Jüri Gümnaasiumi õpetajad, tugispetsialistid ja teised õppe- ja kasvatusalal töötavad töötajad

Õpetajate tubade telefoninumbrid    

 

Õpetajad algkoolimaja II korrusel  6 224 222  
Õpetajad algkoolimaja III korrusel  6 224 229  
Õpetajad algkoolimaja IV korrusel 6 224 298  
Tehnoloogiaõpetajad õppekorpuse I korrusel 6 224 216  
Õpetajad õppekorpuse II korrusel 6 224 219  
Õpetajad õppekorpuse III korrusel 6 224 223  
Õpetajad õppekorpuse IV korrusel 6 224 230  
Õpetajate tuba keskosa II korrusel 6 224 209  
Õpetajad keskosa III korrusel 6 224 226  
Õpetajate tuba gümnaasiumimaja II korrusel 6 224 241  
Õpetajad gümnaasiumimaja III korrusel 6 224 242  
Kehalise kasvatuse naisõpetajad 6 224 218  
Kehalise kasvatuse meesõpetajad 6 224 217  
Aau, Olesja Psühholoog-karjäärinõustaja, karjääriõpetus olesja.aau@jyri.edu.ee 6 224 297, 55 537 745
Aleksandrov, Artur Inglise keel artur.aleksandrov@jyri.edu.ee  
Allikson, Annika Inglise keel Tööleping peatatud  
Arro, Krista Inglise keel krista.arro@jyri.edu.ee  
Avloi, Maarika Keemia, ringijuht maarika.avloi@jyri.edu.ee  
Betlem, Katrin Õppekorraldaja, muusikaõpetus  oppekorraldaja@jyri.edu.ee 6 224 208
Erbsen, Anne Eesti keel ja kirjandus anne.erbsen@jyri.edu.ee   
Erik, Inna Saksa keel inna.erik@jyri.edu.ee  
Esajas, Evelyn Valikkursus, ringijuht sooklajuhataja@jyri.edu.ee  
Freimann, Mari Klassiõpetus, pikapäevarühm mari.freimann@jyri.edu.ee  
Gorbunov, Marge Soome keel marge.gorbunov@jyri.edu.ee   
Grents, Anu Klassiõpetus, ringijuht anu.grents@jyri.edu.ee  
Hagur, Mirje Klassiõpetus,  pikapäevarühm mirje.hagur@jyri.edu.ee   
Haljasmägi, Diana Eripedagoog diana.haljasmagi@jyri.edu.ee  
Hio, Esta Inglise keel esta.hio@jyri.edu.ee  
Hirschon, Annelore Sotsiaalpedagoog, õpiabi annelore.hirschon@jyri.edu.ee 6 224 227, 55 530 155
Joamets, Siiri Klassiõpetus, õpiabi, pikapäevarühm siiri.joamets@jyri.edu.ee  
Jõemets, Rita Klassiõpetus, pikapäevarühm rita.joemets@jyri.edu.ee  
Kabel, Kadri Bioloogia, geaograafia kadri.kabel@jyri.edu.ee  
Kala, Carolina Matemaatika carolina.kala@jyri.edu.ee  
Kalapüüdja, Marge Klassiõpetus, pikapäevarühm, ringijuht marge.kalapyydja@jyri.edu.ee   
Kaldmäe, Kersti Matemaatika kersti.kaldmae@jyri.edu.ee   
Kalinin, Merke  Klassiõpetus, pikapäevarühm merke.kalinin@jyri.edu.ee  
Kalvik, Avelin Psühholoog, psühholoogia avelin.kalvik@jyri.edu.ee 6 224 211, 55 522 578
Kants, Sirli  Kehaline kasvatus, ringijuht sirli.kants@jyri.edu.ee  
Kasak, Kuuno Muusikaõpetus kuuno.kasak@jyri.edu.ee  
Kask, Karin Klassiõpetus, pikapäevarühm, karin.kask@jyri.edu.ee  
