Jüri Gümnaasiumi õpetajad, tugispetsialistid ja teised õppe- ja kasvatusalal töötavad töötajad

Õpetajate tubade telefoninumbrid    

Õpetajad algkoolimaja II korrusel 

622 4222

Õpetajad algkoolimaja III korrusel 

622 4229

Õpetajad algkoolimaja IV korrusel

622 4298

Tehnoloogiaõpetajad õppekorpuse I korrusel

622 4216

Õpetajad õppekorpuse II korrusel

622 4219

Õpetajad õppekorpuse III korrusel

622 4223

Õpetajad õppekorpuse IV korrusel

622 4230

Õpetajate tuba keskosa II korrusel

622 4209

Õpetajad keskosa III korrusel

622 4226

Õpetajate tuba gümnaasiumimaja II korrusel

622 4241

Õpetajad gümnaasiumimaja III korrusel

622 4242

Kehalise kasvatuse naisõpetajad

622 4218

Kehalise kasvatuse meesõpetajad

622 4217

 

Õpetajate ja teiste õppekasvatustöö töötajate ametikohad, õpetatavad õppeained, kontaktid

 

Nimi

Ametikoht, õppeaine

Meiliaadress

Telefon

Aau, Olesja

Psühholoog-karjäärinõustaja, karjääriõpetus

olesja.aau@jyri.edu.ee

622 4297
55537745

Alliksaar, Avelin Psühholoog, psühholoogia, valikkursus Tööleping peatatud  

Allikson, Annika

Inglise keel

annika.allikson@jyri.edu.ee

 

Ausmees, Sandra Klassiõpetus, õpiabi sandra.ausmees@jyri.edu.ee  

Avloi, Maarika

Keemia, ringijuht

maarika.avloi@jyri.edu.ee

 

Betlem, Katrin

Õppekorraldaja, muusikaõpetus 

oppekorraldaja@jyri.edu.ee

622 4208

Erbsen, Anne

Eesti keel ja kirjandus

anne.erbsen@jyri.edu.ee 

 

Erik, Inna

Saksa keel

inna.erik@jyri.edu.ee

 

Esajas, Evelyn

Valikkursus, ringijuht

sooklajuhataja@jyri.edu.ee

 

Freimann, Mari

Klassiõpetus, ringijuht

mari.freimann@jyri.edu.ee

 

Hagur, Mirje

Klassiõpetus, ringijuht, pikapäevarühm

mirje.hagur@jyri.edu.ee 

 

Hio, Esta

Inglise keel

esta.hio@jyri.edu.ee

 

Hirschon, Annelore

Sotsiaalpedagoog, õpiabi, valikkursus

annelore.hirschon@jyri.edu.ee

622 4227
5553 0155

Hokkanen, Liia

Soome keel

liia.hokkanen@jyri.edu.ee

 

Hütt, Merike Eripedagoog merike.hutt@jyri.edu.ee 622 4291

Joamets, Siiri

Klassiõpetus

siiri.joamets@jyri.edu.ee

 

Jukk, Annika Käsitöö ja kodundus annika.jukk@jyri.edu.ee  

Jõemets, Rita

Klassiõpetus

rita.joemets@jyri.edu.ee

 

Järvik, Jüri Abi- ja asendusõpetaja, pikapäevarühm juri.jarvik@jyri.edu.ee   

Kala, Carolina

Matemaatika

Tööleping peatatud

 

Kalapüüdja, Marge

Klassiõpetus, pikapäevarühm, ringijuht

marge.kalapyydja@jyri.edu.ee 

 

Kald, Kriste Huvijuht, pikapäevarühm, ringijuht huvijuht@jyri.edu.ee 622 4206
Kald, Valev Geograafia, füüsika valev.kald@jyri.edu.ee   

Kaldmäe, Kersti

Matemaatika, valikkursus

kersti.kaldmae@jyri.edu.ee 

 

Kalinin, Merke

Klassiõpetus, pikapäevarühm

merke.kalinin@jyri.edu.ee

 

