Gümnaasiumi info

Üldinfo

Suvine koolivaheaeg:

Alates 10. juuni

 

02.07.2020 kell 15.00 gümnaasiumi lõpuaktus

 

10. klasside vestlused klassijuhatajatega toimuvad 25.08 ja 27.08.2020. Vestlusele registreerimine avatakse kodulehel 17.08.2020 kell 10.00.

Üritused

Aeg Kellele Koht Üritus Vastutaja
         

 

Väljasõidud

Aeg Kellele Koht Üritus ja eesmärk Vastutaja