Järelkatsete tulemused

 

Vabadele kohtadele 10. klassi võtame vastu all olevast nimekirjast 34 õpilast.

Taotlus täita ARNOS hiljemalt 22. juuni 2022. https://piksel.ee/arno/rae/avaleht/?

NB! Taotlusi saab kool ARNOS kinnitada alles peale koolist väljaarvamist.

 

Vabade kohtade tekkimisel võtame ühendust all olevast nimekirjast pingerea alusel järgmiste õpilastega.


Õpilased, kes ei täitnud vastuvõtutingimusi. Punasega on õppeaine, mille tulemus jäi alla 30% või kogusumma alla 150.