Kants, Sirli

Kehaline kasvatus, ringijuht

sirli.kants@jyri.edu.ee

 

Kasak, Kuuno

Muusikaõpetus, ringijuht

kuuno.kasak@jyri.edu.ee

 

Kask, Karin

Klassiõpetus, pikapäevarühm

karin.kask@jyri.edu.ee

 

Kasuk, Kristiina

Klassiõpetus, pikapäevarühm

kristiina.kasuk@jyri.edu.ee

 

Kaubi, Carolin

Klassiõpetus, pikapäevarühm

carolin.kaubi@jyri.edu.ee

 

Kekki, Tavo

Tehnoloogia

tavo.kekki@jyri.edu.ee

 

Keldo-Asi, Kairi

Klassiõpetus, pikapäevarühm

kairi.keldo-asi@jyri.edu.ee

 

Kerde, Üllar

Spordijuht

spordijuht@jyri.edu.ee 

622 4220

Kink, Marianne

Vene keel, ringijuht

marianne.kink@jyri.edu.ee 

 

Kloren, Anne

1.-5. klasside õppedirektor ja HEV koordineerija, klassiõpetus, matemaatika

klassiopetus@jyri.edu.ee

622 4205

5551 5648
 

Kontson, Anneli

Matemaatika, valikkursus

anneli.kontson@jyri.edu.ee

 

Kook-Aljas, Kristel

Inglise keel, valikkursus, gümnaasiumiastme õppedirektor, HEV koordineerija

kristel.kook-aljas@jyri.edu.ee

 

Koppel, Krista Klassiõpetus krsta.koppel@jyri.edu.ee  

Koppel, Veronika

Sotsiaalpedagoog, karjääriõpetus

veronika.koppel@jyri.edu.ee

622 4212
524 8473

Korjus, Kristi

Matemaatika, ringijuht

kristi.korjus@jyri.edu.ee

 

Kruuk, Kärt Bioloogia, geograafia, valikkursus kart.kruuk@jyri.edu.ee  

Kuurberg, Sirje

Kultuurilugu

sirje.kuurberg@jyri.edu.ee 

 

Kuusalu, Jane

Tantsuõpetus, ringijuht

jane.kuusalu@jyri.edu.ee

 

Kärt, Kristjan

Kehaline kasvatus, valikkursus

kristjan.kart@jyri.edu.ee

 

Külljastinen, Kristi

Inglise keel

kristi.kulljastinen@jyri.edu.ee

 

Kütt, Triin

Klassiõpetus, pikapäevarühm, ringijuht

triin.kutt@jyri.edu.ee

 

Lagle, Helen

Tantsuõpetus, ringijuht

helen.lagle@jyri.edu.ee

 

Laid, Siiri

Eesti keel ja kirjandus

siiri.laid@jyri.edu.ee 

622 4231
503 4113

Lapitševa, Jekaterina

Vene keel

Tööleping peatatud

 

Laurand, Hairi

Muusikaõpetus, ringijuht

hairi.laurand@jyri.edu.ee

 

Leetjõe, Laur

Füüsika

laur.leetjoe@jyri.edu.ee

 

Leht, Sigre

Klassiõpetus, pikapäevarühm

sigre.leht@jyri.edu.ee

 

Leibenau, Gerly

Matemaatika

gerly.leibenau@jyri.edu.ee

 

Leo, Kelly Eesti keel ja kirjandus kelly.leo@jyri.edu.ee   
Leppik, Marian Õpiabi ja abiõpetaja marian.leppik@jyri.edu.ee  

Leukmann, Aili

Klassiõpetus, pikapäevarühm

aili.leukmann@jyri.edu.ee 

 

Liiv, Külli

Klassiõpetus,  inimeseõpetus, pikapäevarühm, ringijuht

kylli.liiv@jyri.edu.ee 

 

Loik, Helen

Kehaline kasvatus

helen.loik@jyri.edu.ee

 

Lumijõe, Liivi

Muusikaõpetus, ringijuht

liivi.lumijoe@jyri.edu.ee

 

