10. klassi nimekirjad

GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE TUTVUSTUS

TAOTLUSED KOOLI ASTUMISEKS, KOOLIST LAHKUMISEKS jm TAOTLUSED

10. klasside nimekirjad 2021

Sisseastumistingimusi täitnud õpilase taotlus kinnitatakse ARNOs pärast talle lõputunnistuse väljastamist ja põhikoolist väljaarvamist.

Lisaks taotlusele on vajalik esitada taotluste lisad ajavahemikul 14. - 28. juuni 2021.

10. klassis alustavate õpilastega toimuvad vestlused klassijuhatajatega 23. augustil 2021. Registreerimine vestlustele on avatud kooli veebilehel 28. juuni kuni 19. august.

Küsimuste korral on võimalik pöörduda kooli kantseleisse tel 6224200, kool@jyri.edu.ee või gümnaasiumiastme õppedirektori poole tel 5553 3051 , gymnaasium@jyri.edu.ee.

 

Gümnaasiumisse vastuvõtmise tingimused ja kord

Jüri Gümnaasiumi gümnaasiumiastmesse õpilaste sisseastumiskatsed piirangute ajal

 

Põhikooli vastuvõtmise tingimused ja kord: https://www.rae.ee/koolikoha-taotlemine

Sügisel koolitulevate laste lastevanematele maikuu infokoosoleku materjalid: infokoosoleku slaidid

 

26. august 15.00 Tere tulemast!-pärastlõuna 1. klassidesse tulevate laste vanematele. Teemadeks õppetöö korraldus ja pikapäevarühmade töö 1. klassis, aine- ja huviringides osalemise võimalused, tugikeskusega koostöö, tutvumine koolimajaga, koolitoidu maitsmine. Pärastlõuna lõpeb klassikoosolekutega.

26. augusti koosoleku esitlused:

Ülevaade õppetööst ja huvitegevusest koolis

Stuudiumi tutvustus

Õpilaste toetamine ja kooli tugikeskus

Jüri Gümnaasium kui KiVa kool

 

1. klassidesse vastuvõtt - Rae Sõnumites avaldatud info

Lisaks 1. klassi astumisel

Teabematerjal koolivalmidusest ja õppimisest Jüri Gümnaasiumis

Meelespea 1. klassi lastevanematele