Õppenõukogu

Õppenõukogud 2019/2020. õppeaastal

22. oktoober 2019 kell 9.00

Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine

 2. Kooli esindaja nimetamine hoolekogusse

 3. Direktori informatsioon selle kohta, kuidas ta on korraldanud eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest

13. detsember 2019 kell 9.45

Päevakord:

1. Õpilasele  ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustamine

3. juuni 2020 kell 10.00

Päevakord:

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine

 2. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

 3. Põhikooli lõputunnistuse andmise otsustamine õpilastele, kellel on kuni kahes aines aasta- või lõpueksamihinne „nõrk” või „puudulik”

 4. Gümnaasiumi lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

 5. Õpilaste tunnustamise otsustamine

 6. Õpilaste täiendavale õppele jätmise otsustamine

 7. Õpilaste klassikursust kordama jätmise otsustamine

 8. Eriolukorrast tingitud erisused gümnaasiumi lõpetamisel

 9. Direktori informatsioon selle kohta, kuidas ta on korraldanud eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmist

15. juuni 2020 kell 12.00

Päevakord:

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine (seoses täiendava õppe sooritamisega)

 2. Gümnaasiumi lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

 3. Direktori informatsioon selle kohta, kuidas ta on korraldanud eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmist

28. august 2020 kell 9.00

Päevakord:

 1. Õpilaste turvalisusega seotud riskide läbiarutamine ja meetmete kavandamine riskide vältimiseks

 2. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine (seoses täiendava õppe sooritamisega)

 3. Õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks

 4. Põhikooli õppekava muudatusettepanekute läbiarutamine ja muudatusettepanekute kohta arvamuse andmine

 5. Gümnaasiumi õppekava muudatusettepanekute läbiarutamine ja muudatusettepanekute kohta arvamuse andmine

 6. 2020/2021. õa üldtööplaani kinnitamine

 7. Direktori informatsioon selle kohta, kuidas ta on korraldanud eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest

Õppenõukogud 2018/2019. õppeaastal

23. oktoober 2018 kell 9.00

Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Arengukava 2019-2021 läbiarutamine ja arvamuse andmine
 3. Direktori informatsioon selle kohta, kuidas ta on korraldanud eelmise õppenõukogu otsuste täitmist

3. jaanuar 2019 kell 9.00

Päevakord

 1. Sisehindamise tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks
 2. Direktori informatsioon selle kohta, kuidas ta on korraldanud eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmisest

6. juuni 2019 kell 14.00

Päevakord:

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine
 3. Õpilaste täiendavale õppele jätmise otsustamine
 4. 12. klassi õpilaste koolieksamile lubamine
 5. Õpilaste klassikursust kordama jätmise otsustamine
 6. Direktori informatsioon selle kohta, kuidas ta on korraldanud eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmist

17. juuni 2019 kell 12.00

Päevakord:

 1. 9. klasside õpilaste täiendava õppe kokkuvõte
 2. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
 3. Õpilaste tunnustamise otsustamine
 4. 12. klassi õpilaste täiendava õppe tulemused ja õpilaste koolieksamile lubamine
 5. Direktori informatsioon selle kohta, kuidas ta on korraldanud eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmist

 

19. juuni 2019 kell 12.00

Päevakord:

 1. Gümnaasiumi lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine
 3. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine (seoses täiendava õppe sooritamisega)
 4. Direktori informatsioon selle kohta, kuidas ta on korraldanud eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmist

 

28. august 2019 kell 9.00

Päevakord:

 1. Õpilaste turvalisusega seotud riskide läbiarutamine ja meetmete kavandamine riskide vältimiseks
 2. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine (seoses täiendava õppe sooritamisega)
 3. Õpingute jätkamise otsustamine välisriigist tulnud õpilase kohta
 4. Õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks
 5. Põhikooli õppekava muudatusettepanekute läbiarutamine ja muudatusettepanekute kohta arvamuse andmine
 6. Gümnaasiumi õppekava muudatusettepanekute läbiarutamine ja muudatusettepanekute kohta arvamuse andmine
 7. Kooli kodukorra muudatusettepanekute läbiarutamine ja muudatusettepanekute kohta arvamuse andmine
 8. 2019/2020. õa üldtööplaani vastuvõtmine
 9. Direktori informatsioon selle kohta, kuidas ta on korraldanud eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuse täitmist

 

