Koolileht ja kooliraadio

 

Kooliraadio kaudu on nii õpilastel kui õpetajatel võimalus edastada teateid ja kasutada raadiosõlme erinevate ürituste läbiviimisel. Kooliraadio programm on eetris igal koolipäeval kell 9:45 - edastatakse päevakajalist infot, koolimenüüd, teavitatakse tulevatest sündmustest ja mängitakse muusikat. Kooliraadio eestvedamine kuulub õpilasesinduse pädevusse.

 

 

Jüri Gümnaasiumi koolilehe ilmumisel on väga pikk traditsioon. Koolilehe eesmärk on läbi aastate olnud erinevate ülekooliliste sündmuste kajastamine ja jäädvustamine õpilaste ning õpetajate  poolt. Koolilehes leiavad enim kajastust traditsioonilised üritused, spordivõistlused, persoonilood, ekskursioonid ja väljasõidud.

Koolileht on ilmunud kolmes vanuseastmes: 1.-5. klassid, 6.-9. klassid ja 10.-12. klassid.

Käesolevast õppeaastast ilmub koolileht kahes vanuseastmes: 1.-5. klassid ja 6.-12. klassid.

 

AjaStend
Jüri Gümnaasiumi 1.-5. klasside koolileht
TOOL
Jüri Gümnaasiumi 7.-8. klasside häälekandja
Gümnaasiumiosa koolileht
AjaStend Oktoober 2013 (.pdf) Tool koolileht, November 2013 (.pdf) Gümnaasiumiosa koolileht, Oktoober 2013 (.pdf)
AjaStend Detsember 2013 (.pdf) Tool koolileht, Detsember 2013(.pdf) Gümnaasiumiosa koolileht, Detsember 2013 (.pdf)
AjaStend Veebruar 2014 (.pdf) Tool koolileht, Veebruar 2014 (.pdf) Gümnaasiumiosa koolileht, Veebruar 2014 (.pdf)
AjaStend Aprill 2014 (.pdf) Tool koolileht Mai 2014 Gümnaasiumiosa koolileht, Aprill 2014 (.pdf)
AjaStend Mai 2014 (.pdf) Tool koolileht Oktoober 2014 Gümnaasiumiosa koolileht, November 2014
AjaStend Oktoober 2014 (.pdf) Tool koolileht Detsember 2014 Gümnaasiumiosa koolileht, Jaanuar 2015
AjaStend Detsember 2014 (.pdf) Tool koolileht Jaanuar 2015 Gümnaasiumiosa koolileht, Mai 2015
AjaStend Märts 2015 (.pdf) Tool koolileht Märts 2015  
AjaStend Mai 2015 Tool koolileht Mai 2015  
AjaStend Mai 2015 Jüri Express 2016  
AjaStend Oktoober 2015    
AjaStend Detsember 2015    
AjaStend Märts 2016    
AjaStend Mai 2016    
AjaStend Oktoober 2016    
AjaStend Veebruar 2017    
AjaStend Märts 2017    
AjaStend Oktoober 2017    
AjaStend Juuni 2018    
AjaStend Detsember 2018    
AjaStend Veebruar 2019    
AjaStend November 2019