KiVa ehk kiusamisvaba kool

Jüri Gümnaasiumis rakendatakse alates  2013. aastast KiVa programmi.

KiVa on Soome Haridus- ja Kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu Ülikooli teadlaste poolt väljatöötatud koolidele suunatud programm, mida lisaks Soomele rakendatakse enam kui 20 riigis üle maailma.

Programm:

 • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
 • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks;
 • on üks süsteemsemaid maailmas, sisaldades praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;
 • haarab kogu kooliperet – tegevustesse on kaasatud nii personal, õpilased kui ka lastevanemad;
 • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

KiVa rakendamine tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

 

Selleks:

 • viime I ja II kooliastmes läbi KiVa-tunde, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;
 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-meeskonnaga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;
 • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste  ürituste vahendusel;
 • kutsume lastevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanema miniõpikut http://www.kivaprogram.net/ee_lapsevanematele).

 

Kui kahtlustad kiusamist, anna sellest teada klassijuhatajale ja/või KiVa-meeskonnale.

 

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed:

 • Annelore Hirschon, sotsiaalpedagoog - 55530155
 • Veronika Koppe, sotsiaalpedagoog - 5248473
 • Heidy Siirak, klassiõpetaja
 • Eleri Viikmäe, klassiõpetaja
 • Anne Kloren, õppedirektor - 55906827

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:

 

Soome ja teiste riikide kogemus näitab, et KiVa programmi rakendamise järgselt on osalevates koolides:

 

 • vähenenud kiusamise sagedus erinevate kiusamise vormide osas;
 • vähenenud on õpilaste ärevus ja depressiivsus;
 • vähenenud on õpilaste koolist väljalangevus;
 • suurenenud on kooli meeldimine ja õppeedukus;
 • suhtekliima kaaslastega on paranenud.

Uuringute tulemustest KiVa tõhususe kohta saate lisa lugeda www.kivaprogram.net

Lastevanemate miniõpiku leiad siit: http://www.kivaprogram.net/ee_lapsevanematele/

Projekti koordineerib koolisiseselt KiVa meeskond.

Jüri Gümnaasiumi meeskonna liikmed: Annelore Hirschon, Veronika Koppel, Eleri Viikmäe, Heidy Siirak, Anne Kloren.

Jüri Gümnaasiumi KiVa küsitluse  tulemused, mai 2018

KiVa projekt ja Jüri Gümnaasium meedias:

 

Eesti Päevalehes (19.02.2014) ilmunud artikkel:
http://epl.delfi.ee/news/eesti/iga-viies-opilane-kannatab-pideva-koolikiusamise-all.d?id=67977237 

 

Rae Sõnumite veebruarikuu numbris ilmunud artikkel:
http://issuu.com/raevald/docs/rs_2014_veebruar?e=6533652/6715358  (lk 17)

Helsingin Sanomatis ilmunud artikkel (3.03.2014):
http://www.hs.fi/kotimaa/a1393736674073?jako=70ee59a135c6bba50293c87295373f04&ref=email-share

 

Kiva

Arhiiv