Kekki, Tavo Töö- ja tehnoloogiaõpetus, ringijuht tavo.kekki@jyri.edu.ee  
Keldo-Asi, Kairi Klassiõpetus, pikapäevarühm kairi.keldo-asi@jyri.edu.ee  
Kerde, Üllar Spordijuht, kehaline kasvatus spordijuht@jyri.edu.ee  6 224 220
Kert, Ida Isabel Huvijuht, ringijuht huvijuht@jyri.edu.ee 6 224 206
Kink, Marianne Vene keel marianne.kink@jyri.edu.ee   
Kloren, Anne 1.-5.klasside õppedirektor, klassiõpetus, ringijuht klassiopetus@jyri.edu.ee 6 224 205
Kontson, Anneli Matemaatika anneli.kontson@jyri.edu.ee  
Kook-Aljas, Kristel Inglise keel kristel.kook-aljas@jyri.edu.ee  
Koppel, Veronika Sotsiaalpedagoog, karjääriõpetus veronika.koppel@jyri.edu.ee 6 224 212, 5 248 473
Korman, Marge Kodundus ja käsitöö marge.korman@jyri.edu.ee  
Kriisa, Kristel Inglise keel Tööleping peatatud  
Kuurberg, Sirje Kultuurilugu sirje.kuurberg@jyri.edu.ee   
Kärt, Kristjan Kehaline kasvatus kristjan.kart@jyri.edu.ee  
Külljastinen, Kristi Inglise keel Tööleping peatatud  
Kütt, Triin Klassiõpetus, pikapäevarühm triin.kutt@jyri.edu.ee  
Lagle, Helen Tantsuõpetus, ringijuht helen.lagle@jyri.edu.ee  
Laid, Siiri Eesti keel ja kirjandus siiri.laid@jyri.edu.ee  6 224 231, 5 034 113
Lapitševa, Jekaterina Vene keel jekaterina.lapitseva@jyri.edu.ee  
Lattikas, Kaia Muusikaõpetus kaia.lattikas@jyru.edu.ee  
Laurand, Hairi Muusikaõpetus, ringijuht hairi.laurand@jyri.edu.ee  
Leetjõe, Laur Füüsika laur.leetjoe@jyri.edu.ee  
Leht, Sigre Klassiõpetus, pikapäevarühm sigre.leht@jyri.edu.ee  
Leibenau, Gerly Matemaatika, ringijuht gerly.leibenau@jyri.edu.ee  
Leukmann, Aili Klassiõpetus aili.leukmann@jyri.edu.ee   
Liiv, Külli Klassiõpetus,  inimeseõpetus, pikapäevarühm, ringijuht kylli.liiv@jyri.edu.ee   
Loik, Helen Kehaline kasvatus helen.loik@jyri.edu.ee  
Malkov, Tiina Ringijuht tiina.malkov@jyri.edu.ee  
Martinson, Marianne Logopeed marianne.martinson@jyri.edu.ee 6 224 229
Mathiesen, Raili Klassiõpetus, pikapäevarühm Tööleping peatatud  
Mehide, Anni Matemaatika anni.mehide@jyri.edu.ee  
Mehide, Liidi Klassiõpetus, pikapäevarühm liidi.mehide@jyri.edu.ee  
Meybaum, Rea Vene keel rea.meybaum@jyri.edu.ee   
Mihkelson, Karina Klassiõpetus, pikapäevarühm, abiõpetaja karina.mihkelson@jyri.edu.ee  
Mikk, Ingrid Ringijuht ingrid.mikk@jyri.edu.ee  
Mill, Vilve Eesti keel, vene keel, abiõpetaja vilve.mill@jyri.edu.ee  
Mirme, Anne Matemaatika anne.mirme@jyri.edu.ee  
Muug, Riina Loodusained, ringijuht riina.muug@jyri.edu.ee  
Mänd, Kristi Ajalugu, ühiskonnaõpetus, ringijuht kristi.mand@jyri.edu.ee  
Müller, Jelena Inglise keel jelena.muller@jyri.edu.ee  
