Vastuvõtt Jüri Gümnaasiumisse

 

TAOTLUSED KOOLI ASTUMISEKS, KOOLIST LAHKUMISEKS jm TAOTLUSED

10. klassidesse vastu võetud õpilased 2020/2021. õppeaastaks

Katsed 10. klassi astumiseks

18. juunil 2020 toimunud katsete tulemused:

 Kandideerija kood

inglise keel, maksimaalne tulemus 100 punkti

eesti keel, maksimaalne tulemus 100 punkti

matemaatika, maksimaalne tulemus 100 punkti

Kokku punkte

1176

89

67

55

211

1173

56

79,5

50

185,5

1030

59

53,5

37,5

150

1164

76

46,5

20

142,5

1159

71

48

15

134

1195

63

50,5

20

133,5

1103

65

58

10

133

1154

73

51

7,5

131,5

1190

72

51

2,5

125,5

1170

72

45

0

117

1051

44

44

15

103

1095

25

52

22,5

99,5

1175

51

31,5

0

82,5

1102

32

45

5

82

1032

29

46

0

75

Taotluse kooli astumiseks saavad esitada pingerea esimesed neli õpilast, kelle sisseastumiskatsete tulemus ületab 150 punkti ning ühegi testi osa punktisumma ei ole alla 30 punkti.Sisseastumiskatsete hindamisel oli maksimaalne punktide arv iga osa eest 100 punkti, kokku 300 punkti. Kõikide testide ülesanded on koostatud põhikooli ainekavast lähtuvalt.

Sisseastumiskatsetel tehtud töödega on võimalik tutvuda 22. juunist kuni 30. juunini 2020 kooli kantseleis, leppides selleks eelnevalt kokku aja direktoriga. Töid säilitatakse antud aasta 1. septembrini.

Taotlusi saab esitada lapsevanem e-keskkonna ARNO kaudu või digiallkirjastatult aadressile kool@jyri.edu.ee.  Taotluse vorm õpilase gümnaasiumiastmesse vastuvõtmiseks on leitav http://www.jyri.edu.ee/taotlused.

Lisaks taotlusele on vajalik esitada taotluste lisad kuni 26. juunini 2020.

Õpikuid algavaks õppeaastaks palume tulla laenutama õpikukogusse 26. augustil. Kohtumine uute klassijuhatajatega toimub augustikuu viimasel nädalal.

Küsimuste korral on võimalik pöörduda kooli kantseleisse tel 6224200, kool@jyri.edu.ee või gümnaasiumiastme õppedirektori poole tel 6224221, gymnaasium@jyri.edu.ee.

 

Loe täpsemalt ja pikemalt sisseastumistingimuste kohta Jüri Gümnaasiumi vastuvõtmise korrast.

 

Üldinfo õpilaste põhikooli vastuvõtmiseks 

Koolikohta taotleb lapsevanem e-keskkonnas ARNO aadressil http://piksel.ee/arno/rae/  vastavalt Rae vallavalitsuse dokumendile "Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord".

Täpsem info Rae  valla kodulehel http://www.rae.ee/koolid

 

Jüri Gümnaasiumi põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord


Lisaks 1. klassi astumisel

Info sisseastumiseks 1. septembril 2020

Info sisseastumiseks 1. septembril 2020 - slaidid

Koolivestlus - sel aastal ei toimu.

Infokoosolek 1. klassidesse tulevate laste lastevanematele:

  • 26. august 2020 kell 17.00 kooli aulas; üldkoosolekule järgnevad klassikoosolekud

Teabematerjal koolivalmidusest ja õppimisest Jüri Gümnaasiumis

Meelespea 1. klassi lastevanematele