10. klassidesse sisseastumiskatsete tulemused 2021

10. klassidesse sisseastumiskatsete tulemused 2021

 

Lähtuvalt Jüri Gümnaasiumi vastuvõtukorrast saavad kooli sisseastumise taotluse esitada pingerea esimesed 96 õpilast. Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul lapsevanem kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud taotluse ja lisad.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 24. mai 2021.

Taotlusi saab esitada e-keskkonna ARNO kaudu või digiallkirjastatult aadressile kool@jyri.edu.ee.  Taotluse vorm õpilase gümnaasiumiastmesse vastuvõtmiseks on leitav http://www.jyri.edu.ee/taotlused.

Järelkatsed (eesti keele ja matemaatika test) toimuvad 14. juunil 2021 kell 10.00 gümnaasiumi auditooriumis.

Covid-19 piirangutest tingituna järgitakse sisseastumiskatsetel Terviseameti ja Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt olukorrast lähtuvalt kehtestatud ohutus- ja isikukaitsemeetmeid: hajutamine, maskide kandmine, ruumide desinfitseerimine, väikestesse hajutatud rühmadesse jagamine jmt.

Registreerimine järelkatsetele 31. mai -11. juuni 2021 kooli veebilehel.

24. mai 2021 seisuga täitmata jäänud õppekohtadele kandideerivad pingerea alusel nii e-testide kui ka järelkatsete sooritajad.

Uus pingerida avalikustatakse kooli veebilehel 16. juunil 2021.

Lisaks taotlusele on vajalik esitada taotluste lisad ajavahemikul 14. - 28. juuni 2020.

Küsimuste korral on võimalik pöörduda kooli kantseleisse tel 6224200, kool@jyri.edu.ee või gümnaasiumiastme õppedirektori poole tel 6224221, gymnaasium@jyri.edu.ee.

 

 

Gümnaasiumisse vastuvõtmise tingimused ja kord

Jüri Gümnaasiumi gümnaasiumiastmesse õpilaste sisseastumiskatsed piirangute ajal