Vastuvõtt Jüri Gümnaasiumisse

 

TAOTLUSED KOOLI ASTUMISEKS, KOOLIST LAHKUMISEKS jm TAOTLUSED

Jüri Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord (pdf) (11.02.2019)

Lapsevanemate koosoleku ettekanne - õppimine Jüri Gümnaasiumis ja vastuvõtmine. (20.02.2019)

 

Üldinfo õpilaste gümnaasiumiastmesse vastuvõtmiseks

2018/2019. õppeaastal moodustatakse Jüri Gümnaasiumis 10. klassid kolme õppesuunaga: 
  • reaalsuund
  • ettevõtluse ja rahvusvaheliste suhete suund
  • rekreatsiooni ja kultuurikorralduse suund

 

2019/2020 JG 10. klassidesse vastuvõetud õpilased leiad SIIT (16.05.2019)

Koolivestlusele regutreerumine SIIN (16.05.2019)

 

Üldinfo õpilaste põhikooli vastuvõtmiseks 

Koolikohta taotleb lapsevanem e-keskkonnas ARNO aadressil http://piksel.ee/arno/rae/  vastavalt Rae vallavalitsuse dokumendile "Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord".
Täpsem info Rae  valla kodulehel http://www.rae.ee/koolid
 

Lisaks 1. klassi astumisel

Info sisseastumiseks 1. septembril 2019

Infokoosolek 1. klassidesse tulevate laste lastevanematele toimub 9. mail kell 18.00 kooli aulas

Teabematerjal koolivalmidusest ja õppimisest Jüri Gümnaasiumis

Meelespea 1. klassi lastevanematele