Gümnaasiumi info

ÜLDINFO

VÄLJASÕIDUD

Aeg Kellele Üritus Koht, märkused Vastutaja
ÜRITUSED
Aeg
Kellele
Üritus
Koht, märkused
Vastutaja
12.06 kell 10.00-15.00 12. klassid Kooli valikeksam G auditoorium Evelin Vanaselja
16.06 kell 8.00 12. klassid Kooli valikeksami järeleksam G209/G210 Evelin Vanaselja
20.06 kell 17.00 12. klassid Gümnaasiumi lõpuaktus Aula Direktor