Niilo, Lauri Füüsika, ringijuht lauri.niilo@jyri.edu.ee  
Nikitin, Timo  Tehnoloogiaõpetus, ringijuht timo.nikitin@jyri.edu.ee  
Nurk, Sirje Inglise keel sirje.nurk@jyri.edu.ee   
Nurmsoo, Ene Klassiõpetus, pikapäevarühm ene.nurmsoo@jyri.edu.ee  
Nässi, Annika Õpiabi õpetaja, ringijuht annika.nassi@jyri.edu.ee  
Pani, Luisa Haridustehnoloog, informaatika   haridustehnoloog@jyri.edu.ee 6 224 224
Papp, Terje Klassiõpetus, ringijuht, pikapäevarühm terje.papp@jyri.edu.ee   
Pedak, Pille Muusikaõpetus, ringijuht pille.pedak@jyri.edu.ee  
Peelo, Eliise Abi- ja asendusõpetaja, inglise keel eliise.peelo@jyri.edu.ee  
Pent, Martti  Kehaline kasvatus martti.pent@jyri.edu.ee  
Pihu, Linda Klassiõpetus, tantsuõpetus, ringijuht, pikapäevarühm linda.pihu@jyri.edu.ee   
Piil, Monika Klassiõpetus, pikapäevarühm monika.piil@jyri.edu.ee  
Pilman, Nele Tugikeskuse juhataja, inimeseõpetus tugikeskusejuhataja@jyri.edu.ee 6224246, 55510079
Piirmets, Erika Õpperaamatukogu ja muuseumi töötaja, ringijuht, pikapäevarühm opperaamatukogu@jyri.edu.ee  
Pindre, Anett Klassiõpetus, ringijuht anett.pindre@jyri.edu.ee  
Pukk, Irene Eesti keel ja kirjandus irene.pukk@jyri.edu.ee  
Pärna, Laura-Liis Hispaania keel laura-liis.parna@jyri.edu.ee  
Raud, Tiina  Maleõpetus, pikapäevarühm tiina.raud@jyri.edu.ee  
Raudam, Pille   Klassiõpetus, pikapäevarühm, ringijuht pille.raudam@jyri.edu.ee  
Reinholm, Sirle Ajalugu, ühiskonnaõpetus, klassiõpetus Tööleping peatatud  
Remmel, Riina Klassiõpetus, pikapäevarühm riina.remmel@jyri.edu.ee   
Remmelgas, Kristo  Kehaline kasvatus kristo.remmelgas@jyri.edu.ee  
Ridbeck, Rutt Ringijuht rutt.ridbeck@jyri.edu.ee   
Rohlin, Laura Inglise keel, pikapäevarühm Tööleping peatatud  
Rohusaar, Margit  Inglise keel, klassiõpetus, ringijuht margit.rohusaar@jyri.edu.ee  
Roop, Liina  Geograafia, ringijuht liina.roop@jyri.edu.ee  
Rõuk, Vadim Ajalugu, ühiskonnaõpetus, valikkursused vadim.rouk@jyri.edu.ee  
Rästas, Kaja Eesti keel ja kirjandus, turundus kaja.rastas@jyri.edu.ee  
Sarik, Madis Majandus, projektijuhtimine madis.sarik@jyri.edu.ee  
Savi, Hille Muusikaõpetus, ringijuht hille.savi@jyri.edu.ee  
Selgis, Eda Bioloogia, loodusõpetus eda.selgis@jyri.edu.ee  
Sentšukov, Igor IKT juht, ringijuht IKTjuht@jyri.edu.ee 6 224 202, 55 513 623
Siirak, Heidy Klassiõpetus, pikapäevarühm heidy.siirak@jyri.edu.ee   
Sinisalu, Raina Abiõpetaja, tugiisik raina.sinisalu@jyri.edu.ee  6 224 290  (rahuklass)
Sirelpuu, Laura Kehaline kasvatus Tööleping peatatud  
Skeber, Anna-Liisa Klassiõpetus anna-liisa.skeber@jyri.edu.ee  
