2021/2022. õa II trimestri info

Üldinfo

Iseõppepäev:

  • 25. veebruar 
  • 2. mai (klassiõpetajatel koostööpäev)

 

Selle õppeaasta üleriigilise koduloolise uurimistöö teema on "Terves kehas terve vaim". Info töö koostamise kohta annab klassiõpetaja.

Talvine koolivaheaeg: 28. veebruar-6. märts

II trimestri kokkuvõtvad hinded: 11. märts

3. klasside jalgratturi koolitus - esimesed teooriatunnid 18. ja 19. jaanuaril lisatud ajakava alusel ning kestavad maikuuni; maikuus sõidutunnid. Koolitust viivad läbi OÜ Autosõit koolitajad.

 

1.-4. klasside ühine pikapäevarühm 14.00-16.00:

esmaspäev: õpetaja Merje Meriloo; ruum A266

teisipäev: õpetaja Kristiina Kasuk; ruum A433

kolmapäev: õpetaja Sigre Leht; ruum M12 

neljapäev: õpetaja Merje Meriloo; ruum A266

 

Üritused

Aeg Kellele Koht Üritus Vastutaja
24. jaanuar 4.-12. klassid Aula JG Etluskonkurss

Siiri Laid

Kriste Kald

18. veebruar

kell 16.00

Perevõistkonnad Aula Malepere võistlus Tiina Raud
16. veebruar 3. klassid Aula Õpilaskonverents

Sigre Leht

Regina Sulu

17. veebruar 4. klassid Aula Õpilaskonverents

Kristiina Kasuk

Biby Lilander

11. märts

9.10-10-45

2. klassid Aula Õpilaskonverents

Teele Tammaru

1. aprill 1.-5. klassid Tunniplaani järgi Tagurpidipäev: selle päeva tundide sisu valmistavad ette õpilased ise (õpetajatel vajadusel abiõpetaja roll) - täpsem info oma klassiõpetajalt (tunnid toimuvad klassi tunniplaani järgi) Klassiõpetuses õpetavad õpetajad

 

Väljasõidud

Aeg Kellele Koht Üritus ja eesmärk Vastutaja

20. jaanuar

10.00-14.00

2.e klass

2.v klass

Viimsi RMK Tädu loodusõpperada Talvine loodusretk "Talve võlu ja valu": aastaajad looduses, ilmamuutuste põhjustajad, mets elukeskkonnana

Merje Meriloo

Janet Kask

15. veebruar

9.15-11.45

3.e klass

3.v klass

Rakett 69 Teadusstuudiod Töötuba: teaduskultuuriga tutvumine läbi katsete läbiviimise ja meeskonnatöö tegemise

Pille Raudam

Regina Sulu

10. märts

9.00-15.30

4.b klass Pernova Loodusmaja Õpituba "Mikroskoop ja rakk": loodusõpetuse õpitulemuste kinnistamine Biby Lilander

16. märts

8.00-12.00

5.a klass

5.b klass

Rummu raba Räätsamatk (KIK projekt): klassikollektiivi liitmine talvistes keerulisemates tingimustes

Terje Papp

Mirje Hagur

28. jaanuar

9.15-14.00

5.e klass

5.g klass

5.v klass

Rummu raba Räätsamatk (KIK projekt): klassikollektiivi liitmine talvistes keerulisemates tingimustes

Monika Piil

Siiri Joamets

Sandra Ausmees

2. veebruar

9.00-15.30

4.c klass Pernova Loodusmaja Õpituba "Mikroskoop ja rakk": loodusõpetuse õpitulemuste kinnistamine Aili Leukmann

2. veebruar

11.00-13.30

3.d klass Rakett 69 Teadusstuudiod Töötuba: teaduskultuuriga tutvumine läbi katsete läbiviimise ja meeskonnatöö tegemise Sigre Leht
9. veebruar

9.00-15.30

4.d klass Pernova Loodusmaja Õpituba "Mikroskoop ja rakk": loodusõpetuse õpitulemuste kinnistamine Triin Kütt

15. veebruar

9.30-13.00

1.c klass Viimsi RMK Tädu loodusõpperada Talvine loodusretk "Talve võlu ja valu": aastaajad looduses, ilmamuutuste põhjustajad, mets elukeskkonnana Kristin Uuemäe
16. veebruar

9.00-15.30

4.e klass Pernova Loodusmaja Õpituba "Mikroskoop ja rakk": loodusõpetuse õpitulemuste kinnistamine Kristiina Kasuk