KiVa ehk kiusamisvaba kool

pilt

KiVa on Soome Haridusministeeriumi ülesandel ning Turu Ülikooli teadlaste poolt 2006-2009 väljatöötatud õppeprogramm, mis on aidanud oluliselt vähendada koolikiusamist ning koolist väljalangevust Soome koolides. 2009. a. valiti KiVa Euroopa parimaks turvalise koolikeskkonna ennetusmeetmeks.

2012. a. lõpus loodud Sihtasutus Kiusamise Vastu plaanib 2013/2014. a läbi viia KiVa pilootprojekti kahekümnes Eesti koolis (1-6. klass).  KiVa kui tõenduspõhise programmi rakendamist Eestis toetab Haridus- ja Teadusministeerium, teaduspartneritena osalevad projektis nii Turu Ülikooli kui ka Eesti kasvatusteadlased ja hariduseksperdid.

Jüri Gümnaasium liitus KiVa programmiga 2013 aastal.

Pilootaastal, 2013/2014 õppeaasta vältel toimusid 1-6. klassides KiVa tunnid, mida viis läbi klassijuhataja. Järgnevatel aastatel toimuvad KiVa tunnid kõigis 1. ja 4. klassides.

Mis teeb KiVa eriliseks?

KiVa on õppeprogramm:

  1. mis on välja töötatud teaduspõhiselt;
  2. mis sisaldab nii kiusamisevastast ennetustööd kui kiusamisjuhtumiste lahendamise mudelit;
  3. millesse kaasatakse kõik probleemi osapooled - kooli personali, õpilased, lapsevanemad ning;
  4. mille tõhusust mõõdab teaduspõhine iga-aastane uuring, mis annab koolile tagasisidet programmi mõju kohta kiusamisele.

Soome ja teiste riikide kogemus näitab, et KiVa programmi rakendamise järgselt on osalevates koolides:

  • vähenenud kiusamise sagedus erinevate kiusamise vormide osas;
  • vähenenud on õpilaste ärevus ja depressiivsus;
  • vähenenud on õpilaste koolist väljalangevus;
  • suurenenud on kooli meeldimine ja õppeedukus;
  • suhtekliima kaaslastega on paranenud.

Uuringute tulemustest KiVa tõhususe kohta saate lisa lugeda www.kivaprogram.net

Lastevanemate miniõpiku leiad siit: http://www.kivaprogram.net/ee_lapsevanematele/

Projekti koordineerib koolisiseselt KiVa meeskond.

Jüri Gümnaasiumi meeskonna liikmed: Annelore Hirschon, Veronika Koppel, Eleri Viikmäe, Heidy Siirak, Anne Kloren.

Kiva meeskonna koosolekud toimuvad igal esmaspäeval 3.tunni ajal ruumis Õ215. Võimalus etteteatamisel osaleda ka klassiõpetajatel.

Jüri Gümnaasiumi KiVa küsitluse  tulemused, mai 2015

Õpilased, kes kiusavad teisi korduvalt (%)

 pilt1

Õpilased, keda kiusatakse (%)

Pilt2
KiVa küsitluse kokkuvõte pilootaasta kevadel, juuni 2013.

 

 

KiVa 2013 õpilaste küsitlus (.pdf)

 

 

Pressiteade 15.september 2015

Kiva programmi teist aastat kasutanud koolides vähenes kusajate hulk oluliselt.

http://www.kivaprogram.net/estonia/uudised/kiva-programmi-teist-aastat-kasutanud-koolides-vahenes-ka-kiusajate-hulk-oluliselt

KiVa projekt ja Jüri Gümnaasium meedias:
Eesti Päevalehes (19.02.2014) ilmunud artikkel:
http://epl.delfi.ee/news/eesti/iga-viies-opilane-kannatab-pideva-koolikiusamise-all.d?id=67977237 

Rae Sõnumite veebruarikuu numbris ilmunud artikkel:
http://issuu.com/raevald/docs/rs_2014_veebruar?e=6533652/6715358  (lk 17)

Helsingin Sanomatis ilmunud artikkel (3.03.2014):
http://www.hs.fi/kotimaa/a1393736674073?jako=70ee59a135c6bba50293c87295373f04&ref=email-share

 

Kiva

Arhiiv