Soans, Tiina  Klassiõpetus, pikapäevarühm tiina.soans@jyri.edu.ee  
Soppe, Liis  Klassiõpetus, pikapäevarühm liis.soppe@jyri.edu.ee  
Suigusaar, Kristiina Inglise keel kristiina.suigusaar@jyri.edu.ee  
Suursaar, Oksana Loovtööd, pikapäevarühm oksana.suursaar@jyri.edu.ee  
Tahk, Marje Kunstiõpetus, valikkursus marje.tahk@jyri.edu.ee  
Taimre, Sandra  Klassiõpetus, pikapäevarühm, ringijuht sandra.taimre@jyri.edu.ee  
Tamm, Jaanus IT tugiisik, ringijuht jaanus.tamm@jyri.edu.ee  
Tammaru, Teele Klassiõpetus teele.tammaru@jyri.edu.ee  
Tammert, Paul Ajalugu paul.tammert@jyri.edu.ee  
Tammistu, Triin Klassiõpetus, pikapäevarühm triin.tammistu@jyri.edu.ee  
Timmi, Marlene Inglise keel marlene.timmi@jyri.edu.ee  
Tiro, Maria Direktor direktor@jyri.edu.ee 6 224 200, 55 514 684
Toomi, Kadi 6.-9.klasside õppedirektor, inglise keel pohikool@jyri.edu.ee 6 224 204
Troska, Eleri  Klassiõpetus, pikapäevarühm, ringijuht eleri.troska@jyri.edu.ee  
Truuver, Kerli Eesti keel ja kirjandus kerli.truuver@jyri.edu.ee  
Uuemaa, Ülle Kehaline kasvatus ylle.uuemaa@jyri.edu.ee   
Uuemäe, Kristin Klassiõpetus, pikapäevarühm, ringijuht kristin.uuemae@jyri.edu.ee  
Uutma, Arno Ringijuht arno.uutma@jyri.edu.ee  
Vanaselja, Evelin Gümnaasiumiosa õppedirektor, eesti keel ja kirjandus gymnaasium@jyri.edu.ee 6 224 221
Vechterstein, Kelli Kehaline kasvatus, ringijuht kelli.vechterstein@jyri.edu.ee  
Viidemann, Eva Vene keel, ringijuht eva.viidemann@jyri.edu.ee  
Viikmäe, Eleri Klassiõpetus, pikapäevarühm, ringijuht eleri.viikmae@jyri.edu.ee   
Vimberg, Kristi Arendusjuht, inimeseõpetus, ringijuht arendusjuht@jyri.edu.ee 6 224 245, 55 513 622
Yakhnitskyy, Inna Muuskaõpetus, ringijuht inna.yakhnitskyy@jyri.edu.ee  
Aau, Olesja Psühholoog-karjäärinõustaja, karjääriõpetus olesja.aau@jyri.edu.ee 6 224 297, 55 537 745
Aleksandrov, Artur Inglise keel artur.aleksandrov@jyri.edu.ee  
Allikson, Annika Inglise keel annika.allikson@jyri.edu.ee  
Arro, Krista Inglise keel krista.arro@jyri.edu.ee  
Avloi, Maarika Keemia, ringijuht maarika.avloi@jyri.edu.ee  
Betlem, Katrin Õppekorraldaja, muusikaõpetus  oppekorraldaja@jyri.edu.ee 6 224 208
Erbsen, Anne Eesti keel ja kirjandus anne.erbsen@jyri.edu.ee   
Erik, Inna Saksa keel inna.erik@jyri.edu.ee  
Esajas, Evelyn Valikkursus, ringijuht sooklajuhataja@jyri.edu.ee  
Freimann, Mari Klassiõpetus, pikapäevarühm mari.freimann@jyri.edu.ee  
Gorbunov, Marge Soome keel marge.gorbunov@jyri.edu.ee   
Grents, Anu Klassiõpetus, ringijuht anu.grents@jyri.edu.ee  
