Gümnaasiumi info

 

ÜLDINFO

Arvestused II trimestri lõpus 18.-22.02.2019

10a - vene/saksa keel, kunst, matemaatika, geograafia, eesti keel

10c - vene/saksa keel, kunst, füüsika, geograafia, eesti keel

10b - vene/saksa keel, bioloogia, füüsika, geograafia eesti keel

11a -  matemaatika, inglise keel, eesti keel, vene/saksa keel, füüsika

11c - matemaatika, inglise keel, eesti keel, vene/saksa keel, kirjandus

11b - matemaatika, inglise keel, eesti keel, vene/saksa keel, rahvusvahelised suhted

12a - eesti keel, matemaatika, inglise keel, hispaania/soome/saksa keel, keemia

12b - eesti keel, matemaatika, inglise keel, hispaania/soome/saksa keel, turundus

12c - eesti keel, matemaatika, inglise keel, hispaania/soome/saksa keel, kultuuridevaheline kommunikatsioon

Arvestuste nädalaplaan

 

Valikainete nädal 4.03-8.03.2019

10.-12. klassidele

(muudetud 19.02.2019)

Joonestamine II

Mütoloogia plaan

Karjääriõpetus plaan

Rahvusvaheline toitlustus plaan

Praktiline matemaatika plaan

Suuline eneseväljendus plaan

Fotograafia plaan

 

VÄLJASÕIDUD

 

Aeg Kellele Üritus Koht, märkused Vastutaja
18.02 kell 11.00-14.45 11.b,c klassid Loodusainete õppekäik Iru ja Jõelähtme M. Avloi
20.02 kell 10.20-12.45 10a,b klassid Kunsti ja ajaloo õppekäik Niguliste muuseum ja Tallinna Vanalinn M. Tahk, V. Rõuk
ÜRITUSED
Aeg
Kellele
Üritus
Koht, märkused
Vastutaja

21. veebruar kell 18

Huvilised

Ujumisteatevõistlus KOOL vs VILISTLASED

Kooli ujumismeeskonna komplekteerib spordijuht Üllar Kerde

Ujula Vilistlaskogu
22. veebruar kell 12 3.-12. klassid Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Pallihall Huvijuht
15. märts   Rae valla koolidevaheline moeshow Rae kultuurikeskus Huvijuht
3. aprill kell 11   Lauluvõistlus Aula Huvijuht
11. aprill kell 17 6.-12. klassid Playbox Aula Huvijuht
17. aprill 10.-12. klass Äge Koolipäev G Auditoorium Huvijuht
18. aprill 12. klass Lõpukell   Huvijuht
15.mai   Kevadpidu tänupäev Pallihall Huvijuht
20. juuni kell 17 12. klass Lõpuaktus Aula