I trimestri info 2023/2024

ÜLDINFO

Loovtöö juhendi kokkuvõte on esitatud loovtööjuhendis. Vaata siit.


ÜRITUSED JA VÄLJASÕIDUD

Aeg

Üritus ja eesmärk

Kellele Koht Korraldajad
07. märts Koostööpäev
Eesmärk: läbi aktiivsete tegevuste arendada õpilaste koostööd. 
7.c klass Valgehobusemäe Kristi Korjus
12. märts Õppekäik Eesti Loodusmuuseumi
Eesmärk: 6. klassil Õpilased uurivad kolme erinevat ainurakset: amööbi, viburlooma ja kinglooma. Taimse rakuga tutvumiseks valmistatakse preparaat sibula kattekoest, kinnistades töö läbi arusaamist rakust ja kudedest.  Algloomade mitmekesisust ning olulisust aineringes on võimalik selgitada uurides heinaleotist.
8. klassil- Elurikkust tutvustav ja väärtustav programm võimaldab õpilastel praktilise töö käigus uurida  lähemalt 4 erinevat selgrootute rühma: putukaid, vähilaadseid, ämblikulaadseid ja limuseid. Õpitakse stereomikroskoobi abil eristama erinevaid lülijalgsete rühmi välistunnuste alusel, eraldi uuritakse putukate suuaparaati ja selle seost toitumisega. Tunni põhirõhk on küll lülijalgsetel ja limustel, kuid et paremini mõista selgrootute mitmekesisust ja osa looduses, avastavad ning rühmitavad õpilased ka mullas elavaid selgrootuid.
6.a; 8.e klassid Tallinn Kaja Kalmer, Hairi Laurand
14. märts

Õppekäik TÜ Loodusmuuseumi
Eesmärk: 3x45min praktikumis tutvutakse Eesti loomastikku mitmekesisuse ja kaitsega. Praktilistes rühmatöödes uuritakse loomastiku rühmi ja nende tunnuseid ja eluviisi, tähelepanu pööratakse haruldaste liikide kaitseküsimustele ja keskkonnaprobleemidele. https://natmuseum.ut.ee/et/sisu/loomastiku-mitmekesisuse-praktikum-3 ja teise õppeprogrammi käigus uuritakse elurikkust mikromaailmas, vaadeldakse mikroskoobi abil mikropreparaate erinevatest elurühmadest ja õpitakse ise preparaati valmistama. Õpilased teevad praktilisi ülesandeid mikroskoobiga ja vormistavad vaadeldud objektidest mikromaailma inforaamatu.

7.a; 7.e klassid Tartu Kaja Kalmer, Tiina Sillar
15. märts Tervisemuuseumi külastus
Eesmärk: kinnitada õpitut, osaleda töötoas.
9.a klass Tervisemuuseum Kadri Pulk
28. märts Õppekäik Eesti Loodusmuuseumi
Eesmärk: elurikkust tutvustav ja väärtustav programm võimaldab õpilastel praktilise töö käigus uurida lähemalt 4 erinevat selgrootute rühma: putukaid, vähilaadseid, ämblikulaadseid ja limuseid. Õpitakse stereomikroskoobi abil eristama erinevaid lülijalgsete rühmi välitunnuste alusel, eraldi uuritakse putukate suuaparaati ja selle seost toitumisega. Tunni põhirõhk on küll lülijalgsetel ja limustel, kuid et paremini mõista selgrootute mitmekesisust ja osa looduses, avastavad ning rühmitavad õpilased ka mullas elavaid selgrootuid. 
8.d; 8.g klassid Eesti Loodusmuuseum Kaja Kalmer, Maarja-Liis Veeleid
02. aprill Teatrietendus "Miks me varastasime auto"
Eesmärk: arendada õpilaste üld-, kultuuri- ja väärtuspädevusi.
9.d klass Noorsooteater Mari Ratassepp
03. aprill kell 9-12.00 Matemaatika proovieksam 9. klassid Klassiruumid Eva Viidemann, Kristi Korjus
04. aprill Noorsooteater, etendus "Kahanev kuu" 7.b klass Noorsooteater Margit Rohusaar
11. aprill Loovtööde juhendajale esitamise tähtaeg 7.-8. klassid   Eva Viidemann
22. aprill Iseõppepäev. Loovtööde kaitsmine. 6.-9. klassid Veebis Eva Viidemann, loovtööde komisjonid