Gümnaasiumi info

 

ÜLDINFO

Arvestused II trimestri lõpus 18.-22.02.2019

10a - vene/saksa keel, kunst, matemaatika, geograafia, eesti keel

10c - vene/saksa keel, kunst, füüsika, geograafia, eesti keel

10b - vene/saksa keel, bioloogia, füüsika, geograafia eesti keel

11a -  matemaatika, inglise keel, eesti keel, vene/saksa keel, füüsika

11c - matemaatika, inglise keel, eesti keel, vene/saksa keel, kirjandus

11b - matemaatika, inglise keel, eesti keel, vene/saksa keel, rahvusvahelised suhted

12a - eesti keel, matemaatika, inglise keel, hispaania/soome/saksa keel, keemia

12b - eesti keel, matemaatika, inglise keel, hispaania/soome/saksa keel, turundus

12c - eesti keel, matemaatika, inglise keel, hispaania/soome/saksa keel, kultuuridevaheline kommunikatsioon

 

Valikainete nädal 4.03-8.03.2019

10.-12. klassidele

Joonestamine II

Mütoloogia

Karjääriõpetus

Rahvusvaheline toitlustus

Praktiline matemaatika

Suuline eneseväljendus

Fotograafia

 

VÄLJASÕIDUD

 

Aeg Kellele Üritus Koht, märkused Vastutaja
         
ÜRITUSED
Aeg
Kellele
Üritus
Koht, märkused
Vastutaja
2. veebruar kell 11.30-12.45 10.-12. klass Tartu Rahu aastapäeva tähistamine G auditoorium Vadim Rõuk

21. veebruar kell 18

Huvilised

Ujumisteatevõistlus KOOL vs VILISTLASED

Kooli ujumismeeskonna komplekteerib spordijuht Üllar Kerde

Ujula Vilistlaskogu
22. veebruar kell 12 3.-12. klassid Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Pallihall Huvijuht
15. märts   Rae valla koolidevaheline moeshow Rae kultuurikeskus Huvijuht
3. aprill kell 11   Lauluvõistlus Aula Huvijuht
11. aprill kell 17 6.-12. klassid Playbox Aula Huvijuht
17. aprill 10.-12. klass Äge Koolipäev G Auditoorium Huvijuht
18. aprill 12. klass Lõpukell   Huvijuht
15.mai   Kevadpidu tänupäev Pallihall Huvijuht
20. juuni kell 17 12. klass Lõpuaktus Aula