Gümnaasiumi info

 

ÜLDINFO

Arvestused II trimestri lõpus 18.-22.02.2019

10a - vene/saksa keel, kunst, matemaatika, geograafia, eesti keel

10c - vene/saksa keel, kunst, füüsika, geograafia, eesti keel

10b - vene/saksa keel, bioloogia, füüsika, geograafia eesti keel

11a,c -  matemaatika, inglise keel, eesti keel, vene/saksa keel, ajalugu

11b - matemaatika, inglise keel, eesti keel, vene/saksa keel, rahvusvahelised suhted

12a - eesti keel, matemaatika, inglise keel, hispaania/soome/saksa keel, keemia

12b - eesti keel, matemaatika, inglise keel, hispaania/soome/saksa keel, turundus

12c - eesti keel, matemaatika, inglise keel, hispaania/soome/saksa keel, kultuuridevaheline kommunikatsioon

 

Valikainete nädal 4.03-8.03.2019

10.-12. klassidele

Joonestamine II

Mütoloogia

Karjääriõpetus

Rahvusvaheline toitlustus

Praktiline matemaatika

Suuline eneseväljendus

 

 

VÄLJASÕIDUD

 

Aeg Kellele Üritus Koht, märkused Vastutaja
         
ÜRITUSED
Aeg
Kellele
Üritus
Koht, märkused
Vastutaja
14.12 kell 13.10-14.20 10b, 11b, 12b klassid Rahandusministri Toomas Tõniste külaskäik G auditoorium  
14.12 1.-12. klass Päkapikupäev Koolimaja Ida Isabel Kert
17.-18.12 1.-12. klass Heategevuslik jõululaat G auditoorium Ida Isabel Kert
20.12 10.-12. klass Jõuluball Aula Ida Isabel Kert
21.12 kell 11.00 7.-12. klass Jõulukontsert Jüri kirik Ida Isabel Kert