Malkov, Tiina

Muusikaõpetus, ringijuht

tiina.malkov@jyri.edu.ee

 

Martinson, Marianne

Logopeed

marianne.martinson@jyri.edu.ee

622 4229

Meybaum, Rea

Vene keel

rea.meybaum@jyri.edu.ee 

 

Mikk, Ingrid

Valikkursus, ringijuht

ingrid.mikk@jyri.edu.ee

 

Mikli, Aet Informaatika aet.mikli@jyri.edu.ee  

Mill, Vilve

Koduõpe, abi- ja asendusõpetaja

vilve.mill@jyri.edu.ee

 

Muug, Riina

Loodusained, ringijuht

riina.muug@jyri.edu.ee

 

 

Möldre, Ulla Simone Muusikaõpetus, ringijuht ullasimone.moldre@jyri.edu.ee  
Müller, Jelena Inglise keel, pikapäevarühm jelena.muller@jyri.edu.ee  
Niilo, Lauri Füüsika, valikkursus lauri.niilo@jyri.edu.ee  

Nikitin, Timo

Tehnoloogia, ringijuht

Tööleping peatatud

 

Nurk, Sirje

Inglise keel

sirje.nurk@jyri.edu.ee 

 

Nurmsoo, Ene

Klassiõpetus, saksa keel

ene.nurmsoo@jyri.edu.ee

 

Orunurm, Triin Psühholoog triin.orunurm@jyri.edu.ee 622 4211
5552 2578

Ossipov, Robert

Ajalugu, ühiskonnaõpetus

robert.ossipov@jyri.edu.ee

 

Ots, Elve

Kirjandus, abi- ja asendusõpetaja

elve.ots@jyri.edu.ee

 

Pajumets, Eliise

Kehaline kasvatus

eliise.pajumets@jyri.edu.ee

 

Pani, Luisa Matemaatika luisa.pani@jyri.edu.ee  

Papp, Terje

Klassiõpetus, ringijuht, pikapäevarühm

terje.papp@jyri.edu.ee 

 

Pent, Martti

Kehaline kasvatus

martti.pent@jyri.edu.ee

 

Pihu, Linda

Klassiõpetus, tantsuõpetus, ringijuht

linda.pihu@jyri.edu.ee 

 

Piil, Monika

Klassiõpetus, pikapäevarühm

monika.piil@jyri.edu.ee

 

Piirmets, Erika

Õpperaamatukogu ja muuseumi töötaja, inglise keel, ringijuht

opperaamatukogu@jyri.edu.ee

 

Pilman, Nele

Tugikeskuse juhataja, HEV koordineerija, inimeseõpetus

tugikeskusejuhataja@jyri.edu.ee

622 4246
5551 0079

Pukk, Irene

Eesti keel ja kirjandus

irene.pukk@jyri.edu.ee

 

Rannala, Elisa

Noortejuht, valikkursus, ringijuht

noortejuht@jyri.edu.ee

 622 4206

Ratassepp, Mari Abi- ja asendusõpetaja mari.ratassepp@jyri.edu.ee  

Raud, Tiina

Maleõpetus

tiina.raud@jyri.edu.ee

 

Raudam, Pille  

Klassiõpetus, ringijuht

pille.raudam@jyri.edu.ee

 

Reinholm, Sirle

Ajalugu, ühiskonnaõpetus

sirle.reinholm@jyri.edu.ee

 

Reinumägi, Mirjel

Klassiõpetus, pikapäevarühm

mirjel.reinumagi@jyri.edu.ee 

 

Relve, Laura-Liis
Hispaania keel, valikkursus laura-liis.parna@jyri.edu.ee  

Remmel, Riina

Klassiõpetus, pikapäevarühm

riina.remmel@jyri.edu.ee 

 

Remmelgas, Kristo 

Kehaline kasvatus

kristo.remmelgas@jyri.edu.ee

 

Ridbeck, Rutt

Ringijuht

rutt.ridbeck@jyri.edu.ee 

 

Rohusaar, Margit 

Inglise keel

margit.rohusaar@jyri.edu.ee

 

