Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projektid

1

2016/2017. õppeaastal toetab KIK (Keskkonnainvesteeringute Keskus) Jüri Gümnaasiumi projekti "Eesti loodus maa peal ja maa all", mille raames osalevad kõik klassid ühes loodusõppe programmis.

1.-3. klassid osalevad õppeprogrammis Puud pargis ja metsas nuhvliga.Õppeprogrammidviiakse läbi õpilaste kodukohas, mis annab lisandväärtuse just oma kodukoha tundmise. Õppeprogrammide eesmärgid on teadmiste süvendamine kodukoha puu-, taime ja loomaliikide ning kultuuriloo kohta. Samuti koostööoskuse, analüüsivõime ja märkamisoskuse arendamine ning tahvelarvuti kasutusfunktsioonide õppimine.

4. klassid osalevad õppeprogrammis Elu Metsamõisa tiigis, mis viiakse läbi Puhta Vee Teemapargis. Õppeprogrammi eesmärkideks on vee kui elukeskkonna ja vee-elustiku tundma õppimine ning keskkonnateadlikkuse tõstmine läbi loodusteadusliku uurimismeetodi.

5. klassid osalevad õppeprogrammis Külaskäik putukate maailma ja meemeistri juurde, mis viiakse läbi Puhta Vee Teemapargis. Õppeprogrammi eesmärkideks on tutvumine putukate eluga ning mesilaste vaatlustarus oleva maailmaga. Looduses liikumine ilma loodusväärtusi ja iseennast kahjustamata ning arusaam loodus ja keskkonna kaitse vajalikkusest.

6. klassid osalevad õppeprogrammis Orienteerumine loodusajaloolisel maastikul, mis viiakse läbi Puhta Vee Teemapargis. Õppeprogrammi eesmärkideks on uued teadmised ja oskused orienteerumisest kaardi abil, ilmakaarte määramisel ja maaalade kaardistamisel. Õpitakse pinnamoe mõju inimtegevusele ning inimtegevuse mõju koduümbruse pinnamoele.

7. klassid osalevad õppeprogrammis Taastuvenergia väikelahendused, mis viiakse läbi Puhta Vee Teemapargis. Õppeprogrammi eesmärkideks on uute teadmiste ja oskuste omandamine energia tarbimise, taastuvenergia tootmise ja erinevate füüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste nähtuste kohta. Õpilased analüüsivad teabeallikate järgi Eesti energiamajandust ning toovad näiteid Euroopa energiaprobleemide kohta.

8. klassid osalevad õppeprogrammis Geotark Pandiverel, mis viiakse läbi Puhta Vee Teemapargis. Õppeprogrammi eesmärkideks on uued teadmised geoajaloost ning maa siseehitusest ja selle uurimisvõimalustest.

9. klassid osalevad õppeprogrammis Meeled aitavad, mis viiakse läbi Puhta Vee Teemapargis. Õppeprogrammi eesmärkideks on läbi aktiivtegevuste saada uusi teadmisi meeleelunditest ning viisidest, kuidas elusolend saab infot, kuidas töötavad retseptorid, peaaju ja närvisüsteem ning kuidas tekivad aistingud.

10. klassid osalevad õppeprogrammis Eestimaa muld, mis viiakse läbi Kohila Keskkonnahariduse keskuses. Õppeprogrammi eesmärkideks on uurida Eesti muldadedigitaalset kogu kasutades kodukoha muldasid ning läbi praktiliste harjutuste süvendada teadmisi ja oskusi mulla koostise,mullatüüpide ja pH määramise osas ning mõjudest taimekasvule.

11. ja 12. klassid osalevad õppeprogrammis, mis viiakse läbi Kohtla kaevanduspargis. Õppeprogramm koosneb kolmest osast Kaevuri kiirkursus, seiklusmatk ja karjäärisafari.Õppeprogrammi eesmärkideks on maavara põlevkivi tundma õppimine läbi praktiliste harjutuste. Lisaks rakendatakse teadmisi kaardi järgi orienteerumises ning kogutakse uusi teadmisi energeetika ja keskkonna teemadel.

Puude tundmaõppimine

Matk

Lõkkel küpsetamine

2015/2016.õppeaastal said KIK-i toel Jüri Gümnaasiumi 1.-3. klasside ja 5.-11. klasside õpilased osa Tallinna Loomaaia Zookooli aktiivõppe programmidest.

Lisainfo programmide kohta  - http://tallinnzoo.ee/loodusharidus/zookool/

 

Toimusid järgmised tunnid:


Koduloom ja tema tähtsus - 1. klassid           

Loomaaed – erinevad elukeskkonnad - 2. klassid

Keskkonnakaitse - mis on keskkond - 3. klassid                                        

Muld elukeskkonnana, vihmaussid - 5. klassid                                                                

Vesi kui elukeskkond - 6. klassid

Imetajate kohastumused - 7. klassid                                                                                                                 

Loodusvööndid, seal elavad  loomad ja nende kohastumised - 8. klassid

Selgroogsete loomade  paljunemine ja areng - 9. klassid  

Evolutsioon - 10. klassid                                                                                       

Liigikaitse - 11. klassid

Fotoalbum
Zookool Tallinna Loomaaias 29.okt 2015
3.c Tallinna Loomaaias​​​​​​​​​​​​​​