2020/2021. õa II trimestri info

Üldinfo

Jalgratturi koolitus: alates 26. jaanuar 2021 viivad teisipäeviti OÜ Autosõit õpetajad läbi jalgratturi koolituse teooriatunde 3. klassides; praktilised sõidutunnid maikuus:

Tund teisipäeviti Klass Ruum
1. tund 3.d   A353
2. tund 3.a; 3.v; 3.e1 A425
3. tund 3.e, 3.e2 A433
4. tund 3.c A354
5. tund 3.b A349

Kodutööde vaba periood klassiõpetuses: 1.-11. juuni 2021

Iseseisva õppimise päev: 1. märts 2021

II trimester lõpeb 5. märtsil 2021

1.-4. klasside ühine pikapäevarühm (14.00-16.00): esmaspäeviti ja teisipäeviti õpetaja Jüri Järvik (esmaspäeviti ruum A355, teisipäeviti ruum A425 ); kolmapäeviti ja neljapäeviti õpetaja Krista Koppel (ruum A355)

2020/2021. õppeaasta kodu-uurimistööde üleriigiline teema on "Meie kodu vanad asjad".

Üritused

Aeg Kellele Koht Üritus Vastutaja
    Aula Malepere võistlus Tiina Raud

21.jaanuar-

5.veebruar

1.-5. klassid Õues JG40 sünnipäeva lumelooming Essi Vahtras
8.-12. veebruar 1.-5. klassid Koolimaja Sõbranädal: sõbrapäeva postkontor, stiilinädal Essi Vahtras

11. märts

8.30-10.00

3. klassid Aula Õpilaskonverents

Kristiina Kasuk

Biby Lilander

18. märts

9.00-10.30

4. klassid Aula Õpilaskonverents Monika Piil

17. märts

9.00-10.30

5. klassid Aula Õpilaskonverents

Siiri Joamets

Kristin Uuemäe

15.-19. märts 1.-5. klassid   Teemanädal Klassiõpetajad

 

Väljasõidud

Aeg Kellele Koht Üritus ja eesmärk Vastutaja

 

1. klassid Apollo Kino Ülemiste Keskuses Lastefilm "Jõulud džunglis": elamuskingitus õpilastele, sõpruse ja koostöö tähtsustamine

Krista Koppel

Rita Jõemets

Mari Freimann

Teele Tammaru

Merje Meriloo

Janet Kask