KiVa ehk kiusamisvaba kool

KiVa

KiVa on Soome Haridusministeeriumi ülesandel ning Turu Ülikooli teadlaste poolt 2006-2009 väljatöötatud õppeprogramm, mis on aidanud oluliselt vähendada koolikiusamist ning koolist väljalangevust Soome koolides. 2009. a. valiti KiVa Euroopa parimaks turvalise koolikeskkonna ennetusmeetmeks.

KiVa kui tõenduspõhise programmi rakendamist Eestis toetab Haridus- ja Teadusministeerium, teaduspartneritena osalevad projektis nii Turu Ülikooli kui ka Eesti kasvatusteadlased ja hariduseksperdid.

Jüri Gümnaasium liitus KiVa programmiga 2013. aastal.

Mis teeb KiVa eriliseks?

KiVa on õppeprogramm, ...

  1. ... mis on välja töötatud teaduspõhiselt;
  2. ... mis sisaldab nii kiusamisevastast ennetustööd kui kiusamisjuhtumiste lahendamise mudelit;
  3. ... millesse kaasatakse kõik probleemi osapooled - kooli personal, õpilased, lastevanemad;
  4. ... mille tõhusust mõõdab teaduspõhine iga-aastane uuring, mis annab koolile tagasisidet programmi mõju kohta kiusamisele.

Soome ja teiste riikide kogemus näitab, et KiVa programmi rakendamise järgselt on osalevates koolides:

  • vähenenud kiusamise sagedus erinevate kiusamise vormide osas;
  • vähenenud on õpilaste ärevus ja depressiivsus;
  • vähenenud on õpilaste koolist väljalangevus;
  • suurenenud on kooli meeldimine ja õppeedukus;
  • suhtekliima kaaslastega on paranenud.

Uuringute tulemustest KiVa tõhususe kohta saate lisa lugeda www.kivaprogram.net

Lastevanemate miniõpiku leiad siit: http://www.kivaprogram.net/ee_lapsevanematele/

Projekti koordineerib koolisiseselt KiVa meeskond.

Jüri Gümnaasiumi meeskonna liikmed: Annelore Hirschon, Veronika Koppel, Eleri Viikmäe, Heidy Siirak, Anne Kloren.

Jüri Gümnaasiumi KiVa küsitluse  tulemused, mai 2018

KiVa projekt ja Jüri Gümnaasium meedias:

 

Eesti Päevalehes (19.02.2014) ilmunud artikkel:
http://epl.delfi.ee/news/eesti/iga-viies-opilane-kannatab-pideva-koolikiusamise-all.d?id=67977237 

 

Rae Sõnumite veebruarikuu numbris ilmunud artikkel:
http://issuu.com/raevald/docs/rs_2014_veebruar?e=6533652/6715358  (lk 17)

Helsingin Sanomatis ilmunud artikkel (3.03.2014):
http://www.hs.fi/kotimaa/a1393736674073?jako=70ee59a135c6bba50293c87295373f04&ref=email-share

 

Kiva

Arhiiv