Õppenõukogud 2017/2018. õppeaastal

23. oktoober 2017 kell 10.20

Päevakord:

 1. Õppenõukogu esimehe valimine
 2. Õppenõukogu aseesimehe valimine
 3. Õppenõukogu sekretäri valimine
 4. Direktori informatsioon selle kohta, kuidas ta on korraldanud eelmise õppenõukogu otsuste täitmist

8. veebruar 2018 kell 9.45

Päevakord:

 1. Õpilasele  ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustamine

6. juuni 2018 kell 14.00

Päevakord:

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine
 3. Õpilaste täiendavale õppele jätmise otsustamine
 4. 12. klassi õpilaste koolieksamile lubamine
 5. Õpilaste klassikursust kordama jätmise otsustamine
 6. Direktori informatsioon selle kohta, kuidas ta on korraldanud eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmist

15. juuni 2018 kell 12.00

Päevakord:

 1. 9. klasside õpilaste täiendava õppe kokkuvõte
 2. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
 3. Õpilaste tunnustamise otsustamine
 4. 12. klassi õpilaste täiendava õppe tulemused ja õpilaste koolieksamile lubamine
 5. Direktori informatsioon selle kohta, kuidas ta on korraldanud eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmist

18. juuni 2018 kell 14.00

Päevakord:

 1. 9. klasside õpilaste täiendava õppe ja järeleksamite sooritamise kokkuvõte
 2. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
 3. Õpilaste tunnustamise otsustamine
 4. Põhikooli lõputunnistuse andmise otsustamine õpilastele, kellel on kuni kahes aines aasta- või lõpueksamihinne „nõrk” või „puudulik”
 5. Direktori informatsioon selle kohta, kuidas ta on korraldanud eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmist

19. juuni 2018 kell 12.00

Päevakord:

 1. Gümnaasiumi lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine
 3. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine (seoses täiendava õppe sooritamisega)
 4. Direktori informatsioon selle kohta, kuidas ta on korraldanud eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste täitmist

29. august 2018 kell 10.30

Päevakord:

 1. Õpilaste turvalisusega seotud riskide läbiarutamine ja meetmete kavandamine riskide vältimiseks

 2. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine (seoses täiendava õppe sooritamisega)

 3. Õpingute jätkamise otsustamine välisriigist tulnud õpilase kohta

 4. Õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulenuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks

 5. Kooli põhimääruse muudatusettepanekute läbiarutamine ja muudatusettepanekute kohta arvamuse andmine

 6. Põhikooli õppekava muudatusettepanekute läbiarutamine ja muudatusettepanekute kohta arvamuse andmine

 7. Gümnaasiumi õppekava muudatusettepanekute läbiarutamine ja muudatusettepanekute kohta arvamuse andmine

 8. Kooli kodukorra muudatusettepanekute läbiarutamine ja muudatusettepanekute kohta arvamuse andmine

 9. 2018/2019. õa üldtööplaani vastuvõtmine

 10. Direktori informatsioon selle kohta, kuidas ta on korraldanud eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuse täitmist

 

Õppenõukogud 2016/2017. õppeaastal

 

20. veebruar 2016 kell 10.00:

Päevakord

 1. Õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning kavandab meetmed riskide vältimiseks
 2. Direktori informatsioon selle kohta, kuidas ta on korraldanud eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuse täitmist

 

7. veebruar 2017

Päevakord:

 1. Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustamine
 2. Direktori informatsioon selle kohta, kuidas ta on korraldanud eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuse täitmist

 

1. detsember 2016

Päevakord:

 1. Õpingute jätkamise otsustamine välisriigist tulnud õpilase kohta
 2. Direktori informatsioon selle kohta, kuidas ta on korraldanud eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuse täitmist

 

17. november 2016 kell 9.45

Päevakord:

 1. Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustamine
 2. Kooli arenguvestluste korraldamise tingimuste ja korra muudatusettepanekute kohta arvamuse andmine
 3. Direktori informatsioon selle kohta, kuidas ta on korraldanud eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuse täitmist

 

24. oktoober 2016 kell 10.00

Päevakord:

 1. Õppenõukogu esimehe valimine
 2. Õppenõukogu aseesimehe valimine
 3. Õppenõukogu sekretäri valimine
 4. Direktori informatsioon selle kohta, kuidas ta on korraldanud eelmise õppenõukogu otsuste täitmist