Gümnaasiumi info

ÜLDINFO (muudetud 8.04.2019)

 

Arvestused 27.05-31.05.2019

(muudetud 25.03.2019)

10a

matemaatika inglise k keemia ÕLE c-keel

10b,c

matemaatika inglise k ajalugu ÕLE c-keel
matemaatika inglise k ajalugu ÕLE c-keel

11a

bioloogia matemaatika c-keel ajalugu kunst

11b

bioloogia majandus c-keel       ajalugu kirjandus

11c

bioloogia majandus c-keel ajalugu kunst

Valikainete nädal 3.06-7.06.2019

10.-11. klassidele

(muudetud 13.03.2019)

 

VÄLJASÕIDUD

(muudetud 15.04.2019)

Aeg Kellele Üritus Koht, märkused Vastutaja
16.04 11.a Teadusfestival Tartu Maarika Avloi
16.04 kell 10.00-15.00 Kooli võistkond

Gümnaasiumite maakondlik mälumäng "Mõttemeister"

Saue Gümnaasium Vadim Rõuk
7.05 11. klassid KIK õppekäik Tädu loodusrada Klassijuhatajad
ÜRITUSED
Aeg
Kellele
Üritus
Koht, märkused
Vastutaja
12. aprill kell 9.55-11.00 11a,b,c ja 12b Urmas Paeti loeng G auditoorium Direktor
15. - 18. aprill Koolipere Südamenädal   Tervisenõukogu
17. aprill 10.-12. klass Äge Koolipäev G Auditoorium Huvijuht
18. aprill kell 8.30-14.00 12. klass (kaasatud 10. ja 11. klassid) Lõpukell   Huvijuht
2. mai 8. -12. klasside registreerunud õpilased Rae valla noortekonverents "Inspireeri mind" Rae Kultuurikeskus

Rae vald

Rae Noorteskus

3. mai kell 12.00-14.00 6.-12. klasside saksa keele õppijad Saksakeelne teater "Druck" Aula Inna Erik
15.mai   Kevadpidu tänupäev Pallihall Huvijuht
20. juuni kell 17 12. klass Lõpuaktus Aula