Hagur, Mirje Klassiõpetus, pikapäevarühm mirje.hagur@jyri.edu.ee   
Haljasmägi, Diana Eripedagoog diana.haljasmagi@jyri.edu.ee  
Hio, Esta Inglise keel esta.hio@jyri.edu.ee  
Hirschon, Annelore Sotsiaalpedagoog, õpiabi annelore.hirschon@jyri.edu.ee 6 224 227, 55 530 155
Joamets, Siiri Klassiõpetus, õpiabi, pikapäevarühm siiri.joamets@jyri.edu.ee  
Jõemets, Rita Klassiõpetus, pikapäevarühm rita.joemets@jyri.edu.ee  
Kabel, Kadri Bioloogia, geaograafia kadri.kabel@jyri.edu.ee  
Kala, Carolina Matemaatika carolina.kala@jyri.edu.ee  
Kalapüüdja, Marge Klassiõpetus, pikapäevarühm, ringijuht marge.kalapyydja@jyri.edu.ee   
Kaldmäe, Kersti Matemaatika kersti.kaldmae@jyri.edu.ee   
Kalinin, Merke  Klassiõpetus, pikapäevarühm merke.kalinin@jyri.edu.ee  
Kalvik, Avelin Psühholoog, psühholoogia avelin.kalvik@jyri.edu.ee 6 224 211, 55 522 578
Kants, Sirli  Kehaline kasvatus, ringijuht sirli.kants@jyri.edu.ee  
Kasak, Kuuno Muusikaõpetus kuuno.kasak@jyri.edu.ee  
Kask, Karin Klassiõpetus, pikapäevarühm, karin.kask@jyri.edu.ee  
Kekki, Tavo Töö- ja tehnoloogiaõpetus, ringijuht tavo.kekki@jyri.edu.ee  
Keldo-Asi, Kairi Klassiõpetus, pikapäevarühm kairi.keldo-asi@jyri.edu.ee  
Kerde, Üllar Spordijuht, kehaline kasvatus spordijuht@jyri.edu.ee  6 224 220
Kert, Ida Isabel Huvijuht, ringijuht huvijuht@jyri.edu.ee 6 224 206
Kink, Marianne Vene keel marianne.kink@jyri.edu.ee   
Kloren, Anne 1.-5.klasside õppedirektor, klassiõpetus, ringijuht klassiopetus@jyri.edu.ee 6 224 205
Kontson, Anneli Matemaatika anneli.kontson@jyri.edu.ee  
Kook-Aljas, Kristel Inglise keel kristel.kook-aljas@jyri.edu.ee  
Koppel, Veronika Sotsiaalpedagoog, karjääriõpetus veronika.koppel@jyri.edu.ee 6 224 212, 5 248 473
Korman, Marge Kodundus ja käsitöö marge.korman@jyri.edu.ee  
Kriisa, Kristel Inglise keel Tööleping peatatud  
Kuurberg, Sirje Kultuurilugu sirje.kuurberg@jyri.edu.ee   
Kärt, Kristjan Kehaline kasvatus kristjan.kart@jyri.edu.ee  
Külljastinen, Kristi Inglise keel Tööleping peatatud  
Kütt, Triin Klassiõpetus, pikapäevarühm triin.kutt@jyri.edu.ee  
Lagle, Helen Tantsuõpetus, ringijuht helen.lagle@jyri.edu.ee  
Laid, Siiri Eesti keel ja kirjandus siiri.laid@jyri.edu.ee  6 224 231, 5 034 113
Lapitševa, Jekaterina Vene keel jekaterina.lapitseva@jyri.edu.ee  
Lattikas, Kaia Muusikaõpetus kaia.lattikas@jyru.edu.ee  
Laurand, Hairi Muusikaõpetus, ringijuht hairi.laurand@jyri.edu.ee  
Leetjõe, Laur Füüsika laur.leetjoe@jyri.edu.ee  
Leht, Sigre Klassiõpetus, pikapäevarühm sigre.leht@jyri.edu.ee  
Leibenau, Gerly Matemaatika, ringijuht gerly.leibenau@jyri.edu.ee  
