Roheline kool

       

Jüri Gümnaasium liitus Rohelise kooli programmiga 2018. aastal. Meie kooli koordinaator on bioloogia õpetaja Eda Selgis. Teised õpetajad, kes on likmed: Annika Sakkarias, Kristi Vimberg, Valev Kald, Kärt Kruuk, Triin Tammistu, Kristin Uuemäe.


Roheline kool on ülemaailmne programm, milles osaleb osaleb 49000 kooli 64 maalt. Programmi juhib ülemaailmse haardega organisatsioon  Foundation for Environmental Education (FEE) – valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. FEE erinevate programmidega töötab organisatsioone rohkem kui 80 maalt. UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku arengut toetava hariduse propageerijana. 
Rohelise kooli programm Eestis 
Programmi juhib Eesti Looduskaitse Selts (ELKS). ELKS on sõlminud lepingu MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskusega HARED Rohelise kooli programmi tegevuste organiseerimiseks ja korraldamiseks.
Rohelise kooli programmil on kolm struktuurset elementi
1.    Seitsmest sammust koosnev strateegia
2.    Käsitletavad teemad
3.    Rohelise lipu taotlemine kui selle kriteeriumid on täidetud. Osa kriteeriume on FEE poolt, osa töötab iga maa ise välja.
Edukaks tegevuseks on vajalik haridusasutuse juhtkonna ja hoolekogu toetus. Võtmeküsimuseks on töötajate aktiivne kaasamine, pikaajaline pühendumine ja valmidus kaasata õpilasi otsustusprotsessidesse.
Rohelise kooli strateegia seitse sammu
1.    Keskkonnatöörühma moodustamine
2.    Keskkonnaülevaatuse tegemine
3.    Tegevuskava koostamine
4.    Monitooring ja hindamine
5.    Tegevuste sidumine õppekavaga
6.    Teavitamine ja kaasamine
7.    Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine.
Rohelise kooli teemad
1.    Elurikkus ja loodus
2.    Kliimamuutused
3.    Energia
4.    Globaalne kodakondsus – vaata näiteks Maailmakooli kodulehte
5.    Tervis ja heaolu
6.    Meri ja rannik
7.    Prügi
8.    Kooliõu
9.    Transport
10.    Jäätmed.
Aastas tegeldakse vähemalt kolme teemaga. Kohustuslikuks osaks on kas kliimamuutused või globaalne kodakondsus.
Rohelise Kooli töörühma koosolekute protokollid
Blogi https://rohelinejg.blogspot.com/?m=0&fbclid=IwAR0JolPRgBXRX_H1eSyyG97Kri9WDEbXGPUoR1NBI68Ag-D0tMlHUhhC1qw

 

MEIE KOOLI KESKKONNAPÕHIMÕTTED

1.    Kasutame kooliümbrust aktiivselt ühe õpikeskkonnana

Näiteks: loodusõpperada, liikumis-ja sportimisvõimalused, terviserajad, õuesõppe tundideks kohandatud kooliõu,  Lehmja tammik.
2.    Kaasame kogukonda oma tegemistesse ja panustame oma tegevusega kogukonda.
Näiteks: vallavalitsuse abi koristuspäevadel kevadel „Teeme ära“, sügisel „Maailmakoristuspäev“. Lastevanemate abi siseõue kujundamisel, istutusplaan, abi istutamisel. Vilistlaskogu abi kooli õpperaja ja siseõue kujundamisel, taimede hankimine, kaevamine, projekteerimine.
3.    Arendame pidevalt oma keskkonnateadlikku hoiakut ja käitumist.
Näiteks: III kooliastme õpilaste teemapäevad - globaalne kodakondsus, globaalsed keskkonnaprobleemid. Ettekanded noorematele kooliastmetele ja ühiskogunemistel.
Ressursikulu analüüs(.xlsx)

 

 

Jüri Gümnaasium osaleb Erasmus+ programmi projektis „HOB’s adventure – Hands on Biodiversity“. Projekt kestab 1. septembrist 2018 – 31. augustini 2020.

Projekti juhtpartner on MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED, teiseks partneriks Eestist on Lehola Keskkonnahariduskeskus. Rahvusvahelisteks koostööpartneriteks on Läti, Sloveenia ja Island. Projekti sisuks on praktilise tegevuse ja digiõppe lõimimine toataimede näitel. Ühiselt koostatakse kogumik tegevusjuhistest õpetajatele, milliseid tegevusi ja kuidas võiks selles valdkonnas läbi viia, et anda lastele võimalus liikuda, uurida ümbritsevat, katsetada ning ühendada uute teadmiste omandamist digiõppega. Projekt toetab Rohelise kooli programmi teemasid „Elurikkus“, „Globaalne kodakondsus“ ja „Tervis ja heaolu“. Projekt on mõeldud 5-9 aastaste laste õpetajatele.

Eestist osalevad 10 kooli ja lasteaeda.

Projekti kodulehekülg: http://hared.ee/hobs-adventure

Pilte projektitegemistest