Õpperaamatukogu

Jüri Gümnaasiumi õpperaamatukogu põhiülesandeks on õpilaste ja õpetajate varustamine õppe –ja kasvatustööks ning enesearendamiseks vajaliku kirjandusega, teavikute töötlemine raamatukogunduslikult, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine.
Jüri Gümnaasiumi õpperaamatukogu ülesandeks on ka töövihikute varumine ja väljastamine.
Jüri Gümnaasiumi õpperaamatukogu lähtub oma tegevuses „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“ §41, Haridus- ja teadusministri määrusest nr 7 “Kooliraamatukogude töökorralduse alused”. Lisaks järgib oma tegevuses Jüri Gümnaasiumi õpperaamatukogu kasutamiseeskirja, Jüri Gümnaasiumi tegevust reguleerivaid dokumente ning UNESCO kooliraamatukogude manifesti.
Jüri Gümnaasiumi õpperaamatukogu kasutab oma töös ja teavikute arvestuses raamatukogu info- ja kataloogisüsteemi RIKS.

Õpperaamatukogu lahtioleku ajad:

Esmaspäevast reedeni kell 8.00 - 16.00

Lõuna kell 12.00 - 12.30

Õpperaamatukogu töötaja: 

Erika Piirmets

Õpperaamatukogu andmebaas Riks

Kontakt

622 4214

opperaamatukogu@jyri.edu.ee

 

UUS! Õpikute ja töövihikute väljastamine 2017/18. õppeaastaks

UUS! Gümnaasiumiastme töövihikute hinnad

Ajalehed ja ajakirjad õpperaamatukogus

Õpperaamatukogu kasutamise eeskiri

MEELESPEA ÕPIKUTE KASUTAJALE

Korduma kippuvad küsimused