I trimestri info 2022/2023 õppeaasta

ÜLDINFO

Loovtööde laager toimub märtsis 2023. 

Loovtööde juhend asub siin (2022. aasta). Juhendi alguses on kiirjuhend õpilasele.

Esimene trimester 1. september kuni 25. november 2022.

Järele vastamiste klass on suletud trimestri viimasel nädalal.

Viimati muudetud 24.11.2022


ÜRITUSED JA VÄLJASÕIDUD

Aeg

Üritus ja eesmärk

Kellele Koht Korraldajad

24.november 

9.00-18.00

Teatrihuvi ja -harjumuse suurendamine (Sadamateater etendus "Mitte midagi"); teadushuvi sütitamine AHHAA keskuses.

 

9.d klass

9.b klass

Vanemuise teater ja Ahhaa keskus

Siiri Laid

Valeria Ternovski 

Helen Valdma 

Martti Pent 

24.november

12.00-16.00

Põgenemistuba - parandada õpilaste omavahelist grupitunnetust ja üksteisega arvestamist 8.c klass Pügenemistuba Claustrophobia, Tallinn Mari Ratassepp

25.november 

11.00-17.00

Loodusaineteolümpiaad 8-9.klass (8 õpilast) Viimsi kool Eda Selgis

25.november

8.00-22.00

Tähetund luulefestivalil. Eesmärk on osaleda luuleetendusega vabariikliku tähtsusega festivalil, anda õpilastele võimalus esineda ja teiste esinemisi jälgida; saada esinemiskogemus.

9-12.klass (16 õpilast)  Jõgeva Ingrid Mikk

29.november

9.00-14.00

Samm-sammult elupäästjaks. Suutlikkus hinnata inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate moraalinormide seisukohast; tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, suutlikkus ennast teostada, toimida teadliku ja vastutustundliku kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; teada ning järgida ühiskonnas kehtivaid väärtusi ja norme ning erinevate keskkondade reegleid; teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides 6-9.klass (20 õpilast) Tallinna Kiirabi

Kristi Korjus

Carolina Remmet 

30.november 

10.00-12.00

Ämari lennubaasi külastus, tutvuda militaarlennundusega teemapäevade raames

6-9.klassid (15 õpilast)

Ämari  Eva Viidemann

30.november

9.00-14.00

Teemapäevade raames külastada Eesti esimest discgolfikeskust, viia läbi sise- ja välitreening koos treeneriga, kohtuda Eesti meeskondliku discgolfi maailmameistri Henar Ruudnaga.

 

6-9.klassid (24 õpilast)  Harku Discland 

Nele Marrandi

Kelly Brus

30.november

9.00-14.00 

Euroopa Elamuskeskuse külastus. Õpilased saavad praktiliselt läbi mängida Euroopa Parlamendi töö.

 

8.klassid (16 õpilast)  Euroopa Elamuskeskus, Tallinn Sirle Reinholm 

30.november

9.00-14.00

Samm-sammult elupäästjaks. Suutlikkus hinnata inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate moraalinormide seisukohast; tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, suutlikkus ennast teostada, toimida teadliku ja vastutustundliku kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; teada ning järgida ühiskonnas kehtivaid väärtusi ja norme ning erinevate keskkondade reegleid; teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides 6-9.klassid (20 õpilast) Sisekaitseakadeemia

Kristi Korjus

Carolina Remmet 

30.november 

9.00-14.00

Tutvustada EKA ülikoolimaja ja näidata, kuidas ja mida õpivad tudengid moeosakonnas, tekstiiliosakonnas. Võimalus külastada ka suurepärast raamatukogu.

 

6-9.klassid (15 õpilast) Eesti Kunstiakadeemia Annika Jukk 

2.detsember

11.30-14.45

Maakondlik füüsika ja keemia viktoriin "Välk ja pauk!"

9.klass (4.õpilast) 

Saku Gümnaasium Maarika Avloi

19.detsember 

16.00-18.00

Bowling. Ühtsuse loomine klassiga, jõulueelne koosviibimine 6.g klass Kuulsaal, tallinn Triin Tibar 
4. mai 2023 kell 12.00 Loovtööde juhendajale esitamise tähtaeg 8. klassid   Loovtööde juhendajad
16. mai 2023 Loovtööde kaitsmine 8. klassid   Eva Viidemann

19.-21.mai

Lõpureis, koostegemised ning kooliastme lõpetamine 9.c klass Kiidi turismitalu Tavo Kekki