Roop, Liina

Geograafia, ringijuht

Tööleping peatatud

 

Rõuk, Vadim

Ajalugu, valikkursus

vadim.rouk@jyri.edu.ee

 

Saare, Eve Haridustehnoloog, ringijuht haridustehnoloog@jyri.edu.ee 622 4292

Saarem, Terje

Muusikaõpetus

terje.saarem@jyri.edu.ee

 

Sakkarias, Annika Loodusained, koduõpe, ringijuht annika.sakkarias@jyri.edu.ee  

Sarik, Madis

Majandus, projektijuhtimine

madis.sarik@jyri.edu.ee

 

Savi, Hille

Muusikaõpetus, ringijuht

Tööleping peatatud

 

Seema, Katre Matemaatika katre.seema@jyri.edu.ee  

Selgis, Eda

Bioloogia

eda.selgis@jyri.edu.ee

 

Siirak, Heidy

Klassiõpetus, pikapäevarühm, ringijuht

heidy.siirak@jyri.edu.ee 

 

Sikk, Veijo Tehnoloogia, ringijuht veijo.sikk@jyri.edu.ee  

Sinisalu, Raina

Abiõpetaja

raina.sinisalu@jyri.edu.ee 

622 4290

Sirelpuu, Laura

Kehaline kasvatus

Tööleping peatatud

 

Soans, Tiina

Klassiõpetus, pikapäevarühm

Tööleping peatatud

 

Sulu, Regina Klassiõpetus, pikapäevarühm regina.sulu@jyri.edu.ee  
Tagel, Liis Eesti keel ja kirjandus liis.tagel@jyri.edu.ee  

Tahk, Marje

Kunstiõpetus, valikkursus

marje.tahk@jyri.edu.ee

 

Tammaru, Teele

Klassiõpetus

Tööleping peatatud

 

Tammistu, Triin

Klassiõpetus, pikapäevarühm

triin.tammistu@jyri.edu.ee

 

Ternovski, Valeria

Vene keel, ringijuht

valeria.ternovski@jyri.edu.ee

 

Timmi, Marlene

Inglise keel, valikkursus

marlene.timmi@jyri.edu.ee

 

Tiro, Maria

Direktor

direktor@jyri.edu.ee

622 4200, 5551 4684

Toodo, Evelin Muusikaõpetus evelin.toodo@jyri.edu.ee  

Toomi, Kadi

6.-9. klasside õppedirektor ja HEV koordineerija, inglise keel

aineopetus@jyri.edu.ee

 622 4204, 5590 6827

Troska, Eleri

Klassiõpetus, pikapäevarühm

eleri.troska@jyri.edu.ee

 

Truuver, Kerli

Eesti keel ja kirjandus, valikkursus

kerli.truuver@jyri.edu.ee

 

Tõnismäe, Diana Klassiõpetus, pikapäevarühm diana.tonismae@jyri.edu.ee  
Türi, Eda Õpiabi õpetaja eda.turi@jyri.edu.ee  

Uuemäe, Kristin

Klassiõpetus, pikapäevarühm, ringijuht

kristin.uuemae@jyri.edu.ee

 

Uutma, Arno

Ringijuht

arno.uutma@jyri.edu.ee

 

Valdma, Helen Eesti keel ja kirjandus helen.valdma@jyri.edu.ee  

Vechterstein, Kelli

Kehaline kasvatus, ringijuht

kelli.vechterstein@jyri.edu.ee

 

Veermäe, Karmen

Abi- ja asendusõpetaja

karin.veermae@jyri.edu.ee

 

Viidemann, Eva

Vene keel

eva.viidemann@jyri.edu.ee

 

Viigi, Kadi Inglise keel kadi.viigi@jyri.edu.ee  

Viikmäe, Eleri

Klassiõpetus, pikapäevarühm

eleri.viikmae@jyri.edu.ee 

 

Vimberg, Kristi

Arendusjuht, inimeseõpetus, valikkursus

arendusjuht@jyri.edu.ee

622 4245, 5551 3622