Leukmann, Aili Klassiõpetus aili.leukmann@jyri.edu.ee   
Liiv, Külli Klassiõpetus, inimeseõpetus, pikapäevarühm, ringijuht kylli.liiv@jyri.edu.ee   
Loik, Helen Kehaline kasvatus helen.loik@jyri.edu.ee  
Malkov, Tiina Ringijuht tiina.malkov@jyri.edu.ee  
Martinson, Marianne Logopeed marianne.martinson@jyri.edu.ee 6 224 229
Mathiesen, Raili Klassiõpetus, pikapäevarühm Tööleping peatatud  
Mehide, Anni Matemaatika anni.mehide@jyri.edu.ee  
Mehide, Liidi Klassiõpetus, pikapäevarühm liidi.mehide@jyri.edu.ee  
Meybaum, Rea Vene keel rea.meybaum@jyri.edu.ee   
Mikk, Ingrid Ringijuht ingrid.mikk@jyri.edu.ee  
Mill, Vilve Eesti keel, vene keel, abiõpetaja vilve.mill@jyri.edu.ee  
Mirme, Anne Matemaatika anne.mirme@jyri.edu.ee  
Muug, Riina Loodusained, ringijuht riina.muug@jyri.edu.ee  
Mänd, Kristi Ajalugu, ühiskonnaõpetus, ringijuht kristi.mand@jyri.edu.ee  
Mööl, Christine Abi- ja asendusõpetaja christine.mool@jyri.edu.ee  
Müller, Jelena Inglise keel jelena.muller@jyri.edu.ee  
Niilo, Lauri Füüsika, ringijuht lauri.niilo@jyri.edu.ee  
Nikitin, Timo  Tehnoloogiaõpetus, ringijuht timo.nikitin@jyri.edu.ee  
Nurk, Sirje Inglise keel sirje.nurk@jyri.edu.ee   
Nurmsoo, Ene Klassiõpetus, pikapäevarühm ene.nurmsoo@jyri.edu.ee  
Nässi, Annika Õpiabi õpetaja, ringijuht annika.nassi@jyri.edu.ee  
Pani, Luisa Haridustehnoloog, informaatika  haridustehnoloog@jyri.edu.ee 6 224 224
Papp, Terje Klassiõpetus, ringijuht, pikapäevarühm terje.papp@jyri.edu.ee   
Pedak, Pille Muusikaõpetus, ringijuht pille.pedak@jyri.edu.ee  
Pent, Martti  Kehaline kasvatus martti.pent@jyri.edu.ee  
Pihu, Linda Klassiõpetus, tantsuõpetus, ringijuht, pikapäevarühm linda.pihu@jyri.edu.ee   
Piil, Monika Klassiõpetus, pikapäevarühm monika.piil@jyri.edu.ee  
Pilman, Nele Tugikeskuse juhataja, inimeseõpetus tugikeskusejuhataja@jyri.edu.ee 6224246, 55510079
Piirmets, Erika Õpperaamatukogu ja muuseumi töötaja, ringijuht, pikapäevarühm opperaamatukogu@jyri.edu.ee  
Pindre, Anett Klassiõpetus, ringijuht anett.pindre@jyri.edu.ee  
Pukk, Irene Eesti keel ja kirjandus irene.pukk@jyri.edu.ee  
Pärna, Laura-Liis Hispaania keel laura-liis.parna@jyri.edu.ee  
Raud, Tiina  Maleõpetus, pikapäevarühm tiina.raud@jyri.edu.ee  
Raudam, Pille  Klassiõpetus, pikapäevarühm, ringijuht pille.raudam@jyri.edu.ee  
Reinholm, Sirle Ajalugu, ühiskonnaõpetus, klassiõpetus Tööleping peatatud  
Remmel, Riina Klassiõpetus, pikapäevarühm riina.remmel@jyri.edu.ee   
Remmelgas, Kristo  Kehaline kasvatus kristo.remmelgas@jyri.edu.ee  
Ridbeck, Rutt Ringijuht rutt.ridbeck@jyri.edu.ee   
