Keskkonnafoorum

Keskkonnafoorum on Jüri Gümnaasiumi ja MTÜ Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu ühisprojekt loodusainete õppimise ja õpetamise toetamiseks.

Keskkonnafoorumi eesmärgiks on Jüri Gümnaasiumi õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmine ja silmaringi avardamine. Programmis osalemise tulemusel saavad õpilased kooli kohustusliku programmi väliselt teadmisi loodusväärtustest ning viie põhilise keskkonnavaldkonna (jäätmed, bioloogiline mitmekesisus, välisõhk, vesi, säästev areng) probleemidest ja ka lahendustest. Õpilastele peetakse vastaval teemal loenguid ning  toimuvad ekskursioonid.

Keskkonnafoorumi programmi rahastab MTÜ JG Vilistlaskogu, keda toetavad sponsorid, Rae Vallavalitsus ning aastatel 2008-2012 SA Keskkonnainvesteeringute Keskus https://www.kik.ee.

2015/2016. õppeaastal toetab JG Vilistlaskogu üheksandat õppeaastat järjest loodusainete õppimist ja õpetamist koolis.


Käesoleval õppeaastal pannakse pearõhk:

 • loodusõppega seotud rabamatkad 4. ja 6. klasside õpilastele:

  29. septembril 2015 - Kakerdaja raba (Lõuna-Kõrvemaa) – 6.c ja 6.d klassid

  6. oktoobril 2015 - Viru ja Aabla raba (Lahemaa rahvuspark) – 4.a ja 4.c klassid

  12.oktoobril 2015 - Järvi-Suursoo (Põhja-Kõrvemaa) – 6.a ja 6.b klassid

 • keemiaklassi õppevahendid,

 • gümnaasiumimaja bioloogiaklassi õppevahendid.

   

  Kokku panustab Vilistlaskogu projekti antud õppeaastal 4790 eurot.

  MTÜ JG Vilistlaskogu üks motodest on Oleme osa loodusest!