Gümnaasiumi info

Muudatused töökorralduses alates 13.märts

Jüri Gümnaasiumis on õppetöö alates 13. märtsist korraldatud distantsõppena, koolihoone on suletud.

Alates 18. maist toimuvad konsultatsioonid 12. klassi õpilastele matemaatikas ja eesti keeles. Nõutud on eelnev registreerimine ja kokkulepe aineõpetajaga.

Palun jälgige jooksvat infot Stuudiumis.

Alates 18. maist on koolimaja avatud koolipäevadel kell 8.00-16.00. Koolimajja sisenemine-väljumine toimub peauksest.

Kell 8.00-12.00 toimub vajadusel individuaalne õppetöö ja arenguvestlused.

Kell 12.00-16.00 toimub õppevahendite jm äraviimine garderoobist, klassist, metallkapist.

Kell 12.00-16.00 õpikute tagastamine kilekotti pakitult koolimaja varikatuse all asuvatesse kastidesse kontaktivabalt.

 

III trimester 09.03.2020 - 09.06.2020

Koolivaheaeg 20. aprill 2020 - 26. aprill 2020

11. klasside uurimistööde ja praktiliste tööde e-kaitsmine 28.05.2020

Teemapäevad 01. - 08.06.2020

10. - 11. klasside e-lõpuaktus 09.06.2020

 

12. klasside õppetöö lõppeb 17.04.2020

29.05.2020 eesti keele riigieksam

05.06.2020 matemaatika riigieksam

 

02.07.2020 kell 15.00 gümnaasiumi lõpuaktus. Täpsem info lõpuaktuse kohta edastatakse esimesel võimaluse.