pdf)