2022/2023. õa III trimestri info

Üldinfo

17. mai - iseõppepäev (sel päeval gümnaasiumi riigieksam); teemaks liikumine (ülesanne kehalise kasvatuse õpetajalt)

16.-17. mai - klassiõpetuse valdkonna õpetajate koostööpäevad (16. mai tunnid toimuvad)

5.-9. juunil teemanädal "Suvele vastu"

Õppeaasta lõpetamine: 9. juuni

Suvevaheaeg: 10. juuni-31. august

Jalgratturi koolituse teooriaeksami järeleksam:  26. mail 8.15 ruumis A352

Üritused

Aeg Kellele Koht Üritus Vastutaja
5. juuni

1. klassid

2. klassid

3. klassid

Staadion Spordipäev Üllar Kerde
5. juuni

4.a klass

4.b klass

  Teemapäev "Ellujäämisõpetus" Anu Pikk

Eleri Viikmäe-Tomp

6. juuni 4.c klass

4.d klass

  Teemapäev "Ellujäämisõpetus"

Kairi Keldo-Asi

Sigre Leht

7. juuni

4.e klass

4.v klass

  Teemapäev "Ellujäämisõpetus"

Pille Raudam

Regina Sulu

9. juuni

9.10

5. klassid Gümnaasiumi auditoorium Kogunemine: tänupäeva meened ja kiituskirjad Anne Kloren

9. juuni

9.40

1. klassid Gümnaasiumi auditoorium Kogunemine: tänupäeva meened ja kiituskirjad Anne Kloren

9. juuni

10.20

2. klassid Gümnaasiumi auditoorium Kogunemine: tänupäeva meened ja kiituskirjad Anne Kloren

9. juuni

10.50

4. klassid Gümnaasiumi auditoorium Kogunemine: tänupäeva meened ja kiituskirjad Anne Kloren

9. juuni

11.20

3. klassid Gümnaasiumi auditoorium Kogunemine: tänupäeva meened ja kiituskirjad Anne Kloren

 

Väljasõidud

Aeg Kellele Koht Üritus Vastutaja

5.juuni 

10.00-14.30

4.a klass

4.b klass

Muraste Looduskool KIK-projekt. Teempäev "Ellujäämisõpetus"

Anu Pikk

Eleri Viikmäe-Tomp

5.juuni 

11.00-14.00

2-7.klass poistekoor Laitse Laulupeo laulude kordamine, kinnistamine  Liivi Lumijõe

6.juuni 

8.30-13.00

1.b klass Lastekirjanduse keskus Esmakordne tutvus majaga, teada saada, mis on muinasjutt ja ühe  tuntud muinasjutu lavastamine Mirje Hagur 

6. juuni 

9.30-12.30

1.d klass

1.g klass

Jüri alevik Tunne oma kodukanti. Tunda oma kodu ja kooli ümbrust ja selle ajalugu

Kai Nurmsalu 

Siiri Joamets

6.juuni 

10.30-15.30 

2.d klass

2.e klass

Kilplaste küla Järvamaal Omavaheline suhtlemine väljaspool klassiruumi, kaaslastega arvestamine, tutvumine E. Raua raamatutegelastega

Marge Kalapüüdja

Kristi Toomra

6.juuni 

9.15-14.00 

1.c klass Rocca Vabaõhumuuseum Lõpureis klassiga. Uurime muuseumitunnis, miks tehti jaanipäeval jaanituld, milliseid mänge jaanipäeval mängiti ja milliste taimede erilisse väkke sel ajal usuti

Heidy Siirak

Triin Tammistu

6.juuni 

8.00-14.30

5.v klass 

5e1 

Tallinna Loomaaed Omavaheline suhtlemine väljaspool klassiruumi. Tutvuda loomaaias elavate loomadega

Marian Leppik

Veronica Kaupmees

6.juuni 

9.00-13.50

6.klassid Apollo kino, Ülemiste Kinokülastus "Lapsmasin" Kirjanduse, koostöö, sotsiaalsete oskuste lõimimine

Kristi Korjus

Margit Rohusaar 

Jane Juus

Kristi Kukk

Tiina Sillar 

Lev Karpov

Kaja Kalmer

Anne Lentsius 

7.juuni 

9.30-16.30

5.v klass Proto avastustehas, Ingame põgenemistuba Lõpureis klassiga. Ühine ajaveetmine ja koosolemine klassiga

Marian Leppik

Veronica Kaupmees

7.juuni 

9.15-13.30 

4.e klass

4.v klass

Muraste Looduskool KIK-projekt. Teempäev "Ellujäämisõpetus". Motiveerida lapsi ja noori looduses liikuma ja ümbritsevat keskkonda uurima. Õppida praktilisi matkatarkusi igapäevaselt looduses kasutama.

Pille Raudam 

Regina Sulu

7-8.juuni

7.00-15.00

5.a klass

5.b klass

5.c klass

5.e klass

Roosta puhkeküla

Klassiõpetuse teemapäevad " Suvele vastu.
Pakkuda õpilastele põnevateks ühistegevusteks laagri vormis erinevaid  töötubasid, mis seotud liikumisega  looduses ja enda proovile panekuga erinevates olukordades . Olla ja tegutseda koos sõpradega vabas vormis.

Linda Pihu

Biby Lilander

Aili Leukmann-Tamm

Kristiina Kasuk

8.juuni 

8.30-15.00

3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 2.v, 3.v klassid  Rakvere linnus

Tutvumine Rakvere linnuse vaatamisväärsustega ja inimeste elu-oluga vanal ajal läbi mänguliste ja käeliste tegevuste, klassidevahelise sõprustunde tugevdamine

 

Merje Meriloo

Ilona Tern 

Janet Kask

Triin Tammistu 

8.juuni 

9.00-13.00

1.e klass

1.v klass

Pakar AS piimafarm, Pajupea Tutvuda lehmade ja vasikatega. Loodusõpetuses koduloomade kohta õpitu kinnistamine. Kes annab piima ja kuidas see poodi jõuab

Monika Piil

Sandra Ausmees

8.juuni 

10.45-13.45

2.a klass

2.b klass

KUMU, Tallinn Kunstiline seiklus mööda Eestit

Riina Remmel

Külli Liiv 

8.juuni 

10.00-14.00

2.e klass

2.g klass

T1, Tallinn Paralleelklassiga aja veetmine, filmi vaatamine

Kristi Toomra

Christine Elisabeth Rikma 

7-9.juuni  3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e klassid  Stockholm 3.klasside kultuuriaasta lõpetamise reis. Tutvumine A.Lindgreni kodumaaga, teadmiste kinnistamine A.Lingreni tegelaste osas

Rita Jõemets

Mari Freimann

Krista Koppel