Vastuvõtt Jüri Gümnaasiumisse

 

TAOTLUSED KOOLI ASTUMISEKS, KOOLIST LAHKUMISEKS jm TAOTLUSED

10. klassi katsetele registreerimine avatakse kooli veebilehel 1. aprillil 2021.

Sisseastumiskatsed toimuvad 8. aprillil 2021 kell 9.30.

Sisseastumiskatsete tulemuste põhjal koostatakse sooritajate pingerida, mis avalikustatakse koodidega hiljemalt kolm nädalat pärast sisseastumiskatsete toimumist kooli veebilehel. Pingerea alusel saavad taotluse õpilaskandidaadiks arvamiseks esitada need, kelle sisseastumiskatsete tulemus ületab 150 punkti ning ühegi testi osa punktisumma ei ole alla 30 punkti.

Gümnaasiumisse vastuvõtmise tingimused ja kord

Lisa 1 soovituslikud kordamisteemad sisseastumiskatseteks 

Gümnaasiumis õppimist tutvustav veebinar toimub 3.märtsil 2021 kell 17.00.

Üldinfo õpilaste põhikooli vastuvõtmiseks 

Koolikohta taotleb lapsevanem e-keskkonnas ARNO aadressil http://piksel.ee/arno/rae/  vastavalt Rae vallavalitsuse dokumendile "Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord".

Täpsem info Rae  valla kodulehel http://www.rae.ee/koolid

 

Jüri Gümnaasiumi põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord


Lisaks 1. klassi astumisel

Teabematerjal koolivalmidusest ja õppimisest Jüri Gümnaasiumis

Meelespea 1. klassi lastevanematele