Metallkappide üürimine

VABASID METALLKAPPE HETKEL EI OLE!

 

Vastavalt Jüri Gümnaasiumi kodukorrale on võimalik üldjuhul metallkappi üürida alates 5. klassist.

 

Metallkapi rendihind on 1,90€ kuus.

 
Metallkappide üürimise taotluseid saab esitada elektrooniliselt aadressilt
http://www.jyri.edu.ee/taotlused 

Taotlus esitada ainult esimesel üürimisaastal. Taotlejale antakse kirjalikku tagasisidet.

 

Väljavõte kodukorrast:

Metallkappi kasutatakse õppevahendite, vahetusjalatsite ja riiete hoidmiseks.

 

Võtme kaotusest teatatakse koheselt majandusjuhatajat ning tasutakse luku vahetusega seotud kulud vastavalt arvele ühe nädala jooksul.

 

Kapi loobumise soovist teatatakse ette majandusjuhatajale vähemalt üks kuu ning viimasel kasutamise päeval tagastatakse võti.

 

Kapp tühjendatakse ja puhastatakse suvevaheajaks. Kapi kasutamisega seonduvatest probleemidest teavitatakse majandusjuhatajat.

 

Kui kapi üürija ei täida eelpool nimetatud kohustusi, on õigus kapi valdajal katkestada kapi kasutamine, teatades selles üürijale ette üks nädal.

 

Metallkapi üürimise hinna kehtestab Rae Vallavalitsus. Arved saadab Rae valla Rahandusamet lapsevanema poolt esitatud e-maili aadressile. Tasumine toimub õppeaastas kaks korda: perioodi september-detsember eest ja perioodi jaanuar-mai eest.

 

 

             
Taotlus metallkapi üürimiseks (.docx)
Jüri Gümnaasiumi koridorikappide kasutamistasu hinnakirja kehtestamine (.pdf)