I trimestri info 2023/2024

ÜLDINFO

Loovtöö kokkuleppe leiad loovtööjuhendist. 


ÜRITUSED JA VÄLJASÕIDUD

Aeg

Üritus ja eesmärk

Kellele Koht Korraldajad
25. september Loovtööde kokkulepete sõlmimise tähtaeg 7.-8. klassid   Klassijuhid
28. september Õppekäik Lahemaale. Õpetada/tutvustada õpilastele looduskeskkonnas 6. klassi loodusõpetuse programmis käsitletavaid teemasid ning 8. klassile tuntumate taimerühmade tutvustamine. 6.a ja 8.d klass Lahemaa rahvuspark Kaja Kalmer, Maarja-Liis Veeleid 
2. oktoober Rahvusvahelise muusikapäeva tähistamine      
10. oktoober Õppekäik Lahemaa rahvusparki. Õpetada/tutvustada õpilastele looduskeskkonnas taimerühmade tuntumaid liike,  8.e ja 8.g klassid Lahemaa rahvuspark Kaja Kalmer, Aljona Lazareva
11. aprill Loovtööde juhendajale esitamise tähtaeg 7.-8. klassid   Eva Viidemann
22. aprill Iseõppepäev. Loovtööde kaitsmine. 6.-9. klassid Veebis Eva Viidemann, loovtööde komisjonid