Vastuvõtt

TAOTLUSED KOOLI ASTUMISEKS, KOOLIST LAHKUMISEKS jm TAOTLUSED

 

GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE TUTVUSTUS

Gümnaasiumisse vastuvõtmise tingimused ja kord

 

Põhikooli vastuvõtmise tingimused ja kord: https://www.rae.ee/koolikoha-taotlemine

Sügisel koolitulevate laste lastevanematele maikuu infokoosoleku materjalid: infokoosoleku slaidid

 

26. august 15.00 Tere tulemast!-pärastlõuna 1. klassidesse tulevate laste vanematele. Teemadeks õppetöö korraldus ja pikapäevarühmade töö 1. klassis, aine- ja huviringides osalemise võimalused, tugikeskusega koostöö, tutvumine koolimajaga, koolitoidu maitsmine. Pärastlõuna lõpeb klassikoosolekutega.

26. augusti koosoleku esitlused:

Ülevaade õppetööst ja huvitegevusest koolis

Stuudiumi tutvustus

Õpilaste toetamine ja kooli tugikeskus

Jüri Gümnaasium kui KiVa kool

 

1. klassidesse vastuvõtt - Rae Sõnumites avaldatud info

Lisaks 1. klassi astumisel

Teabematerjal koolivalmidusest ja õppimisest Jüri Gümnaasiumis

Meelespea 1. klassi lastevanematele