Vastuvõtt Jüri Gümnaasiumisse

TAOTLUSED KOOLI ASTUMISEKS, KOOLIST LAHKUMISEKS jm TAOTLUSED

 
2018/2019. õppeaastal moodustatakse Jüri Gümnaasiumis 10. klassid kolme õppesuunaga: 
  • reaalsuund
  • ettevõtluse ja rahvusvaheliste suhete suund
  • rekreatsiooni ja kultuurikorralduse suund

Koolivestlusele registreerimine 10. klassi astujatele (kelle õpilaskoht on saanud koolilt kinnitust)

Jüri Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord (gümnaasium)(pdf)

 

 

 

Üldinfo õpilaste põhikooli vastuvõtmiseks 

 
Koolikohta taotleb lapsevanem e-keskkonnas ARNO aadressil http://piksel.ee/arno/rae/  vastavalt Rae vallavalitsuse dokumendile "Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord".
Täpsem info Rae  valla kodulehel http://www.rae.ee/koolid
 
Jüri Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord (põhikool)(pdf)
 

Lisaks 1. klassi astumisel

2018/2019. õppeaastal 1. klassidesse astuvate laste lastevanematele infokoosolek toimub 8. mail kell 18.00 kooli aulas. Koosolekul räägitakse õppetöö põhimõtetest, õppesuundade erisustest, koolivestlusest.

Teabematerjal koolivalmidusest ja õppimisest Jüri Gümnaasiumis

Meelespea 1. klassi lastevanematele