Rohlin, Laura Inglise keel, pikapäevarühm Tööleping peatatud  
Rohusaar, Margit  Inglise keel, klassiõpetus, ringijuht margit.rohusaar@jyri.edu.ee  
Roop, Liina  Geograafia, ringijuht liina.roop@jyri.edu.ee  
Rõuk, Vadim Ajalugu, ühiskonnaõpetus, valikkursused vadim.rouk@jyri.edu.ee  
Rästas, Kaja Eesti keel ja kirjandus, turundus kaja.rastas@jyri.edu.ee  
Sarik, Madis Majandus, projektijuhtimine madis.sarik@jyri.edu.ee  
Savi, Hille Muusikaõpetus, ringijuht hille.savi@jyri.edu.ee  
Selgis, Eda Bioloogia, loodusõpetus eda.selgis@jyri.edu.ee  
Sentšukov, Igor IKT juht, ringijuht IKTjuht@jyri.edu.ee 6 224 202, 55 513 623
Siirak, Heidy Klassiõpetus, pikapäevarühm heidy.siirak@jyri.edu.ee   
Sinisalu, Raina Abiõpetaja, tugiisik raina.sinisalu@jyri.edu.ee  6 224 290 (rahuklass)
Sirelpuu, Laura Kehaline kasvatus Tööleping peatatud  
Soans, Tiina  Klassiõpetus, pikapäevarühm tiina.soans@jyri.edu.ee  
Soppe, Liis  Klassiõpetus, pikapäevarühm liis.soppe@jyri.edu.ee  
Suigusaar, Kristiina Inglise keel kristiina.suigusaar@jyri.edu.ee  
Suursaar, Oksana Loovtööd, pikapäevarühm oksana.suursaar@jyri.edu.ee  
Tahk, Marje Kunstiõpetus, valikkursus marje.tahk@jyri.edu.ee  
Taimre, Sandra  Klassiõpetus, pikapäevarühm, ringijuht sandra.taimre@jyri.edu.ee  
Tamm, Jaanus IT tugiisik, ringijuht jaanus.tamm@jyri.edu.ee  
Tammaru, Teele Klassiõpetus teele.tammaru@jyri.edu.ee  
Tammert, Paul Ajalugu paul.tammert@jyri.edu.ee  
Tammistu, Triin Klassiõpetus, pikapäevarühm triin.tammistu@jyri.edu.ee  
Timmi, Marlene Inglise keel marlene.timmi@jyri.edu.ee  
Tiro, Maria Direktor direktor@jyri.edu.ee 6 224 200, 55 514 684
Toomi, Kadi 6.-9.klasside õppedirektor, inglise keel pohikool@jyri.edu.ee 6 224 204
Troska, Eleri  Klassiõpetus, pikapäevarühm, ringijuht eleri.troska@jyri.edu.ee  
Truuver, Kerli Eesti keel ja kirjandus kerli.truuver@jyri.edu.ee  
Uuemaa, Ülle Kehaline kasvatus ylle.uuemaa@jyri.edu.ee   
Uuemäe, Kristin Klassiõpetus, pikapäevarühm, ringijuht kristin.uuemae@jyri.edu.ee  
Uutma, Arno Ringijuht arno.uutma@jyri.edu.ee  
Vanaselja, Evelin Gümnaasiumiosa õppedirektor, eesti keel ja kirjandus gymnaasium@jyri.edu.ee 6 224 221
Vechterstein, Kelli Kehaline kasvatus, ringijuht kelli.vechterstein@jyri.edu.ee  
Viidemann, Eva Vene keel, ringijuht eva.viidemann@jyri.edu.ee  
Viikmäe, Eleri Klassiõpetus, pikapäevarühm, ringijuht eleri.viikmae@jyri.edu.ee   
Vimberg, Kristi Arendusjuht, inimeseõpetus, ringijuht arendusjuht@jyri.edu.ee 6 224 245, 55 513 622
Yakhnitskyy, Inna Muuskaõpetus, ringijuht inna.yakhnitskyy@jyri.edu.ee