Lauluvõistlus 30. märtsil

 

30. märtsil algusega kell 11.15 toimub kooli lauluvõistlus, mis on eelvooruks konkursile "Rae Valla Laululaps". Jüri Gümnaasiumi ja Rae Huvialakooli õpilased registreeritakse konkursile muusikaõpetajate poolt. Jüri piirkonnas elavad lapsed, kes ei õpi Jüri Gümnaasiumis ega Rae Huvialakoolis, saavad end registreerida meiliaadressil huvijuht@jyri.edu.ee hiljemalt 23. märtsil 2020.