1. klasside nimekirjad

Kui nimekirjas lapse nime järjekorranumber on värvilisel taustal, siis on lapse kohta osad dokumendid esitamata. Dokumente saab esitada elektroonselt (ARNO keskkonnas või aadressil kool@jyri.edu.ee) või tuua juunikuus kooli kantseleisse 8.00-14.00.

Nimekirjad